Dátum publikácie 25. 05. 2022 Zdieľať článok

Daňové priznanie: ako ho podať rýchlo a digitálne

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 3
Náhledový obrázek

Možno uvažujete nad tým, že rozbehnete podnikanie a možno už robí váš biznis prvé krôčiky. V oboch prípadoch zrejme tušíte, čo bude vašou témou na začiatku roka – daňové priznanie. Podanie daňového priznania je totiž povinnosťou každého podnikateľa.

V skratke, daňové priznanie podávajú všetci so zdaniteľnými príjmami presahujúcimi 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka a tí, ktorí vykázali daňovú stratu. Výnimkou sú ľudia, ktorí majú príjmy výhradne zo zamestnania a požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a predložia mu na jeho vykonanie všetky potrebné doklady. Napríklad zamestnanec banky, ktorý pracuje na plný úväzok a nemá iné príjmy, tak daňové priznanie nerieši. Zamestnávateľ, teda banka, mu vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Pokiaľ prechádzate na živnosť a z daňového priznania máte obavy, nebojte sa zbytočne. Daňové priznanie budete mať hotové do pár hodín, pokojne aj minút. A na finančnú správu ho odošlete elektronicky.

Pozrieme sa na to, ako začínajúca SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky, podá daňové priznanie cez portál finančnej správy.

Kto musí podať daňové priznanie?

Daňové priznanie nemusíte podávať, pokiaľ vaše zdaniteľné príjmy nepresiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka a zároveň ste nedosiahli daňovú stratu alebo ak máte len príjmy zo zamestnania a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a predložili mu na jeho vykonanie všetky potrebné doklady. Inak sa podaniu daňového priznania nevyhnete.

Najčastejšie návod na to, ako podať daňové priznanie, hľadajú:

  • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO),
  • študenti či brigádnici, ktorých príjmy za uplynulý rok presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka a nepožiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
  • zamestnanci s vedľajšími príjmami (napríklad podnikanie, prenájom).

Vyššie spomenuté platí aj pre osoby na dôchodku. Starobný dôchodok samotný však zdaniteľným príjmom nie je. Daňové priznanie nepodávate ani v prípade, keď máte príjem iba z materskej dávky alebo rodičovského príspevku.

Príklad z praxe:

Andrea, študentka vysokej školy, si privyrábala brigádou vo fitness centre (za tri mesiace zarobila 1 000 eur). Jej zamestnávateľ jej zrážal preddavok na daň z príjmov, nepožiadala ho o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a preto Andrea podáva daňové priznanie. Uplatní si sumu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, daňové povinnosti bude mať nulové a odvedené preddavky na daň z príjmov jej budú vrátené späť.

Daňové priznanie pre SZČO s paušálnymi výdavkami: čo si pripraviť?

Než sa pustíte do daňového priznania, zhromaždite doklady o všetkých príjmoch za daný rok a doklady o zaplatenom sociálnom poistení a zdravotnom poistení. Keďže si uplatňujete paušálne výdavky, nepotrebujete žiadne doklady za nákupy.

Pri vyplňovaní daňového priznania musíte poznať súhrnnú čiastku všetkých vašich príjmov. Spočítajte všetky príjmy a získate výsledné číslo, napríklad 25 000 eur. To isté urobte aj s úhradami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Ak ste mali okrem svojej podnikateľskej činnosti aj brigádu (napríklad na dohodu o pracovnej činnosti), príjem z nej uvádzate do daňového priznania tiež. Požiadajte preto všetkých zamestnávateľov, aby vám zaslali potrebné doklady.

Tip: Ak máte príjmy z rôznych zdrojov a v dokladoch sa neorientujete, nebojte sa požiadať o pomoc. Využite služby účtovníka alebo daňového poradcu.

Ako vyplniť daňové priznanie

Daňové priznanie môžete vyplniť online v elektronickej podobe – pomocou formuláru na stránke finančnej správy.

Pokiaľ uplatňujete výdavky percentom z príjmov, musíte spoznať svoj základ dane z príjmov. Ten sa vám v elektronickom formulári vypočíta automaticky sám. Princíp výpočtu vidíte nižšie:

  1. Vypočítajte svoje príjmy za uplynulý rok. Použite kalkulačku alebo online fakturačnú službu typu iDoklad, ktorá vám zobrazí úhrn.
  2. Vyčíslite výdavky percentom z príjmov. Ak sú vaše ročné príjmy napríklad 25 000 eur, potom činia vaše výdavky 60 % z úhrnu príjmov, teda 15 000 eur.
  3. Vyčíslite výdavky na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Počítajme napríklad s tým, že ich výška v uplynulom roku bola 2 000 eur.
  4. Vyčíslite základ dane z príjmov. Od príjmov odpočítate výdavky percentom z príjmov a výdavky na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. V našom prípade je základ dane z príjmov 8 000 eur (25 000 – 15 000 – 2 000).
  5. Uplatnite si nezdaniteľné časti základu dane. V našom prípade si uplatníme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá bola za rok 2021 vo výške 4 511,43 eura.
  6. Vyčíslite základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľné časti základu dane. Od základu dane z príjmov odpočítate nezdaniteľné časti základu dane. V našom prípade je základ dane z prímov po znížení o nezdaniteľné časti základu dane 3 488,57 eura (8 000 – 4 511,43).
  7. Vypočítajte daň z príjmov. Ak uvažujeme s 15 % sadzbou dane z príjmov (sadzba dane z príjmov závisí od výšky dosiahnutých príjmov), tak daň z prímov vypočítame zo základu dane z príjmov zníženého o nezdaniteľné časti základu dane (3 488,57 eura) a získame daň z príjmov vo výške 523,29 eura. Odpočítame prípadný daňový bonus na dieťa (predpokladajme 278,64 eura – jeho výška závisí od počtu detí a počtu mesiacov, za ktoré sa uplatňuje, a takisto aj od veku každého dieťaťa) a prípadný daňový bonus na zaplatené úroky a získame finálnu daň z príjmov vo výške 244,65 eura (523,29 – 278,64). Túto sumu musíte zaplatiť príslušnému daňovému úradu.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok