Dátum publikácie 22. 05. 2024 Zdieľať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 2
Náhledový obrázek
Niekoľko rokov už nemusíte kvôli daniam chodiť na daňový úrad. Daňové priznanie môžete vyplniť aj elektronicky, čo vám prinesie predovšetkým vyššiu flexibilitu a úsporu času. Prečítajte si, ako vyplniť daňové priznanie online, kam ho podať, aké sú na rok 2024 stanovené termíny a čo robiť, keď lehotu zo závažných dôvodov nestihnete.

O tri až šesť mesiacov viac času na podanie

Povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky a teda aj posielať mu všetky dokumenty vrátane povinnosti podať daňové priznanie elektronicky majú platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov. Všetci ostatní sa môžu rozhodnúť aj pre písomnú formu.

Na zaslanie elektronického formulára pre daňové priznanie je rovnako veľa času ako pri písomnom. V roku 2024 (za rok 2023) je najneskorší termín 2. apríl (31. marec pripadá na nedeľu a 1. apríl je sviatok, preto sa termín posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň).

Podaním oznámenia daňovému úradu je možné predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania o niekoľko mesiacov neskôr, avšak má to svoje pravidlá:

  • 1. júl môžu mať ako posledný deň lehoty na podanie daňového priznania všetci,
  • 30. september môžu mať ako posledný deň lehoty na podanie daňového priznania tí, ktorých súčasťou príjmov sú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí,
  • oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je potrebné v každom prípade podať najneskôr do 2. apríla 2024.

V posledný deň lehoty na podanie daňového priznania musí byť uhradená aj daň, ktorá vám v daňovom priznaní vyjde. Najjednoduchšie ju zaplatíte bankovým príkazom alebo po novom aj platobnou kartou, využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk.

Ako podať daňové priznanie elektronicky

Formulár pre daňové priznanie vyplníte elektronicky v tzv. osobnej internetovej zóne portálu Finančnej správy Slovenskej republiky (podmienkou je, aby ste na tomto portáli boli zaregistrovaný). Tu vám na jednom mieste finančná správa poskytuje všetky formuláre na vyplnenie, uloženie aj stiahnutie. Nemusíte sa obávať príliš obtiažneho vyplňovania – formuláre na portáli majú zakomponovanú nápovedu aj kontrolné mechanizmy a na zjavné chyby budete upozornený.

V osobnej internetovej zóne prejdite do časti katalógy a následne do katalógu formulárov. V ňom si po „rozkliknutí“ zložky daň z príjmov fyzickej osoby (alebo právnickej osoby) vyberte príslušný formulár pre online daňové priznanie za minulý rok [napr. daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2023] a pripravte si podklady. Účtovníctvo alebo daňové evidencie a prípadné prílohy pre daňové bonusy a potvrdenia o príjmoch.

Pokiaľ používate účtovný softvér, napríklad Money S3, vygenerujte si XML súbor daňového priznania priamo v ňom a do formulára ho iba nahrajte.

  1. Formulár celý vyplňte (môžete si ho ukladať a vyplniť vo viacerých dňoch).
  2. Nahrajte k nemu prípadné prílohy.
  3. Podpíšte ho buď kvalifikovaným elektronickým podpisom (tzv. KEP-om), alebo elektronickou značkou (tzv. EZ-ou) – čítajte o týchto možnostiach nižšie.
  4. Vyplnené a podpísané daňové priznanie odošlite.

Po jednom kliknutí potom daňové priznanie dorazí na daňový úrad.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Elektronický podpis alebo elektronická značka?

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, daňové priznanie pred podaním môžete podpísať buď:

  • kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo
  • elektronickou značkou.

Elektronický alebo aj digitálny podpis nahrádza váš bežný podpis rukou. Musíte najskôr získať kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis – až potom ho využijete na podpis digitálnych dokumentov. Kvalifikovaný elektronický podpis môžete najjednoduchšie vytvárať s elektronickým občianskym preukazom z čipom, s tzv. eID kartou. O zápis kvalifikovaného certifikátu na občiansky preukaz môžete požiadať na oddelení dokladov Polície alebo si ho môžete nahrať na občiansky preukaz aj sami z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie eID klient.

Podpisovanie daňového priznania kvalifikovaným elektronickým podpisom si ale vyžaduje disponovať aj určitým softvérom (všetok je zadarmo) a čítačkou čipových kariet. Daňové priznanie podpíšete zadaním dvoch vami zvolených súkromných kódov z občianskeho preukazu. Pre tento spôsob podpísania daňového priznania sa musíte na portál finančnej správy prihlásiť elektronickým občianskym preukazom (eID kartou). Navyše, ak máte s daňovým úradom podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii, môžete aj pri tomto spôsobe prihlásenia použiť podpísanie elektronickou značkou. Občiansky preukaz s elektronickým podpisom môžete ďalej využiť na používanie elektronickej schránky, ktorá zjednodušuje komunikáciu s úradmi a nahrádza papierové listy.

V porovnaní s tým, elektronická značka si nevyžaduje žiaden softvér a hardvér. Je však k dispozícii len tým, ktorí majú s daňovým úradom uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní. Od roku 2018 ju uzatvoria už len fyzické osoby, ale všetky dohody uzatvorené do 31.12.2017 sú platné aj naďalej. V tomto prípade sa na portál finančnej správy prihlasujete ID používateľa a heslom a daňové priznanie podpíšete jednoducho kliknutím na tlačidlo „Podpísať a podať EZ-ou“.

TIP: Spočítajte si to, koľko odvediete na daniach v roku 2024 na daňovej kalkulačke.

Na ktorý daňový úrad podať daňové priznanie?

Tu je odpoveď jednoduchá – ak podávate daňové priznanie elektronicky, tak nemusíte riešiť príslušnosť k daňovému úradu. V samotnom daňovom priznaní sa nikde tento údaj neuvádza. Vaše daňové priznanie finančná správa pridelí správnemu daňovému úradu podľa vášho trvalého pobytu alebo sídla.

Zmeškali ste lehotu na podanie daňového priznania zo závažných dôvodov?

Nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote sa považuje za správny delikt, za ktorý vám bude uložená pokuta vo výške od 30 eur do 16 000 eur. Ak sa vám to však stane zo závažných dôvodov, môžete požiadať daňový úrad o odpustenie zmeškania lehoty. V takýchto prípadoch vám môže byť zmeškanie lehoty odpustené (dostanete rozhodnutie o vyhovení alebo nevyhovení žiadosti), ale má to svoje pravidlá.

V prvom rade musia byť dôvodom zmeškania lehoty na podanie daňového priznania závažné dôvody. Tie zákon síce nijako bližšie nešpecifikuje, ale určite medzi ne bude patriť napríklad hospitalizácia daňovníka alebo živelná udalosť. Daňový úrad musíte o odpustenie zmeškania lehoty požiadať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. Zároveň v tejto lehote musíte daňové priznanie podať a daň zaplatiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť po uplynutí roka od posledného dňa pôvodnej lehoty.

Platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia podávajú žiadosť elektronicky cez portál finančnej správy ako „všeobecné podanie pre finančnú správu“ alebo cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk využitím služby „všeobecné podanie – daňový úrad“. Správny poplatok pri podaní elektronickej žiadosti je 7 eur. Ostatní môžu použiť aj písomné podanie, avšak v tomto prípade je výška správneho poplatku 14 eur.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok