Dátum publikácie 21. 03. 2024 Zdieľať článok

[Podnikanie pri zamestnaní] Ako začať a na čo si dávať pozor

Author Seyfor Slovensko, a.s. 16 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Pokiaľ ste zamestnanec a dostanete zaujímavý podnikateľský nápad, nemusíte hneď dávať výpoveď. Istejšie bude, keď si všetko najprv vyskúšate a rozbehnete podnikanie ako SZČO súbežne so zamestnaním. Má to ale svoje pravidlá. Vysvetľujeme aspekty podnikania na vedľajšiu činnosť pre zamestnancov, ktorí zvažujú zmenu alebo sa už do podnikania pustili a chcú sa vyhnúť najčastejším chybám. Vychádzame z pravidiel platných v marci 2024 a popisujeme podnikanie na živnosť, nie tzv. dohody o práci.

Ako podnikajúci zamestnanec ste SZČO na vedľajšiu činnosť

Slovenčina pozná pre rozbeh podnikania množstvo fráz. Či už:

 • sa chystáte ísť na voľnú nohu,
 • chcete robiť sami na seba,
 • túžite byť živnostníkom,
 • alebo vás láka freelancing.

Súbeh podnikania a zamestnania má pre vás výhody. Udržíte si istotu príjmu, a pretože podnikáte tzv. na vedľajšiu činnosť, zdravotné a sociálne poistenie za vás čiastočne hradí zamestnávateľ. Vaše odvody z podnikania sú tak nižšie ako pre hlavné SZČO.

Nehrá rolu, či pracujete na plný alebo skrátený úväzok. Ako podnikajúci zamestnanec ste v podobnej situácií ako podnikatelia na rodičovskej dovolenke, podnikajúci študenti alebo podnikajúci dôchodcovia.

Pri podnikaní v rovnakom odbore, ako je vaše zamestnanie, potrebujete povolenie.

Pri podnikaní v rovnakom odbore, ako je vaše zamestnanie, potrebujete povolenie.

Povolenie od zamestnávateľa: väčšina ho riešiť nemusí, niekto ale áno

Záleží, kde ste zamestnaní a v čom chcete podnikať. V prípade, že pracujete v štátnej správe, v zmysle Zákona o štátnej službe pre vás platí zákaz:

 1. podnikať,
 2. vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise vášho štátnozamestnaneckého miesta.

Odlišné podmienky platia pre zamestnancov v súkromnej sfére. Na podnikanie ako SZČO budete potrebovať povolenie od zamestnávateľa, ak sa chystáte podnikať odbore, ktorý má konkurenčný charakter voči vášmu zamestnávateľovi. V tomto prípade je však potrebné si dať pozor na to, že zamestnávateľ môže povolenie kedykoľvek zneplatniť. A vy potom musíte buď ukončiť pracovný pomer, alebo podnikateľskú činnosť. Špecifická situácia nastane, pokiaľ ste so zamestnávateľom uzavreli konkurenčnú doložku – potom odporúčame konzultáciu s právnikom.

Najprv si vybavte živnostenské oprávnenie

Jednoduché pravidlo: bez živnostenského oprávnenia nepodnikáte. Ohlasovacie živnosti sa na Slovensku členia na tri skupiny:

 • voľné,
 • viazané,
 • remeselné.

Najčastejšie sa zamestnanci rozhodnú podnikať v odvetviach, ktoré spadajú pod voľnú živnosť. Pre získanie takéhoto oprávnenia vám stačí na živnostenskom úrade doložiť plnú svojprávnosť a trestnú bezúhonnosť v oblasti súvisiacej s podnikaním.

Pri ostatných živnostiach musíte ešte doložiť vzdelanie alebo prax. Pokiaľ teda plánujete kariéru napr. maséra, zámočníka, očnej optičky, kozmetičky, stolára alebo projektanta, neobídete sa bez osvedčenia o odbornosti. Pri každej profesií potrebujete iný doklad, niekedy stačí výučný list, inokedy vysokoškolský diplom. 

Prípadne môžete využiť záštitu tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý zaručí, že na vašu živnosť dohliadne.

Živnostenské oprávnenie získate na živnostenskom úrade. Buď tam zájdete osobne, alebo sa na neho obrátite cez elektronickú schránku.

 • Vyplníte formulár (formulár na ohlásenie živnosti, k stiahnutiu na webe Ministerstva vnútra).
 • Predložíte občiansky preukaz.
 • Prípadne doklady, ktorými dokážete svoju odbornú spôsobilosť.
 • Pokiaľ sa sídlo vášho podnikania nezhoduje s adresou vášho trvalého bydliska, potom dodáte úradne overený súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Ako komerčná služba už dnes existuje aj možnosť tzv. virtuálneho sídla.
 • Uhradíte poplatok – od 1.4.2024 dochádza k úprave poplatkov: pri osobnom podaní zaplatíte za voľnú živnosť 7 € a za remeselnú alebo viazanú živnosť 22 €, pri elektronickom podaní za voľnú živnosť 0 € a remeselnú alebo viazanú 11€.

Oprávnenie podnikať vzniká fyzickým osobám už dňom ohlásenia živnosti, najneskôr do 3 pracovných dní budú vaše údaje zapísané aj v živnostenskom registri. Súčasne vám úrad pridelí IČO.

Tip: Uistite sa, že v zdravotnej poisťovni majú od živnostenského úradu informáciu o vašom podnikaní na vedľajšiu činnosť.

Krok za krokom vysvetľujeme zisk živnostenského podnikania v tomto článku >>

Pokiaľ by ste niekedy potrebovali živnosť pozastaviť (napr. sa vám zníži dopyt po službách, budete zahltený prácou v zamestnaní, ochoriete), je to jednoduché a vybavíte to aj online. Najrýchlejšie cez elektronickú schránku, cez ktorú na okresný úrad pošlete formulár oznámenia o pozastavení živnosti.

Rovnako jednoducho potom živnosť obnovíte.

Detailne pozastavenie živnosti vysvetľujeme v samostatnom texte >>

Vďaka elektronickej schránke sa vyhnete zbytočným radom na úradoch.

Vďaka elektronickej schránke sa vyhnete zbytočným radom na úradoch.

Elektronickú schránku vám štát zriadi automaticky

Elektronickú schránku štát zriadi fyzickým osobám – podnikateľom bezodkladne po tom, ako si zaregistrujú živnosť. Živnostníci, tak majú od štátu zriadené dve e-schránky, jednu ako podnikatelia, druhú ako občania – nepodnikatelia dovŕšením 18 rokov. Na rozdiel od právnických osôb, však nemajú podnikajúce fyzické osoby povinnosť ju využívať, chýba im totiž aktivácia tzv. elektronického doručovania. Bez tejto služby síce môžete prostredníctvom schránky zasielať dokumenty na úrad, tie však budú s vami komunikovať v klasickej listinnej podobe.

Využívanie elektronickej schránky však berte ako výhodu – systém elektronických schránok nie je dokonalý, ale uľahčí vám všetku komunikáciu s úradmi. Pokiaľ sa  pre túto možnosť rozhodnete, budete si musieť aktivovať elektronické doručovanie.

Proces aktivácie elektronickej schránky je jednouchý. Celý proces v podrobnom obrázkovom návode popísala aj Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Aby sa vám s elektronickou schránkou pracovalo čo najlepšie odporúčame:

 • nastaviť automatické preposielanie správ na e-mail,
 • alebo zapnúť e-mailové upozornenie, ak vám do schránky príde nová správa,
 • využívať prihlasovanie cez mobilnú aplikáciu.

Prečítajte si viac o tom, ako využívanie elektronickej schránky SZČO zefektívni vaše podnikanie.

Zdravotné a sociálne poistenie: základné princípy

Ako podnikajúci zamestnanec neplatíte do konca nasledujúceho roka zálohy na zdravotné poistenie. Platiť si môžete dobrovoľné preddavky. Ale pozor: poisteniu sa nevyhnete. Na základe podaného daňového priznania v nasledujúcom roku vám zdravotná poisťovňa pripraví ročné zúčtovanie, podľa ktorého vám bude vyúčtovaný preplatok alebo nedoplatok. Laicky to teda znamená, že sa poistné odvodzuje od skutočného zisku.

Výška zdravotného poistenia sa počíta ako 15 % z vymeriavacieho základu (tým je základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neznížený o zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie / koeficient 1,486). Z ročného zúčtovania vyplynie aj výška mesačných záloh na zdravotné poistenie, ktoré budete platiť od ďalšieho roku podnikania na vedľajšiu činnosť.

Pri platení sociálneho poistenia je zásadné, či ste dosiahli za predchádzajúci rok príjem vyšší ako je 7 824 € (rozhodná čiastka pre príjmy za rok 2023). Pokiaľ sú vaše príjmy nižšie alebo rovné, sociálne poistenie neplatíte. Pokiaľ sú vyššie než stanovená hranica, poistné začínate platiť od júla 2024 (resp. októbra 2024 pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania). Výška mesačného sociálneho poistenia sa stanovuje z rovnakého vymeriavacieho základu ako pri zdravotnom poistení (vydelí sa ešte dvanástimi), minimálna suma odvodov pre rok 2024 je stanovená na úrovni 216,13 €. Platiť musíte bez ohľadu na to, či za vás hradí sociálne odvody aj zamestnávateľ.

Pre platenie dane je zásadný váš zárobok.

Pre platenie dane je zásadný váš zárobok.

SZČO na vedľajšiu činnosť, dane a daňové priznanie

Z podnikania vám plynú príjmy a z nich odvádzate daň. Sadzba dane sa odvíja od výšky príjmov.

V roku 2024 došlo pre fyzické osoby – podnikateľov k úprave hranice príjmov (výnosov), kedy je možné uplatniť nižšiu sadzbu dane 15% zo 49 790 eur  na sumu 60 000 eur. Novinka sa uplatňuje pre zdaňovacie obdobie od 1.1.2024.

Za zdaňovací rok 2024 sú tak tri uplatniteľné kategórie výšky sadzby dane z príjmov:

 • 15 %, ak za rok dosiahnete zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 60 000 eur,
 • 19 %, ak za rok dosiahnete zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 60 000 eur, vypočítané z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 47 537,98 eur,
 • 25% ak za rok dosiahnete zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 60 000 eur, vypočítané z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eur.

Živnostník si môže uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Je na vašom rozhodnutí, akým spôsobom budete preukazovať výdavky. Existujú štyri spôsoby:

 • preukazovanie výdavkov na základe paušálnych výdavkov (percentom z príjmov),
 • preukazovanie výdavkov na základe daňovej evidencie,
 • preukazovanie výdavkov na základe jednoduchého účtovníctva,
 • preukazovanie výdavkov na základe podvojného účtovníctva.

Pre SZČO, ktoré majú nízke výdavky je výhodné preukazovanie na základe paušálnych výdavkov. Vypočítate ich ako 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Maximálna výška paušálnych výdavkov je 20 000 eur ročne. K vypočítaným paušálnym výdavkom môžete pripočítať aj zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie počas roka. Paušálne výdavky si však môžu uplatniť len tí podnikatelia, ktorí nie sú platiteľom DPH alebo sú platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia

Pri vyšších výdavkoch je vhodné zvoliť iný spôsob preukazovania, ktorý už vyžaduje vedenie účtovníctva. Zvoliť môžete napríklad zjednodušené účtovníctvo, tzv. daňovú evidenciu. Obvykle túto agendu podnikatelia zveria účtovníkom, aby mali viac času na samotné podnikanie.

Vyberte si z katalógu účtovníkov, ktorí používajú moderné technológie a šetria podnikateľom hodiny času >>

Výšku dane stanovíte vyplnením daňového priznania. Zjednodušene povedané:

 1. sčítate príjmy (z podnikania, zamestnania, kapitálové, z prenájmu atď.),
 2. odpočítate výdavky (buď reálne, alebo paušálne),
 3. vyjde vám základ dane, z ktorého vypočítate 15, 19 alebo 25 % daň z príjmov (základ dane znížte o nezdaniteľné časti napr. o základnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manžela/manželku alebo v podobe príspevkov na tretí pilier).

Dajte si pozor, že ako zamestnanec do daňového priznania uvádzate aj príjmy zo zamestnania. Preto si od zamestnávateľa vyžiadajte potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Výslednú daň vám ešte znížia rôzne daňové bonusy:

 • daňový bonus na vyživované dieťa a
 • daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

Podrobný návod na vyplnenie daňového priznania >>

Daňové priznanie odošlete finančnej správe cez jej vlastný portál. Termín odovzdania je za prechádzajúce  zdaňovacie obdobia do 31. marca (môže sa o niekoľko dní posunúť, ak tento deň pripadne na nepracovný deň, tento rok je to 2.4.2024). V každom prípade však môžete využiť možnosť odkladu tohto termínu o ďalšie 3 mesiace, obvykle teda až do 30. júna.

Ako je to s DPH

Platcom DPH sa môžete stať aj ako SZČO na vedľajšiu činnosť. Buď dobrovoľne alebo povinne – pokiaľ váš obrat prekročí hranicu 49 790 eur za 12 mesiacov.

Dobrovoľne by sa vám to vyplatilo v situácii, keď:

 • sú vaši zákazníci predovšetkým platcami DPH,
 • kupujete drahý majetok,
 • nakupujete tovar v základnej sadzbe DPH (20 %) a predávate ho so zníženou sadzbou (10 alebo 5 %),
 • nakupuje na Slovensku a predávate tovar do cudziny.

Daň z pridanej hodnoty je pre podnikanie na vedľajšiu činnosť pomerne zložitá. Preto vám odporúčame spoluprácu s účtovníkom.

Prečítajte si detaily, ako funguje DPH, ako sa k dani registrovať a ako ju odvádzať >>

Začiatky vám uľahčí podnikateľský zámer

Spíšte stručný dokument a ujasnite si predstavy o základných parametroch svojho podnikania. Zatiaľ podnikáte na vedľajšiu činnosť, napriek tomu sa vám oplatí zmapovať riziká i príležitosti, upresniť ciele a zdroje financovania, alebo si urobiť poriadok v možnostiach príjmov.

Podnikateľský zámer nemá presne danú podobu, môže to byť tzv. lean canvas tabuľka, alebo štruktúrovaný text na 30 strán. Obsah je dôležitejší ako forma, vždy ale premyslite:

 • akú službu alebo produkt ponúkate,
 • kto a prečo od vás nakúpi,
 • kto je ideálny zákazník alebo aké sú hlavné segmenty klientov,
 • aká je vaša konkurencia, v čom ste lepší, v čom horší,
 • koľko bude vaša služba alebo produkt stáť,
 • ako sa o vás klienti dozvedia,
 • na koľko vás vyjde rozjazd podnikania a kde peniaze získate,
 • aké vysoké budú pravidelné výdavky,
 • aké sú možné riziká.

Ako spracovať podnikateľský zámer sme detailne popísali v samostatnom článku >>

Premyslite svoje podnikanie s pomocou Lean Canvas, zdroj: The Business Model Analyst

Premyslite svoje podnikanie s pomocou Lean Canvas, zdroj: The Business Model Analyst

Správna cenotvorba počíta aj so ziskom

Dôležitou úlohou je stanovenie cien. Zmapujte konkurenciu a rozhodnite sa, či chcete byť atraktívnejší nižšími cenami, alebo cenou konkurovať nebudete. Podnikatelia pri rozjazde biznisu najčastejšie chybujú v týchto veciach:

 • do svojej ceny nezapočítajú zisk, pokrývajú iba náklady,
 • nedajú si kotvu, koľko chcú zarobiť mesačne/kvartálne/ročne,
 • nezohľadnia, koľko času sa môžu podnikaniu na vedľajšiu činnosť mesačne venovať,
 • neberú do úvahy choroby a dovolenky,
 • neodhadnú rozsah administratívy alebo koľko času zaberie získanie nového zákazníka.

Pokiaľ potrebujete spočítať hodinovú sadzbu, pripravili sme jednoduchý návod:

 • spočítajte mesačné náklady (zo začiatku stačia tie na podnikanie vrátane vzdelávania, telefónu alebo internetu, pretože osobné náklady by vám malo pokryť zamestnanie),
 • určite, koľko hodín mesačne môžete venovať klientskej práci a dokážete ju vykázať (nezabudnite na dni, kedy chcete mať voľno),
 • myslite do budúcnosti a započítajte aj odvody na poistenie a dane,
 • mesačné náklady vydeľte počtom hodín, ktoré odpracujete pre klientov,
 • k hodinovej sadzbe pripočítajte 15–25 %, aby ste pokryli neplatené aktivity ako napríklad administratívu.

Výsledok navýšte o zisk, aby vám podnikanie na vedľajšiu činnosť pokrylo viac než len náklady.

Zohľadnite aj svoje skúsenosti alebo prínos, ktoré vaše produkty alebo služby pre klienta majú.

Pokiaľ sa do financií chcete ešte viac ponoriť, vypracujte si kvalitný finančný plán >>

Uzatvárajte zmluvy a pripravte sa aj na upomienky po splatnosti

Vypracovanie kvalitnej zmluvy od advokáta vás vyjde na pár stoviek eur, investícia sa vám však vráti. Zmluvy sa uzatvárajú pre zlé časy a skôr alebo neskôr sa dostanete do situácie, kedy sa vám právne mantinely spolupráce vyplatia.

Uzavretá zmluva nezaručí, že zákazník vždy zaplatí na deň presne. Preto si pripravte aj texty upomienok po splatnosti. Možno vám takéto upomínanie nie je príjemné, ale nebojte sa ozvať – zákazník možno len zabudol. Do textu upomienky nezabudnite uviesť:

 • koľko vám zákazník dlhuje,
 • dátum splatnosti,
 • číslo faktúry, ku ktorej sa platba viaže,
 • sankcie pri oneskorení.

Urobte z fakturácie silnú stránku svojho podnikania

Ako podnikateľ sa určite stretnete s rôznymi typmi faktúr. Najčastejšie sa faktúry delia na vydané (tie vaše, ktoré musí zákazník uhradiť) a prijaté (tie od vašich dodávateľov, ktoré platíte vy).

Obe kategórie potom zahŕňajú:

 • (Riadne) faktúry: klasický doklad po dokončení zákazky.
 • Zálohové faktúry: ak chcete vy alebo váš dodávateľ časť peňazí vopred.
 • Proforma faktúry: forma zálohovej faktúry, ktorá sa používa na úhradu celej čiastky.
 • Vyúčtovacie faktúry: slúži na vyrovnanie zálohových a pro forma faktúr.

Niektorí podnikatelia vystavujú faktúry v Exceli alebo si na internete nájdu vzor faktúry, ktorý prepisujú. Moderne sa faktúry vystavujú v aplikáciách, vďaka ktorým je fakturácia:

 • rýchla (zaberie to pár kliknutí),
 • pohodlná (fakturujete pokojne aj z mobilu cestou zo schôdzky),
 • v súlade s legislatívou (na zmeny v zákonoch reaguje tím vývojárov a právnikov),
 • reprezentatívne (faktúry vyzerajú dobre).

Fakturačná aplikácia ako iDoklad ponúka oveľa viac než len funkciu vystavenia faktúry. Získate vďaka nim dokonalý prehľad o cashflow, aplikácie samy rozosielajú upomienky klientom po splatnosti alebo poďakovaní za úhradu.

Pokiaľ spolupracujete s účtovníčkou, tak jej dáte prístup k svojmu účtu vo fakturačnej aplikácii, a ona si sama stiahne všetky podklady k svojej práci. Ku všetkým dokladom máte prístup 24/7 a sú bezpečne uložené – kvôli kontrolám z finančného úradu musíte aj ako neplatiteľov DPH archivovať faktúry aspoň 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie . Ak vediete účtovníctvo, doklady archivujte 10 rokov.

Všetko o archivácii dokladov nájdete v tomto článku >>

Ako správne vystaviť faktúru

Pri používaní fakturačnej aplikácie môžete túto sekciu preskočiť – iDoklad vás totiž všetkým prevedie, vyskúšajte si to zadarmo.

Ako SZČO na vedľajšiu činnosť pravdepodobne nevediete účtovníctvo a patríte medzi neplatiteľov DPH. V takom prípade sú vaše faktúry najjednoduchšie. Stačí na nich uviesť:

 • vaše meno a priezvisko,
 • sídlo (fakturačnú adresu),
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu
 • a IČO.

Je dobrou praxou, aby sa na doklade objavili aj nasledujúce údaje:

 • oznámenie „Nie som platiteľ DPH“,
 • meno, priezvisko, sídlo a IČO odberateľa,
 • slovné a číselné označenie dokladu (napr. Faktúra 202301),
 • popis tovaru alebo služby, za ktorú fakturujete,
 • čiastka,
 • dátum vystavenia faktúry,
 • dátum splatnosti.
Príklad správne vystavenej faktúry – obsahuje všetky údaje a je prehľadná. Aby ste zákazníkovi jej uhradenie uľahčili, môžete pridať aj QR kód na zaplatenie mobilom. Vo fakturačnom programe iDoklad takú faktúru vystavíte okamžite na pár kliknutí.

Príklad správne vystavenej faktúry – obsahuje všetky údaje a je prehľadná. Aby ste zákazníkovi jej uhradenie uľahčili, môžete pridať aj QR kód na zaplatenie mobilom. Vo fakturačnom programe iDoklad takú faktúru vystavíte okamžite na pár kliknutí.

Ak vediete účtovníctvo alebo ste platcom DPH, musí byť na faktúrach o niečo viac údajov. Prehľadne sme fakturáciu zhrnuli v tomto článku.

Samostatnou kapitolou je fakturácia do zahraničia. Faktúry vystavujete v cudzej mene a uvádzate čísla účtu v medzinárodnom formáte, tzv. IBAN.

Začínate s podnikaním? Vyskúšajte iDoklad

Pokiaľ uvažujte o podnikaní na SZČO popri zamestnaní alebo ste už prvé kroky urobili, máme pre vás tip ako si ho uľahčiť. Online fakturačný program iDoklad je pre svoju jednoduchosť vhodným nástrojom pre jednoduché fakturovanie, s ktorým sa stretávajú práve malý živnostníci. Jeho používaním si zaručíte 100% súlad s platnou legislatívou a prehľadnú správu vášho účtovníctva. Vyskúšajte si iDoklad zadarmo.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok