Dátum publikácie 17. 10. 2022 Zdieľať článok

[Návod pre SZČO] Ako si vypočítať zdravotné a sociálne poistenie alebo dôchodok

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 4
Náhledový obrázek

Dňom začatia podnikania vám vznikajú rôzne povinnosti. Jednou z nich sú záväzky voči zdravotnému a sociálnemu systému – platby poistenia. Pozrieme sa na to, ako si ich začínajúca aj skúsenejšia SZČO vypočíta, koľko správne na zdravotnom a sociálnom poistení odvádzať. Občas to je totiž tvrdý oriešok.

Dozviete sa tiež, prečo si dobrovoľne platiť sociálne poistenie, a ako si vypočítať dôchodok.

Zaoberáme sa SZČO, ktoré vykonávajú len podnikateľskú činnosť, teda nie sú zamestnané.

Povinné platby na sociálnom a zdravotnom poistení

Kto si zakladá živnosť, prihlasuje sa zo zákona k platbe preddavkov na zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. K platbe preddavkov na zdravotné poistenie má SZČO povinnosť prihlásiť sa do 8 dní od založenia živnosti. Na základe správne vyplneného formuláru na ohlásenie živnosti to živnostenský úrad urobí za vás.

Povinné sociálne poistenie vám však nevznikne hneď po založení živnosti, ale až po dosiahnutí určitej hranice príjmov. Povinné sociálne poistenie SZČO vzniká od 1. júla (resp. od 1. októbra, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bol vyšší ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Aktuálne v roku 2022 vzniká od 1. júla (resp. od 1. októbra) povinnosť platiť sociálne poistenie tým SZČO, ktoré za rok 2021 dosiahli z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti príjmy vyššie ako 6 798 eur.

Sociálne poistenie odvádzate Sociálnej poisťovni. Ak vám povinné sociálne poistenie vznikne, nemusíte sa k nemu prihlasovať, urobí to za vás Sociálna poisťovňa a oznámi vám všetko potrebné k platbe sociálneho poistenia.

Zdravotné poistenie vám zaistí prístup k zdravotnej starostlivosti. Platbou sociálneho poistenia prispievate hlavne na dôchodky, nemocenské dávky a dávky v nezamestnanosti.

Zamestnanci poistenia platia tiež, automaticky ho ale odvádza ich zamestnávateľ.

Vysvetlíme si princíp, ako sa platba preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie počíta. Koľko zaplatíte si potom rýchlo sami alebo za pomoci online kalkulačky spočítate. Najprv ale musíte poznať vymeriavací základ.

Spočítajte si svoj vymeriavací základ

Preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie sa počítajú z vymeriavacieho základu. Svoj vymeriavací základ si vypočítate, ak už chvíľu podnikáte. Na výpočet potrebujete poznať základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – jednoducho povedané zisk, ktorý ste uviedli v poslednom daňovom priznaní. K tomuto základu dane z príjmov pripočítate zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie a následne tento výsledok vydelíte koeficientom 1,486 a získate svoj ročný vymeriavací základ. Ten ďalej delíte dvanástimi a získate mesačný vymeriavací základ. Mesačný vymeriavací základ SZČO sa tak počíta podľa nasledujúceho vzorca: (základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti + zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie) / koeficient 1,486 / 12 kalendárnych mesiacov.

Dôležitý rozdiel medzi platením zdravotného poistenia a sociálneho poistenia je v tom, kedy sa nový vymeriavací základ premietne do platieb. Z nového vymeriavacieho základu vypočítaného z daňového priznania sociálne poistenie začínate platiť už od 1. júla (resp. od 1. októbra, ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka, v ktorom ste toto daňové priznanie podali. Zdravotné poistenie v novej výške začínate platiť až od 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku podania daňového priznania, z ktorého sa výpočet uskutočnil. Napríklad z daňového priznania podaného v roku 2022 za rok 2021 začínate platiť sociálne poistenie v novej výške už od 1. júla 2022, ale zdravotné poistenie až od 1. januára 2023.

Vzťahuje sa na vás však aj minimálny mesačný vymeriavací základ, ktorý sa uplatní vtedy, ak by váš skutočný vymeriavací základ bol nižší ako minimálny vymeriavací základ. Pokiaľ podnikáte prvý rok, vychádzate z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie. Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie zdravotného poistenia a sociálneho poistenia je vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistenie. Každoročne sa mení. Pre rok 2022 je vo výške 566,50 eura a pre rok 2023 bude vo výške 605,50 eura.

Vymeriavacie základy sa pri ich výpočte zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Ako si vypočítať vymeriavací základ, to si ukážeme na príklade stavbára. Minulý rok (teda v roku 2021) dosiahol základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 15 000 eur a zaplatil zdravotné poistenie a sociálne poistenie vo výške 3 750 eur.

 1. Základ dane z príjmov zvýšil o zaplatené poistné: 15 000 + 3 750 = 18 750 eur.
 2. Pokračoval v delení koeficientom a dvanástimi (mesiacmi) a výsledok zaokrúhlil na eurocenty nadol: 18 750 / 1,486 / 12 = 1 051,48 eura.

Stavbárov mesačný vymeriavací základ je 1 051,48 eura.

Výpočet sociálneho poistenia pre SZČO

Odvod na sociálne poistenie je spolu 33,15 % z vymeriavacieho základu (jednotlivé zložky sociálneho poistenia sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol). Ten je pri sociálnom poistení pre rok 2022 stanovený minimálne na 566,50 eura a minimálne sociálne poistenie preto v roku 2022 činí 187,78 eura. Pre rok 2023 je minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eura a minimálne sociálne poistenie z neho vypočítané je 200,72 eura.

Stavbár, ktorého sme si predstavili vyššie, vypočítal, že na sociálnom poistení od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 odvedie 348,54 eura mesačne (4,40 % z 1 051,48 eura + 18 % z 1 051,48 eura + 6 % z 1 051,48 eura + 4,75 % z 1 051,48 eura). Jeho mesačný vymeriavací základ je vyšší ako minimálny – vyššie bude aj sociálne poistenie.

Tip: Vypočítajte si výšku sociálneho poistenia pomocou kalkulačky Sociálnej poisťovne.

Výpočet zdravotného poistenia pre SZČO

Odvod na zdravotné poistenie je 14 % z vymeriavacieho základu (preddavok na zdravotné poistenie sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol). Ten je aj pri zdravotnom poistení pre rok 2022 stanovený minimálne na 566,50 eura a minimálne zdravotné poistenie preto činí 79,31 eura. Pre rok 2023 je minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eura a minimálne zdravotné poistenie z neho vypočítané je 84,77 eura.

Stavbár vypočítal, že bude od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 odvádzať preddavky na zdravotné poistenie vo výške 147,20 eura mesačne. Jeho mesačný vymeriavací základ je vyšší ako minimálny, preto bude musieť platiť aj vyššie preddavky na zdravotné poistenie.

Tip: Informatívnu kalkulačku na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie nájdete na stránke každej zdravotnej poisťovne.

Dobrovoľné sociálne poistenie a jeho výpočet

Predstavte si, že stavbár má manželku, ktorá tiež podniká a je projektantka, ale vzhľadom na jej nízke príjmy nie je povinná platiť sociálne poistenie. V dohľadnej dobe uvažujú nad potomkom. Projektantka si preto začala dobrovoľne platiť sociálne poistenie, ktorého súčasťou je nemocenské poistenie. Bude tak môcť čerpať materské, na ktoré by inak nemala nárok.

Ak je nemocenské poistenie SZČO platené dobrovoľne, tak po určitom čase vzniká nárok na:

 • nemocenské (po 270 dňoch poistenia),
 • tehotenské (po 270 dňoch poistenia),
 • materské (po 270 dňoch poistenia),
 • ošetrovné (po 270 dňoch poistenia).

Pozor: Pri záujme o dobrovoľné sociálne poistenie SZČO, ktorá nie je povinne sociálne poistená, je však potrebné povedať to, že takáto SZČO si môže vybrať jeden z troch balíkov dobrovoľného sociálneho poistenia: 1. dobrovoľné dôchodkové poistenie, 2. dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie, 3. dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Ako na výpočet dobrovoľného sociálneho poistenia

Dobrovoľne poistená osoba si sama určuje vymeriavací základ, z ktorého si bude platiť poistné na dobrovoľné sociálne poistenie. Takto určený mesačný vymeriavací základ však nemôže byť nižší ako minimálny mesačný vymeriavací základ platný pre príslušný rok. V roku 2022 sa dobrovoľné sociálne poistenie odvádza minimálne z vymeriavacieho základu 566,50 eura mesačne.

Sadzby poistného na dobrovoľné sociálne poistenie (s ohľadom na balík poistenia):

 • nemocenské poistenie 4,4 %,
 • starobné poistenie 18 % (súčasť dôchodkového poistenia),
 • invalidné poistenie 6 % (súčasť dôchodkového poistenia),
 • rezervný fond solidarity 4,75 % (súčasť dôchodkového poistenia),
 • poistenie v nezamestnanosti 2 %.

Projektantka si pre dobrovoľné poistenie vybrala balík nemocenského a dôchodkového poistenia a určila si mesačný vymeriavací základ vo výške 800 eur. Na dobrovoľnom sociálnom poistení bude odvádzať 265,20 eura (4,40 % z 800 eur + 18 % z 800 eur + 6 % z 800 eur + 4,75 % z 800 eur).

Tip: Na stránke Sociálnej poisťovne je k dispozícii kalkulačka na výpočet dobrovoľného sociálneho poistenia. V nej si môžete vybrať balík dobrovoľného sociálneho poistenia, určiť vymeriavací základ a vypočítať výšku poistenia.

Ako na výpočet dôchodku SZČO?

Výpočet starobného dôchodku pre SZČO vychádza predovšetkým z 2 faktorov:

 • dĺžka poistenia (počet rokov, za ktoré ste odvádzali dôchodkové poistenie),
 • vymeriavací základ (pre platenie poistného za uplynulé roky podnikania).

Čím vyšší chcete mať dôchodok, tým dlhšie by ste mali dôchodkové poistenie odvádzať – a v čo najvyššej hodnote.

Očakávaný dôchodok si môžete vypočítať v kalkulačke na informatívny výpočet dôchodku. Tzv. dôchodkovú kalkulačku prevádzkuje Sociálna poisťovňa a vy si vďaka nej môžete urobiť predstavu o budúcnosti.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok