Dátum publikácie 22. 09. 2023 Zdieľať článok

Ako spracovať podnikateľský zámer, ktorý vášmu podnikaniu pomôže

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
Skôr, než sa vrhnete do zakladania živnosti, zostavte si podnikateľský zámer. Nie je potrebné spisovať mnohostránkový dokument s podrobnými analýzami. Už len prenesenie vašich predstáv na papier vám pomôže si nápady utriediť, dôkladne premyslieť ako začať, ale aj včas odhaliť možné riziká. Prečítajte si, čo je podnikateľský zámer a ako ho vytvoriť, aby vám poslúžil čo najlepšie.

Pevný základ a spoľahlivý kompas

Podnikateľský zámer si predstavte ako plán, prehľad či osnovu svojho podnikania. Ide o dokument, v ktorom si:

 • ujasníte predstavy o svojom biznise,
 • upresníte, čím sa budete zaoberať a čo bude cieľom podnikania,
 • naplánujete si kroky, ktorými začnete a ktoré budú nasledovať,
 • zistíte, aké sú možnosti rozvoja a kde je naopak slepá ulička,
 • zanalyzujete možné riziká a prídete na spôsoby, ako sa im vyhnúť.

V kvalitne spracovanom podnikateľskom zámere budete mať oporu pre svoje podnikanie a návod, kadiaľ sa uberať. Možno pri jeho spisovaní prídete na skvelú príležitosť, alebo naopak včas zistíte, že váš nápad nemá šancu na úspech.

Podnikateľský zámer sa vám bude hodiť aj v banke alebo u investora – kvalitne spracovaný podnikateľský zámer okrem iného zvýši šancu na získanie úveru.

TIP: Čítajte, čo okrem podnikateľského zámeru budete na získanie úveru potrebovať.

Pre rozvoj podnikania a jeho dlhodobé riadenie

Ani ako skúsený podnikateľ sa spísaniu a aktualizácii podnikateľského zámeru nevyhýbajte. Ak chcete svoje podnikanie posunúť, vylepšiť, rozšíriť na ďalší trh alebo obohatiť o nový produkt či službu, začnite podnikateľským zámerom. Pomôže vám aj pri riešení problémov, ktoré sa počas podnikania objavili.

Podnikateľský zámer slúži nielen ako návod do začiatku, ale aj ako osnova, ktorej sa držíte po celú dobu podnikania. Môžete si priebežne stanovovať čiastkové ciele a vyhodnocovať ich plnenie alebo kontrolovať smerovanie vášho podnikania.

Pokiaľ využívate fakturačný program iDoklad, podklady pre tvorbu podnikateľského zámeru máte po ruke – na jednom mieste nájdete prehľady o príjmoch a výdavkoch aj ďalšie údaje. Dáta navyše vidíte prehľadne znázornené v grafe.

Čo musí podnikateľský zámer obsahovať

Neexistuje jeden striktný formulár alebo šablóna na to, ako napísať podnikateľský zámer, ale dodržiavajú sa určité zásady a zvyklosti. Pokiaľ vytvárate podnikateľský zámer pre banku či investora, overte si u nich, čo od plánu očakávajú.

Obvykle podnikateľský zámer tvoria nasledujúce položky:

 • úvod so stručným a výstižným popisom podnikateľského nápadu,
 • predstavenie podnikateľa, jeho znalostí a skúseností,
 • uvedenie produktu alebo služby s odôvodnením, prečo o ne bude záujem,
 • plán na zabezpečenie výroby či dodanie produktu a cenotvorba,
 • prieskum trhu s prehľadom konkurencie a informáciami o cieľovej skupine zákazníkov,
 • organizačný plán s naznačením štruktúry podnikania a potrebných ľudských zdrojov,
 • marketingový plán a predstavenie produktu zákazníkom,
 • finančný plán s prehľadom nákladov na rozjazd projektu a s prevádzkovým rozpočtom,
 • analýza rizík a spôsobu, ako im predchádzať alebo na ne reagovať,
 • časový harmonogram s dôležitými míľnikmi.

TIP: Finančný plán často býva samostatný dokument. Čítajte, čo by mal obsahovať.

Podnikateľský zámer udržujte reálny a aktuálny

Podnikateľský zámer môžete poňať stručne, alebo naopak vypracovať podrobný dokument. Záleží na tom, čo od neho očakávate a na čo ho využijete – riaďte sa vlastnými potrebami a spracujte si podnikateľský zámer tak, aby vám uľahčil rozjazd aj následné fungovanie vášho podnikania.

Dbajte predovšetkým na to, aby váš podnikateľský zámer bol:

 • štruktúrovaný a prehľadný,
 • konkrétny, reálny a objektívny,
 • cieľavedomý a orientovaný na budúcnosť,
 • neustále aktualizovaný.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok