Dátum publikácie 16. 08. 2022 Zdieľať článok

IČO, alebo IČ? Čo to vlastne je a ako ho získať

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 9
Náhledový obrázek

Identifikačné číslo organizácie plní veľmi dôležitú funkciu, pretože od seba odlišuje rôzne ekonomické subjekty. Potrebuje ho každý podnikateľ, ktorý ho musí podľa zákona uvádzať na svojich webových stránkach, ale aj na obchodných listoch a objednávkach. Napriek tomu ľudia stále netušia, ako toto kľúčové osemčíslie vlastne označovať.

Čo je to IČO

IČO je skratka pre identifikačné číslo organizácie, teda napríklad fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby. Má podobu osemmiestneho čísla a slúži na jasnú identifikáciu podnikateľa. Dôvod je zrejmý – v Slovenskej republike existuje mnoho podnikateľov a mnoho z nich má veľmi podobný alebo dokonca úplne zhodný názov.

Keď si napríklad do živnostenského registra zadáte meno Ján Novák, vyjde vám mnoho živnostníkov s týmto menom. Práve vďaka IČO úrady spoznajú, ktorý z nich s nimi komunikuje.

IČO, alebo IČ?

Ľudia môžu mať v označovaní IČO trochu zmätky, pretože označenia v zákonoch nie sú úplne jednotné. Niektoré zákony totiž hovoria iba o identifikačnom čísle (v skratke IČ) a niektoré o identifikačnom čísle organizácie (v skratke IČO). Smerodajný je však zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje identifikačné číslo organizácie, spôsob jeho tvorby, určovania a prideľovania. V ňom sa v § 1 hovorí o „identifikačnom čísle organizácie“ a teda tento tvar a jemu prislúchajúca skratka IČO sú správne.

Kto potrebuje IČO?

IČO sa prideľuje každému, kto chce v Slovenskej republike legálne podnikať. Okrem fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb – podnikateľov sa IČO prideľuje tiež:

  • každej právnickej osobe (napríklad občianske združenia, nadácie, politické strany, cirkevné organizácie, neziskové organizácie a mnoho ďalších),
  • každému orgánu verejnej moci (napríklad úrad, mesto, škola),
  • každému odštepnému závodu,
  • každému podniku zahraničnej osoby,
  • každej organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,
  • každej zapísanej organizačnej zložke.

Keby vám napadlo, že oných osem čísel je prideľovaných náhodne, mýlili by ste sa. Akonáhle vám Štatistický úrad Slovenskej republiky raz pridelí unikátne IČO, toto osemčíslie už nikdy iný subjekt nedostane, a to ani v prípade, že by vaše podnikanie zaniklo.

V procese získavania IČO však so štatistickým úradom vôbec neprídete do kontaktu. Ako živnostníci všetko potrebné zariadite na živnostenskom úrade.

Podmienky pre získanie IČO pre živnostníkov

Aby ste sa stali podnikateľmi a získali IČO, musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

  • ste plnoletí,
  • spôsobilí na právne úkony,
  • trestne bezúhonní,
  • a spĺňate prípadné kvalifikačné požiadavky.

Posledný spomínaný bod je dôležitý, ak sa chystáte na živnosť viazanú (napr. nakladanie s nebezpečným odpadom, prevádzkovanie autoškoly či horská sprievodcovská činnosť), alebo remeselnú (výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, kaderníctvo či pohostinská činnosť).

Tip: Pozrite sa na zoznam a zistite, či vaša činnosť spadá do viazanej alebo remeselnej živnosti.

Založenie živnosti je v zásade jednoduché a rýchle. Stačia vám k tomu okrem splnenia vyššie uvedených podmienok len občiansky preukaz, formulár na ohlásenie živnosti a peniaze na úhradu správneho poplatku (5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú viazanú alebo remeselnú živnosť), s ktorými zájdete na živnostenský úrad. Formulár na ohlásenie živnosti môžete živnostenskému úradu poslať aj poštou. Živnosť si môžete založiť aj elektronicky cez portál www.slovensko.sk (žiadosť cez formulár „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba“). V prípade elektronického ohlásenia živnosti sa poplatok za voľnú živnosť neplatí a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť je polovičný. Spravidla do troch pracovných dní vám úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení a pridelí IČO.

Podmienky získania IČO pre právnické osoby

Čo sa týka právnickej osoby, podmienky pre vznik sa celkom zásadne líšia v závislosti od jej druhu (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, družstvo, občianske združenie, nadácia a mnoho ďalších) a situácia je potom podstatne zložitejšia.

Ako zistiť IČO firmy?

IČO iného podnikateľa najčastejšie potrebujete pri fakturácii. Obvykle ho nájdete na jeho webe na stránke Kontakt. Pokiaľ tam IČO nie je, vyhľadajte si ho podľa jeho názvu v registri RPO (register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci). V ňom nájdete všetky údaje nielen o podnikajúcich fyzických a právnických osobách, ale napríklad aj o občianskych združeniach, nadáciách, neziskových organizáciách a mnohých ďalších.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok