Dátum publikácie 14. 02. 2024 Zdieľať článok

Pozor na nespoľahlivých obchodných partnerov: ako overiť spoľahlivosť platiteľov DPH

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Ako platiteľ DPH si v pravidelnom priznaní k DPH môžete zaplatenú daň nárokovať naspäť prostredníctvom tzv. práva na odpočítania dane. Lenže čo ak máte medzi obchodnými partnermi neplatičov? Prečítajte si, ako a prečo by ste si mali overiť číslo bankového účtu každého obchodného partnera a čo vám hrozí, keď to neurobíte.

Kto je podľa zákona o DPH nespoľahlivý platiteľ DPH

Zákon o DPH používa pre označenie nespoľahlivý platiteľ DPH výraz „platiteľ DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH“. Ide o podnikateľa, ktorý:

 • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz,
 • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
 • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne
 • alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Nálepku nespoľahlivého platiteľa DPH podnikateľ získa minimálne na pol roka. Ak počas šiestich mesiacov riadne plní svoje povinnosti, tak ho Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zo zoznamu nespoľahlivých platiteľov DPH vymaže.

V súčasnosti už nespoľahlivý platiteľ DPH nie je pre podnikateľov, ktorí sú jeho obchodnými partnermi, z hľadiska DPH až taký nebezpečný. Od 1. januára 2018 bolo totižto zo zákona o DPH vypustené pravidlo spočívajúce v tom, že ak si nespoľahlivý platiteľ DPH nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH, mohlo sa stať, že DPH namiesto dodávateľa zaplatil odberateľ. Aj napriek tomu, že za nespoľahlivého platiteľa DPH už ručiť nemôžete, zverejnenie v takomto zozname pre neplnenie si daňových povinností môže byť varovným signálom aj pre vás.

Ručenie za DPH a komplikácie s ním spojené

Aby štát zamedzil daňovým únikom, zaviedol tzv. ručenie za dodávateľa (presnejšie povedané ručenie za jeho DPH). To spočíva v tom, že pokiaľ váš dodávateľ riadne neodvedie DPH, musíte ho za neho odviesť vy (takže DPH zaplatíte dvakrát). Na čo si musíte dať pozor a ako tomu môžete predísť?

 1. U každého dodávateľa si overte, aký účet má zverejnený v zozname platiteľov DPH. Postrážte si, aby bol zhodný s účtom uvedeným na faktúre. Ak sa líšia, kontaktujte ho a poproste o vyjasnenie. Pokiaľ totiž zaplatíte na iný ako zverejnený účet v zozname platiteľov DPH, ručíte za odvod DPH z uskutočneného nákupu vy sami.
 2. Pokiaľ od dodávateľa nakúpite bez ekonomického opodstatnenia tovar či službu za neprimerane nízku alebo neprimerane vysokú cenu, ručíte za DPH svojho dodávateľa. Obvyklú cenu zistíte napr. porovnaním cien automobilov z bazáru v katalógu, kde sa dá filtrovať podľa veku automobilu, typu aj značky auta. Nie vždy je to ale také jednoduché.
 3. Ak nakupujete od dodávateľa, ktorého štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník je zároveň vašim štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom, ručíte za nezaplatenú DPH. Overte si štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu a spoločníka v obchodnom registri.

Ručeniu sa dá vyhnúť tzv. osobitným spôsobom úhrady DPH. To v praxi funguje tak, že namiesto toho, aby ste dodávateľovi uhradili celú čiastku za nakupovanú službu či tovar, pošlete DPH priamo na účet daňového úradu vedený pre dodávateľa. Dodávateľovi zaplatíte čiastku zníženú o DPH.

Kontrola údajov v príslušných registroch vám ušetrí vrásky na čele a ochráni vás pred finančnou stratou.

Ako na overenie platiteľa DPH

Na získanie všeobecných informácií o platiteľovi DPH a overenie skutočnosti, či sa nenachádza v zozname nespoľahlivých platiteľov DPH, musíte poznať aspoň jeden z nižšie uvedených údajov:

Všeobecné informácie o každom daňovom subjekte registrovanom pre DPH (pozor však na to, že nie všetci v tomto zozname sú platitelia DPH – nachádzajú sa tu aj osobitné typy registrácií pre DPH) je možné získať prostredníctvom zoznamu daňových subjektov registrovaných pre DPH.

Systém VIES využijete na overenie platnosti IČ DPH, ktorý združuje subjekty z Európskej únie.

Ak by ste sa chceli vyhnúť ručeniu za odvedenie DPH vašim dodávateľom, potrebujete si overiť jeho číslo bankového účtu v zozname čísiel bankových účtov platiteľov DPH. V prípade, že by ste sa chceli vyhnúť ručeniu za odvedenie DPH vašim dodávateľom absolútne a využiť inštitút osobitného spôsobu úhrady DPH priamo na účet daňového úradu, budete sa musieť pozrieť do zoznamu platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt. V oboch prípadoch ako vstupný údaj zadáte IČ DPH vášho dodávateľa.

Dohľadať potrebné údaje môžete aj na serveri www.rpo.sk, kde si napr. zistíte IČO spoločnosti alebo živnostníka a následne v príslušnom registri overíte, či je platiteľom DPH.

Skontrolujte najmä:

 • IČ DPH,
 • zverejnený bankový účet,
 • účet daňového úradu vedený pre platiteľa DPH
 • a spoľahlivosť platiteľa DPH.

Na čo si ešte dať pozor

Akoby toho už tak nebolo málo, môžete sa v praxi stretnúť aj s ďalšími situáciami, ktoré vás môžu dostať do problémov.

Napríklad keď obchodujete so zákazníkom, ktorý si na všetkých faktúrach uvádza svoje IČ DPH, ale pritom nie je platiteľom DPH. Neplatitelia DPH by na svojich faktúrach nemali IČ DPH vôbec uvádzať, pretože je to mätúce (výnimkou je jedine situácia, keď ho osoby registrované pre DPH uvádzať musia pri zahraničnej fakturácii služieb). Pridelené IČ DPH by mali používať výhradne na komunikáciu s daňovým úradom (napr. pri platení daní či podaní daňového priznania). Prípadne, ak ho na faktúrach uvedený majú, mali by zaň dopísať „nie som platiteľ DPH“.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok