Dátum publikácie 03. 06. 2024 Zdieľať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
Než sa pustíte do zarábania peňazí ako SZČO, zvoľte správnu živnosť. V minulosti existovali 2 veľké skupiny živností – ohlasovacie a koncesované. Koncesované živnosti však boli zrušené. Dnes tak už všetci živnostníci spadajú pod ohlasovacie živnosti, na ktoré nepotrebujete výslovné povolenie od štátu. Prečítajte si stručný článok s príkladmi a ušetríte desiatky minút hľadania.

Kategórie živností na Slovensku

Všetky živnosti sú dnes už len ohlasovacie. Koncesované živnosti existovali na Slovensku do 31. mája 2010. Potom boli zrušené a väčšina z nich sa stala ohlasovacími živnosťami. Výnimkou je napríklad taxislužba, ktorá už nepatrí medzi živnosti, ale na jej prevádzkovanie je potrebné získať od okresného úradu v sídle kraja koncesiu podľa osobitného zákona.

Ohlasovacie živnosti sa delia do troch skupín:

 • remeselné,
 • viazané
 • a voľné.
Ako živnostník podnikáte tzv. na seba. Existujú aj ďalšie možnosti podnikania – môžete založiť s.r.o., alebo sa živíte činnosťami, ktoré nespadajú pod živnostenský zákon (napr. poskytujete zdravotnú starostlivosť alebo daňové poradenstvo). Potom síce podnikáte samostatne ako iná SZČO, ale formálne nie ste živnostníkom.

Pokiaľ spĺňate podmienky, stačí ohlásenie živnosti

Pre ohlasovacie živnosti, ako vyplýva z ich pomenovania, platí, že ich môžete po splnení podmienok prevádzkovať už na základe ohlásenia.

Najprv musíte splniť všeobecné podmienky:

 • máte aspoň 18 rokov,
 • ste spôsobilý na právne úkony
 • a ste trestne bezúhonný.

Ďalšie podmienky záležia na type činnosti, ktorú chcete vykonávať.

 • U voľných živností nemusíte preukázať odbornosť,
 • u remeselných a viazaných áno (napr. formou výučného listu, osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo dokladom o potrebnej praxi).

Ohlásenie živnosti vybavíte na živnostenskom úrade (jednotnom kontaktnom mieste), kde vyplníte formulár na ohlásenie živnosti – vďaka nemu sa vyhnete návšteve zdravotnej poisťovne, ktorej by ste inak museli oznámiť vznik platiteľa zdravotného poistenia.

Okrem osobného ohlásenia je možné ohlásiť živnosť aj elektronicky. Urobíte tak na portáli www.slovensko.sk s občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID kartou), kde použijete službu „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba“.

Ak budete ohlasovať živnosť osobne, tak zaplatíte za každú voľnú živnosť poplatok 7 eur a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť poplatok 22 eur. Ak budete ohlasovať živnosť online, tak každá voľná živnosť je zadarmo a každá remeselná alebo viazaná živnosť stojí 11 eur. Akonáhle živnosť ohlásite, môžete začať podnikať – to je podstata ohlasovacej živnosti. Živnostenský úrad vykoná zápis do živnostenského registra a do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov budú doručené, vám príde osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré slúži ako doklad živnostenského oprávnenia.

Ďalšie aspekty podnikania ako SZČO nájdete v samostatnom článku.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Kaderníčka, fotograf, špecialista na sociálne siete, programátor: kto je kto z pohľadu živnostenského zákona

Detailné roztriedenie živnostníkov stanovujú prílohy živnostenského zákona.

 • Príloha č. 1 vymenúva remeselné živnosti,
 • príloha č. 2 uvádza viazané živnosti.

Kompletný zoznam voľných živností neexistuje. Voľnou živnosťou totižto môže byť akákoľvek podnikateľská činnosť, ktorá nepatrí medzi remeselné živnosti, viazané živnosti a ani činnosti, ktoré sa nepovažujú za živnosť (upravuje ich osobitný predpis). Voľnú živnosť si môžete nazvať aj sami, ale musíte pri tom splniť podmienku určitosti a zrozumiteľnosti označenia. Je dobré sa pri tom orientovať podľa zoznamu odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností s ich obsahovým vymedzením, ktorý vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Nižšie uvádzame niektoré príklady s ohľadom na najčastejšie profesie užívateľov fakturačnej služby iDoklad:

 • elektrikár: remeselná živnosť,
 • fotograf: voľná živnosť,
 • kaderníčka: remeselná živnosť,
 • podnikateľský konzultant: voľná živnosť,
 • kozmetička: remeselná živnosť,
 • inštalatér: remeselná živnosť,
 • maliar izieb: voľná živnosť,
 • masér: viazaná živnosť,
 • očný optik: viazaná živnosť,
 • pekár: remeselná živnosť,
 • programátor: voľná živnosť,
 • stavbyvedúci: viazaná živnosť,
 • sprievodca cestovného ruchu: viazaná živnosť,
 • maloobchodník: voľná živnosť,
 • realitný maklér: viazaná živnosť,
 • špecialista na sociálne siete: voľná živnosť,
 • tetovač: voľná živnosť,
 • stolár: remeselná živnosť,
 • účtovník: voľná živnosť,
 • murár: remeselná živnosť,
 • zámočník: remeselná živnosť.

Súvisiace články

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok

Návod: ako na zápis zmien do obchodného registra

29. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok