Dátum publikácie 19. 12. 2022 Zdieľať článok

Čo obnáša voľná živnosť?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 3
Náhledový obrázek
Voľná živnosť je najjednoduchšou cestou do sveta podnikateľov, kde stačí k živnostenskému listu urobiť iba pár jednoduchých krokov. Aj tu však existujú isté pravidlá a treba poznať znenie určitých zákonov. Prinášame stručný prehľad všetkého, čo k voľnej živnosti potrebujete vedieť.

Čo sú to voľné živnosti?

Takzvané voľné živnosti je pojem zahŕňajúci širokú paletu činností, ktoré majú spoločnú jednu charakteristiku – je možné ich prevádzkovať samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO) bez akýchkoľvek špeciálnych podmienok. Stačí tak iba splniť všeobecné podmienky (viď nižšie). Úplný zoznam všetkých voľných živností neexistuje. Existuje však zoznam odporúčaných označení najčastejších voľných živností vypracovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na jeho internetovej stránke. Podnikateľ si však môže zvoliť aj inú voľnú živnosť, ktorá sa v tomto zozname nenachádza a zároveň nepatrí medzi živnosti viazané alebo remeselné.

Činnosti voľnej živnosti

Čo sa týka konkrétnych činností, možno povedať, že voľná živnosť zahŕňa väčšinu činností bežne prevádzkovaných SZČO. Ide tak napríklad o maloobchod a veľkoobchod (vrátane e-shopov), ubytovacie služby, poradenské služby, reklamné služby, administratívne služby, prípadne organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Okrem toho sa v zozname odporúčaných označení voľných živností nachádzajú napríklad aj tieto voľné živnosti: výroba nápojov, výroba strojov, opracovanie drevnej hmoty, výroba elektrických zariadení, výroba dopravných prostriedkov, vydavateľská činnosť a podobne.

Aké má voľná živnosť podmienky a ako ju získam?

Založenie voľnej živnosti je nanajvýš jednoduché. Stačí iba navštíviť živnostenský úrad (okresnú úrad, odbor živnostenského podnikania) miestne príslušný podľa vášho trvalého pobytu, kde svoju živnosť ohlásite. Alebo živnosť ohlásite elektronicky cez portál www.slovensko.sk.

Následne preukážete, že spĺňate nasledujúce všeobecné podmienky:

  • dosiahnutie veku 18 rokov: živnosť môžu založiť iba osoby, ktoré majú 18 a viac rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony: živnosť môžu založiť iba osoby spôsobilé na právne úkony,
  • bezúhonnosť: živnostenský úrad si sám vyžiada výpis z registra trestov.

Živnosť sa ohlasuje vyplnením formulára na ohlásenie živnosti. Pre začínajúcich podnikateľov je výhodou aj to, že vyplnením jednotného registračného formulára môžete v rámci jedného dokumentu ohlásiť živnosť, registrovať sa na daň z príjmov a prihlásiť sa na zdravotné poistenie.

Okrem vyššie uvedeného bude od vás živnostenský úrad pri osobnom ohlásení chcieť poplatok 5 eur za každú voľnú živnosť. Pri elektronickom ohlásení živnosti cez portál www.slovensko.sk sa poplatok za voľnú živnosť neplatí. Najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď bude živnostenskému úradu doručený formulár na ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov, úradníci vykonajú zápis do živnostenského registra, vydajú vám osvedčenie o živnostenskom oprávnení a pridelia vám IČO. Svoje údaje si môžete skontrolovať jednoducho – stačí len nahliadnuť do živnostenského registra. Začať podnikať však môžete skôr, už odo dňa ohlásenia živnosti.

Aj skúsení živnostníci uvítajú pomoc

S voľnou živnosťou sa spája množstvo povinností, od účtovníctva cez bežnú administratívu. Pokiaľ neveríte na papierové šanóny a kalkulačku, príde vám vhod fakturačná služba iDoklad – praktický pomocník, s ktorým je fakturácia hračkou. Služba vám postráži náležitosti dokladov a umožní vám generovať faktúry doslova na niekoľko kliknutí.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok