Dátum publikácie 21. 11. 2022 Zdieľať článok

Návod pre SZČO: ako viesť daňovú evidenciu

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 6
Náhledový obrázek

Daňová evidencia je akousi zjednodušenou formou účtovníctva, ktorú využívajú SZČO. Vedú v nej údaje o svojich príjmoch, daňových výdavkoch, hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch, aby mali podklady, z ktorých v daňovom priznaní vypočítajú daň z príjmov.

Výhodou je, že daňová evidencia je oveľa jednoduchšia ako účtovníctvo, a preto si ju niektorí podnikatelia vedú sami. Iným s tým pomáha externý účtovník.

Kto vedie daňovú evidenciu?

Daňová evidencia sa týka fyzických osôb, ktoré majú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Naopak, daňovú evidenciu nemôžu viesť právnické osoby.

Daňovú evidenciu využívajú tí daňovníci, ktorí sa rozhodli pre preukázateľne vynaložené výdavky namiesto paušálnych výdavkov a namiesto vedenia účtovníctva si vybrali daňovú evidenciu. Ak sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nie je prípustné, aby časť zdaňovacieho obdobia viedol daňovú evidenciu a časť zdaňovacieho obdobia účtovníctvo alebo si uplatňoval paušálne výdavky.

Ako sa vedie daňová evidencia?

Určitou výhodou pre podnikateľov môže byť, že zákon neudáva presnú podobu daňovej evidencie, ale iba stanovuje, čo by mala zahŕňať. To znamená, že konkrétnu podobu si môžete zvoliť sami tak, ako vám to bude najpohodlnejšie. Môžete si napríklad viesť akési fyzické účtovné knihy, tabuľky v Exceli alebo príjmy a výdavky evidovať vo fakturačnej službe, ako je iDoklad – záleží iba na vás.

Je však vo vašom záujme mať daňovú evidenciu prehľadnú, pretože v prípade daňovej kontroly budete musieť preukázať, že čísla uvedené v daňovom priznaní zodpovedajú realite. V každom prípade uchovávajte všetky prijaté a vydané doklady, aby ste mohli údaje v evidencii preukázať.

Aké údaje si k jednotlivým platbám zapíšete, je na vás. Stačí, ak dodržíte zásady vedenia daňovej evidencie. Ku každému príjmu a výdavku však odporúčame uviesť aspoň dátum, doklad, popis, skupinu príjmov, ku ktorej sa príjem alebo výdavok viaže, sumu v členení podľa toho, či ide o zdaniteľný príjem, nezdaniteľný príjem, daňový výdavok alebo nedaňový výdavok. Pozrite sa na názorný príklad, ako môže vyzerať časť vašej daňovej evidencie:

Dátum Doklad Popis Druh príjmov / výdavkov Zdaniteľný príjem (v eurách) Nezdaniteľný príjem (v eurách) Daňový výdavok (v eurách) Nedaňový výdavok (v eurách)
01.03.2022 príjmový pokladničný doklad predaj tovaru § 6 ods. 1 300
02.03.2022 príjmový pokladničný doklad predaj tovaru § 6 ods. 1 200
04.03.2022 výpis z bankového účtu nákup tovaru § 6 ods. 1 1500
Spolu X X § 6 ods. 1 500 0 1500 0
Spolu X X § 6 ods. 2 0 0 0 0
Spolu X X § 6 ods. 3 0 0 0 0
Spolu X X § 6 ods. 4 0 0 0 0

Čo ak nechcem viesť ani evidenciu, ani účtovníctvo?

Ak chcete minimalizovať administratívu a ste fyzická osoba, môžete uplatniť paušálne výdavky. Tento spôsob uplatnenia výdavkov môžu využiť len SZČO, ktoré nie sú platiteľom DPH alebo sú platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia.

Pri paušálnych výdavkoch si môžu SZČO uplatniť výdavky:

  • vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), najviac však 20 000 eur a
  • vo výške 60 % z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov), najviac však 20 000 eur.

Pri príjmoch z prenájmu nie je možné uplatniť paušálne výdavky.

K vypočítaným paušálnym výdavkom je možné navyše pripočítať zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie, ktoré bola SZČO povinná platiť v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ani pri paušálnych výdavkoch sa však evidencii úplne nevyhnete. Počas uplatňovania paušálnych výdavkov ste povinný viesť evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok