Dátum publikácie 16. 01. 2023 Zdieľať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 1
Náhledový obrázek
Od 1. januára 2018 musia podávať daňové priznanie elektronicky všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Od 1. júla 2018 sa táto povinnosť rozšírila aj na fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov. Čítajte, ako vyplniť daňové priznanie online, kam ho podať, aké sú na rok 2023 stanovené termíny a čo robiť, keď lehotu nestíhate.

S elektronickým daňovým priznaním sa termíny nemenia

Na elektronické daňové priznanie máte rovnakú lehotu ako tí daňovníci, ktorí ho ešte môžu podávať v papierovej podobe. V roku 2023 je najneskorší termín 2. október.

Lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 v roku 2023 sú tieto:

  • 31. marec 2023: riadna lehota na podanie daňového priznania,
  • 30. jún 2023: predĺžená lehota na podanie daňového priznania, ktorú môžu využiť všetci,
  • 2. október 2023: predĺžená lehota na podanie daňového priznania, ktorú môžu využiť iba tí, ktorí mali aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

V posledný deň lehoty na podanie daňového priznania musí byť uhradená aj daň, ktorá vám v daňovom priznaní vyjde. Najjednoduchšie ju zaplatíte bankovým príkazom.

Ako podať daňové priznanie elektronicky

Pre podanie daňového priznania elektronicky sa najskôr musíte po predchádzajúcej registrácii prihlásiť do osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy, ktorý spravuje Finančné riaditeľstvo SR. Na prihlásenie potrebujete buď občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu), alebo ID používateľa (identifikátor) a heslo získané od daňového úradu pri registrácii na elektronickú komunikáciu na základe dohody o elektronickom doručovaní.

Po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny elektronicky vyplníte daňové priznanie. 

Na stránke si v časti „Katalógy“ vyberte „Katalóg formulárov“ a v rámci neho formulár pre daňové priznanie (napr. daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)) a pripravte si podklady. Napríklad daňovú evidenciu a prílohy pre uplatnenie daňových bonusov. Rozhranie je intuitívne a portál vás pri vyplňovaní navedie.

  1. Formulár celý vyplňte (môžete si ho ukladať a vyplniť vo viacerých dňoch).
  2. Z počítača nahrajte prípadné prílohy k daňovému priznaniu.
  3. Príslušným tlačidlom skontrolujte správnosť vyplneného daňového priznania.
  4. Vyplnené daňové priznanie odošlite: buď ho predtým podpíšete elektronickým podpisom alebo elektronickou značkou (EZ-ou) – portál vás oboma smermi navedie.

Jedným kliknutím potom daňové priznanie dorazí na daňový úrad.

Elektronický podpis alebo elektronická značka?

Daňové priznanie je možné podpísať dvoma spôsobmi:

  • kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om) – tento spôsob môžete použiť vtedy, keď sa na portál finančnej správy prihlásite s elektronickým občianskym preukazom,
  • elektronickou značkou (EZ-ou) – tento spôsob môžete použiť vtedy, keď máte s daňovým úradom podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní a na portál finančnej správy sa prihlásite ktoroukoľvek z možností, teda či už s ID používateľa (identifikátorom) a heslom alebo aj s elektronickým občianskym preukazom.

Elektronický alebo aj digitálny podpis nahrádza váš bežný podpis rukou. Potrebujete k nemu mať občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu), ktorý navyše musí byť aktivovaný pre elektronickú komunikáciu a musia byť na ňom nahraté kvalifikované certifikáty – až potom ho využijete na podpis digitálnych dokumentov. Všetko si môžete vybaviť osobne na polícii.

Elektronická značka (EZ-a) nevyžaduje žiaden špeciálny softvér, hardvér a ani zadávanie kódov k certifikátom, daňové priznanie je podpísané ihneď po kliknutí na možnosť podpísať a podať EZ-ou.

TIP: Spočítajte si, koľko odvediete na daniach za rok 2022 na daňovej kalkulačke.

Nestíhate podať daňové priznanie v stanovenom termíne?

Zabudnete na daňové priznanie a podáte ho neskoro? Potom vás čaká sankcia.

Ak však už vopred viete, že daňové priznanie nie ste schopný podať v riadnej lehote, existuje tu riešenie. Je potrebné, aby ste ešte pred uplynutím riadnej lehoty na podanie daňového priznania (teda do 31. marca 2023) oznámili daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Môžete tak urobiť pokojne aj v posledný deň riadnej lehoty na podanie daňového priznania. V osobnej internetovej zóne na to existuje osobitný formulár.

V prípade, že by ste daňové priznanie zo závažných dôvodov nepodali včas v riadnej lehote a zároveň by ste nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, môžete daňový úrad požiadať o odpustenie zmeškania lehoty. Podmienkou je, že musí ísť o vami preukázané závažné dôvody (napr. náhla hospitalizácia, živelná udalosť), do 30 dní od ich pominutia požiadate o odpustenie zmeškania lehoty (podlieha správnemu poplatku 4,50 eura) a zároveň v tejto lehote aj daňové priznanie podáte. Daňový úrad potom rozhodne, či vašej žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. 

Zmeškanie predĺženej lehoty na podanie daňového priznania už nemožno odpustiť.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok