Dátum publikácie 24. 05. 2024 Zdieľať článok

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
Pokiaľ ste drobní predajcovia alebo umožňujete predaj tovaru priamo zo skladu, určite ste sa s predajkou už stretli. Ide o užitočnú alternatívu k faktúram, ktorá ale má aj svoje obmedzenia.

Čo je predajka?

Hoci predajka nie je definovaná v žiadnom zákone, týmto pojmom sa v praxi označujú jednoduché predajné doklady, ktoré sa v mnohom podobajú faktúram. Oproti nim sú ale predajky výrazne zjednodušené a uhradenými sa stávajú častokrát v okamihu vystavenia.

Z hľadiska legislatívy je predajka vnímaná ako zjednodušený daňový doklad, teda zjednodušená faktúra podľa zákona o DPH. Ako takú možno predajku vystavovať len ako:

  • doklad, ak cena vrátane DPH nie je viac ako 100 eur (môže byť uhradený neskôr),
  • doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient, ak cena vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur,
  • doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient, ak cena vrátane DPH uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur, alebo
  • doklad vyhotovený bezobslužným tankovacím automatom, ak cena vrátane DPH uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur.

Typicky tak nájde predajka využitie ako doklad pri drobných nákupoch platených v hotovosti či neskôr, prípadne pri priamom predaji tovaru zo skladu.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Aké má predajka obmedzenia?

Ako zjednodušený daňový doklad nemusí predajka obsahovať všetky zákonom o DPH dané náležitosti; napríklad na nej nie je potrebné uvádzať údaje o odberateľovi ani jednotkovú cenu bez DPH. Ostatné povinné údaje daňových dokladov zostávajú.

Predajku vystaviť naopak nemôžete v prípadoch, keď slovenská legislatíva vystavenie zjednodušeného daňového dokladu neumožňuje. Ide najmä o tovary a služby s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ, ak je osobou povinnou platiť DPH príjemca tovaru alebo služby (aj keď sa na dodanie vzťahuje oslobodenie od DPH).

Ako predajku vystaviť?

Najtradičnejším spôsobom sú ručne vypisované papierové predajky, ktoré ľahko zoženiete v každom papiernictve. Elektronickou alternatívou je účtovný softvér umožňujúci predajky generovať digitálne a zasielať ich zákazníkovi formou e-mailu. Ideálnym príkladom takéhoto softvéru je online fakturačný program iDoklad, kde predajku vytvoríte, odošlete aj zaúčtujete niekoľkými kliknutiami. Všetky vydané predajky sú evidované a vďaka filtrom sa v nich môžete ľahko orientovať.

Pozor však na to, že ak zákazník pri vystavení predajky platí v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, je potrebné vyhotovenie a evidovanie pokladničného dokladu v systéme e-kasa a odoslanie údajov z neho finančnej správe.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok