Dátum publikácie 31. 05. 2024 Zdieľať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Ako platiteľ DPH si dôkladne preverujte svojich obchodných partnerov. Keď to neurobíte, hrozí vám, že sa zaručíte za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty svojho dodávateľa. Pokiaľ totiž dodávateľ, od ktorého ste nakúpili tovar alebo služby, DPH štátu neodvedie, prenáša sa táto povinnosť na vás ako odberateľa. Poradíme vám, ako sa podobnej situácii vyvarovať a na čo si dať pozor.

Ručenie za DPH patrí medzi zaisťovacie nástroje. V okamihu, keď dlžník neuhradí svoj dlh, bude štát jeho záväzok vymáhať po ručiteľovi. Tým sa stávate vy ako jeho odberateľ.

Inými slovami, ak váš dodávateľ riadne neodvedie DPH, musíte ju za neho odviesť vy, hoci ste DPH ako odberateľ už zaplatili. Takže DPH vo finále platíte dvakrát.

Názorný príklad – ručenie za DPH

Firma (platiteľ A) predá tovar firme (platiteľ B) za 10 000 eur + DPH vo výške 2 000 eur. Lenže firma A daň neprizná alebo ju štátu neodvedie.

Medzitým si firma B túto DPH vo výške 2 000 eur nárokuje k odpočtu a rovnaký tovar následne zákazníkovi (neplatiteľovi C) predá za 15 000 eur + DPH vo výške 3 000 eur. Štát potom v konečnom dôsledku namiesto 3 000 eur utŕži iba 1 000 eur. (Firma A má štátu odviesť DPH vo výške 2 000 eur, ale neodvedie ju. Firma B má štátu odviesť DPH vo výške 3 000 eur, ale uplatní si odpočet 2 000 eur, takže odvedie 1 000 eur. Zákazník C nemá nárok na odpočet DPH).

Preto štát zaviedol ručenie za DPH a časť zodpovednosti pri vymáhaní DPH presunul na podnikateľov a firmy – predchádza tak komplikáciám spojeným s výberom daní.

TIP: Zistite, za akých podmienok vám štát vráti peniaze pri tzv. nadmernom odpočte DPH.

Ako ručeniu za odvod DPH predísť

Ak ste platiteľ DPH, položte si pri nákupoch u platiteľov DPH tieto otázky:

  • Je váš dodávateľ s vami majetkovo alebo personálne prepojený?
  • Platíte mu faktúry na bankový účet zhodný s účtom v registri platiteľov DPH?
  • Nakupujete tovar alebo služby za neobvykle nízke alebo vysoké ceny?

Teraz si predstavíme situácie, kedy vám hrozí povinné ručenie za DPH a čo robiť, aby ste sa komplikáciám vyhli:

Vylúčte, že je váš biznis partner s vami prepojený

Skrz príslušný register si overte, či váš obchodný partner nie je s vami majetkovo alebo personálne prepojený. Na tieto účely sa myslí prepojením to, ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom odberateľa štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník dodávateľa. Pokiaľ od takého subjektu tovar (príp. službu) nakúpite, ručíte za odvod DPH, ktorú má daňovému úradu odviesť dodávateľ z vášho uskutočneného nákupu.

TIP: V Slovenskej republike využite Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý spravuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Skontrolujte zverejnené čísla účtov

U každého dodávateľa si overte, aké číslo účtu má zverejnené v zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie. Postrážte si, aby bol účet zhodný s účtom uvedeným na faktúre. Ak sa líšia, kontaktujte ho a poproste o vyjasnenie. Pokiaľ totiž zaplatíte na iný ako zverejnený účet v registri platiteľov, opäť ručíte za odvod DPH z uskutočneného nákupu vy sami.

Pozor na podozrivo nízku alebo vysokú cenu

K ručeniu DPH sa ďalej zaviažete, ak od dodávateľa nakúpite tovar či službu za nezvyčajne nízku alebo vysokú cenu.

Obvyklú cenu zistíte napr. porovnaním cien osobných áut z bazáru v katalógu, kde filtrujete podľa roku výroby automobilu, typu aj značky auta. Nie vždy je to ale také jednoduché.

Príklad:

Firma A ponúka firme B (obe sú platiteľmi DPH) atraktívny tovar za cenu, ktorá je o 50 % nižšia ako obvyklá cena rovnakého tovaru v danom čase na relevantnom trhu. Aj keď je cena objektívne podozrivo nízka, firma B dôvod nízkej ceny neskúma a tovar nakúpi.

Pokiaľ firma B nepreukáže, že nízka cena mala opodstatnenie (napr. z dôvodu výpredaja skladu firmy A, ktorá je v likvidácii), ručí za prípadnú DPH neodvedenú firmou A.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Osobitný spôsob úhrady DPH – ochrana proti ručeniu

Ručeniu za DPH sa dá vyhnúť tzv. osobitným spôsobom úhrady DPH. To funguje tak, že namiesto toho, aby ste dodávateľovi uhradili celú čiastku za nakupovanú službu či tovar, pošlete:

  • DPH priamo na účet daňového úradu vedený pre dodávateľa
  • a dodávateľovi zaplatíte čiastku zníženú o DPH.

V každom prípade si pri takomto postupe zaistite správny spôsob označenia platby dane. Číslo účtu daňového úradu vedené pre dodávateľa nájdete v zozname platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt. Variabilný symbol pre daň z pridanej hodnoty zaplatenú odberateľom za dodávateľa má tvar 1109MMRRRR (pri mesačnom zdaňovacom období dodávateľa), kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, alebo tvar 1109QQRRRR (pri štvrťročnom zdaňovacom období dodávateľa), kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok.

Podľa metodického pokynu finančného riaditeľstva „informáciu o zdaňovacom období môže odberateľ získať od svojho dodávateľa, na požiadanie túto informáciu potrebnú pre správne vytvorenie variabilného symbolu môže poskytnúť správca dane. Ak odberateľ nezistí informáciu o zdaňovacom období dodávateľa, je tiež prípustné, aby pri označení platby uviedol vo variabilnom symbole príslušný mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť, keďže základným zdaňovacím obdobím platiteľov DPH je kalendárny mesiac.“

Ak využijete inštitút osobitného spôsobu úhrady DPH, tak v rámci dobrých obchodných vzťahov tento postup oznámte svojmu dodávateľovi, aby vedel to, úhradou ktorej faktúry zaplatenej bez DPH považujete svoj záväzok voči nemu za splnený.

Rady na záver pre platiteľa DPH

Na ručenie za DPH neodvedenú dodávateľom stačí málo. Zaplatiť dodávateľovi, ktorý je s vami majetkovo alebo personálne prepojený, alebo uhradiť faktúru na iný účet, než má dodávateľ zapísaný v registri platiteľov DPH.

Z toho vyplýva, že za každých okolností musíte preverovať svojich dodávateľov v registri platiteľov DPH a kontrolovať ich čísla účtov. Ušetríte si tým vrásky na čele a ochránite vaše podnikanie pred finančnou stratou.

iDoklad overuje spoľahlivosť platiteľov DPH aj ich čísla účtov automaticky na základe dostupnej databázy a vďaka tomu vás zbaví manuálnej kontroly údajov.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Návod: ako na zápis zmien do obchodného registra

29. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok