Dátum publikácie 05. 02. 2024 Zdieľať článok

SZČO dôchodca: aké pravidlá pre vás platia

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 11
Náhledový obrázek
Ak ste poberateľom riadneho starobného dôchodku, môžete podnikať ako SZČO bez obmedzení. Ako dôchodcovia patríte do kategórie SZČO, ktoré vykonávajú podnikanie ako vedľajšiu činnosť.

Ak na dôchodku s podnikaním začínate nanovo, prihláste sa na živnostenský úrad.

Platia pre vás podobné pravidlá ako pre ďalšie SZČO, ktoré majú podnikanie ako vedľajšiu činnosť (napr. študentov, rodičov na rodičovskej dovolenke alebo zamestnancov, ktorí si podnikaním privyrábajú). Zo zárobkov v podnikaní odvádzate daň z príjmov a podávate daňové priznanie. Ak vaše zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepresiahnu 49 790 eur, tak z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti odvediete 15 % daň z príjmov, ak túto sumu presiahnu, tak to bude 19 % alebo až 25 % daň z príjmov.

Do daňového priznania medzi svoje príjmy neuvádzate starobný dôchodok – ten je od dane z príjmov oslobodený.

V daňovom priznaní si však dajte pozor na to, že ako dôchodca nemáte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si nemôžete v daňovom priznaní uplatniť, ak ste boli k 1. januáru príslušného roka poberateľom dôchodku alebo vám bol dôchodok priznaný spätne k 1. januáru príslušného roka alebo k 1. januáru predchádzajúcich rokov. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžete uplatniť jedine v prípade, že je jej suma vyššia ako suma vyplateného dôchodku v príslušnom roku, a to vo výške rozdielu medzi nimi.

Dôchodca SZČO a zdravotné poistenie

Ako podnikajúci dôchodca v kalendárnom roku, v ktorom ste začali podnikať, a ani v nasledujúcom kalendárnom roku nemusíte platiť preddavky na zdravotné poistenie. Ich výšku si môžete určiť sami a môže byť aj nulová. Po prvom roku podnikania podáte na jar daňové priznanie, na jeseň vám zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie a zdravotné poistenie doplatíte spätne.

Jeho výška sa odvíja od vašich reálnych príjmov. Sadzba je 14 % z vymeriavacieho základu. Ten u SZČO predstavuje podiel základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutého v minulom roku (ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie) a koeficientu 1,486.

Od 1. januára tretieho kalendárneho roku podnikania začnete platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Oproti SZČO, ktoré vykonávajú podnikanie ako hlavnú činnosť, máte veľkú výhodu. Aj keď si SZČO v daný mesiac nič nezarobí, musí platiť aspoň minimálny preddavok na zdravotné poistenie, ktorý pre rok 2023 činí 84,77 eura mesačne. Vás ako dôchodcu sa minimálny vymeriavací základ a teda ani minimálny preddavok na zdravotné poistenie netýka, odvádzate ho podľa svojich reálnych príjmov za minulý rok.

Ak sú vaše príjmy nízke, môže sa stať, že mesačne na zdravotnom poistení zaplatíte napríklad len niekoľko desiatok eur.

Dôchodca SZČO a sociálne poistenie

U dôchodcov podnikajúcich ako SZČO platby sociálneho poistenia závisia od ich hrubých príjmov. Pokiaľ váš hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahne rozhodujúcu sumu, sociálne poistenie neplatíte. Rozhodujúca suma sa každý rok mení, pre príjmy za rok 2023 je to 7 824 eur.

Tento limit si strážte. Pokiaľ ho prekročíte len o trochu, je to pre vás nevýhodné. Sociálne poistenie vám odhryzne časť zisku. Na druhej strane vám ale dôchodkové poistenie zvýši dôchodok. Ak limit prekročíte o veľa (t. j. aj po odpočítaní sociálneho poistenia si zarobíte viac), môže to pre vás byť výhodné. Spočítajte si rôzne scenáre, napríklad v tejto kalkulačke, aby ste vedeli, čo sa vám oplatí.

Predčasný starobný dôchodok a podnikanie na SZČO

Ak ste v predčasnom starobnom dôchodku, platí pre vás niekoľko obmedzení. Môžete si zarobiť len toľko, aby ste zo zárobku nemuseli odvádzať sociálne poistenie. To znamená, že váš hrubý príjem (t. j. nie príjmy mínus výdavky, ale iba príjmy) nesmie presiahnuť rozhodujúcu sumu 7 824 eur (pre príjmy za rok 2023). Dobrou správou je však to, že pokiaľ podnikáte len časť roka, rozhodujúca suma sa nemení, teda sa pomerne neznižuje.

Ak by bol váš príjem vyšší, zanikne vám nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, a to odo dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku dôchodkového poistenia povinne dôchodkovo poistenej SZČO. Stane sa tak až od 1. júla (resp. 1. októbra, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý váš príjem presiahne rozhodujúcu sumu. Po skončení povinného sociálneho poistenia vám nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vznikne.

Akonáhle nastúpite do riadneho starobného dôchodku, limity sa vás už netýkajú a môžete podnikať bez obmedzení.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok