Dátum publikácie 09. 12. 2022 Zdieľať článok

Návod, ako vybrať a získať úver pre začínajúcich podnikateľov

Author Seyfor Slovensko, a.s. 10 minút čítania 3
Náhledový obrázek
Každý začínajúci podnikateľ potrebujete na rozjazd biznisu finančné prostriedky, ktorých výška sa odvíja od predmetu činnosti. Kedy je dobrý nápad požiadať v banke o úver? Poradíme vám, aké typy podnikateľských úverov existujú, kedy sú vhodným riešením a na čo si dať pozor.

Vlastný verzus cudzí kapitál

Možností, ako získať peňažné prostriedky na podnikanie, existuje niekoľko. V zásade rozlišujeme dve skupiny zdrojov financovania:

 1. vlastný kapitál (peniaze, ktoré ako majiteľ firmy vložíte do podnikania, napr. základné imanie, zisk využitý pre ďalší rozvoj podniku či odpisy majetku),
 2. cudzí kapitál (napr. obchodné a bankové úvery pre podnikateľov).

Aký kapitál zvoliť na financovanie biznisu

Na posúdenie vhodného typu financovania musíte vždy prihliadať na špecifické okolnosti svojho podnikania. Pokiaľ s podnikaním ešte len začínate, môžete pri žiadosti o úver prísť domov naprázdno. Banky obvykle peniaze požičiavajú už rozbehnutým firmám. Ako začínajúcemu podnikateľovi vám teda nezostane nič iné, než financovať biznis z vašich úspor (vlastným kapitálom), prípadne si peniaze požičať od známych.

Existujú ale aj situácie, keď bankové inštitúcie dovoľujú čerpať úver aj v počiatkoch podnikania. Jeho výška však nebude nijako závratná a úrok nie príliš výhodný. V nasledujúcich odsekoch vám prezradíme, čo musíte urobiť pre to, aby ste zvýšili šancu na získanie úveru a prezradíme vám, ktoré úvery sú pre vás najľahšie dosiahnuteľné.

Najprv si ujasnite cenu vlastného kapitálu. Platí totiž, že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný. Prečo tomu tak je:

 • zaplatené úroky z úveru sú daňovo uznateľným výdavkom (nákladom) – aj napriek vyššej cene (úroku) znižuje cudzí kapitál daňové zaťaženie, pretože podnikatelia si môžu o zaplatené úroky znížiť základ dane,
 • vložené peniaze do podnikania nemôžete investovať inam – to sa odborne označuje ako náklady obetovanej príležitosti, ktoré hovoria o tom, že sa investovaním prostriedkov do firmy vzdávate možnosti investovať napr. do akciových fondov, ktoré môžu mať výnosnosť okolo 8 – 12 % ročne,
 • vysoké riziko vloženia prostriedkov do nerozbehnutej firmy sa musí kompenzovať vyšším očakávaným výnosom – investičný špecialista Karel Korený uvádza názorný príklad: „Skúste si požičať peniaze od susedov. Povedzte im, že potrebujete 10 000 eur na podnikanie a vrátite im ich za 3 roky. Spýtajte sa ich, aký úrok by požadovali. Väčšinou vám nič nepožičajú.“

Vlastný kapitál na druhej strane prispieva k finančnej stabilite vášho podnikania. Investičný špecialista Karel Korený dodáva: „Stratiť môžete maximálne svoje vložené peniaze. Keď nesplatíte úver banke, môžete prísť aj o peniaze, ktoré máte mimo podnikania.“ K tomu môže dôjsť napr. vtedy, keď banke pred poskytnutím úveru podpíšete zaisťovaciu zmenku.

Pri rozhodovaní o voľbe kapitálu preto vezmite do úvahy to, koľko môžete zarobiť investíciami vlastných zdrojov napríklad pri uložení do fondov a koľko percent činí úroková sadzba úveru pre podnikateľov stanovená bankou. Ak je úroková sadzba nižšia ako zárobok z fondov, oplatí sa úver podpísať.

Čo je dobré zvážiť pred žiadosťou o úver

Ujasnite si, či vôbec úver potrebujete. Existuje iné riešenie ako získať finančné prostriedky? Napr. namiesto zakúpenia drahého stroja môžete uvažovať o jeho prenajímaní, ktoré vás zo začiatku vyjde lacnejšie. Ak hľadáte priestory na podnikanie, opýtajte sa najskôr svojich známych a dočasne sa uspokojte s menším luxusom. Namiesto zakúpenia nového auta si kúpte auto z bazáru alebo krátkodobo využívajte auto svojich známych.

Myslite aj na možné problémy so splácaním. Radšej podnikanie rozbehnite pomalšie a do väčších investícií sa púšťajte až vtedy, keď budete mať stabilné tržby. Do podnikania tak vstúpite s menším rizikom (bezpečnejšie).

Úvery pre podnikateľov a ich typy

Rozlišujeme dve hlavné skupiny úverov:

 1. prevádzkové úvery – určené na krátkodobé financovanie chodu firmy či živnosti, kam ďalej spadajú:
  • kontokorentné úvery,
  • bežné prevádzkové úvery.
 2. investičné úvery – slúžia na dlhodobé financovanie podnikania, napr. na investície do strojov a výrobných zariadení, budov a pod.

Prevádzkové úvery pre začínajúcich živnostníkov a firmy

Na rozdiel od investičných úverov, ktoré je pre začínajúcich podnikateľov a živnostníkov spravidla nemožné získať, sa čerpanie prevádzkových úverov javí ako dostupnejšia voľba.

Prevádzkové úvery sa od spotrebiteľských líšia v tom, že ich banky poskytujú na IČO, nie na rodné číslo žiadateľa. Rozdiel je tiež v predkladaných dokumentoch – pri spotrebiteľskom úvere banku zaujíma výška vašich osobných príjmov a výdavkov a zápisy v bankových registroch.

Pri prevádzkovom úvere pre podnikateľov sa skúma najmä:

 • podnikateľská história,
 • podnikateľský zámer,
 • zabezpečenie (ručenie),
 • či nedlžíte daňovému úradu, sociálnej poisťovni či zdravotnej poisťovni (inými slovami povedané, banka overuje vašu bezdlžnosť).

Pre získanie úveru banke ideálne predložte:

 1. kópiu daňového priznania (najlepšie za dve predchádzajúce ukončené obdobia),
 2. potvrdenie o zaplatení dane (výpisom z bankového účtu),
 3. účtovné výkazy (najlepšie za dve predchádzajúce ukončené obdobia),
 4. potvrdenie o bezdlžnosti voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni,
 5. výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra,
 6. občiansky preukaz.

Predkladané dokumenty sa líšia podľa banky, výšky úveru i formy podnikania. Banky v niektorých prípadoch chcú od žiadateľov úveru veľmi detailné informácie napr. o ich rodinnom stave, úverovej histórii, vzdelaní či predchádzajúcich zamestnaniach. Inokedy chcú poznať aj mená niekoľkých vašich odberateľov a dodávateľov.

Na získanie expresného úveru pre podnikateľov vám stačí iba doklad totožnosti, prípadne doloženie o výške príjmov (častokrát ho ale sprevádza vyššia úroková sadzba).

Šancu na získanie úver môžete podporiť:

 • dobrým vývojom histórie podnikania,
 • kvalitne vypracovaným podnikateľským zámerom
 • alebo zabezpečením úveru (ručením).

Investičný špecialista Karel Korený upresňuje: „Ako podnikateľ najčastejšie ručíte zmenkou, ale aj napríklad tovarom, ktorý potrebujete zaplatiť, alebo nehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve. No a keď si budete pre podnikanie kupovať auto, budete ručiť kupovaným autom. Či už si budete brať úver alebo lízing.“

Kontokorent

Na kontokorent vďaka jednoduchším podmienkam dosiahnete pomerne ľahko. Pomocou kontokorentu môžete peniaze na bežnom účte čerpať do mínusu, kedykoľvek potrebujete finančné prostriedky navyše. Nikoho pritom nezaujíma, na čo a ako tieto peniaze využijete. Úver môžete čerpať ihneď a opakovane do výšky vopred dohodnutého limitu.

Kontokorentný úver umožňuje čerpanie prostriedkov, v závislosti od konkrétnej banky niekedy až do výšky 300 000 eur, ale musíte ho najneskôr do roka splatiť (niekedy skôr). Investičný špecialista Karel Korený hovorí, že: „Kontokorent je dobrý ako taká finančná rezerva, vankúš, ktorý je stále po ruke. Nevýhodou je jeho úroková sadzba.“ Tá sa bežne pohybuje okolo 10 %, ale nájdu sa aj nižšie za splnenia určitých podmienok.

Stretnete sa s týmito typmi kontokorentov:

 1. obratový – ak sa zníži obrat na vašom účte, zníži sa aj kontokorent,
 2. skórovaný – banka sa riadi systémom niekoľkých ukazovateľov (napr. koľko rokov ste klientom banky, koľko produktov využívate, ako dlho podnikáte, aký je priemerný zostatok vášho účtu), ktoré rozhodujú o výške kontokorentu,
 3. kontokorent štart – štandardne ho banka poskytuje novým klientom hneď pri založení účtu a nebýva príliš vysoký.

Prevádzkový úver

Ako už názov napovedá, beriete si ho v prípade, keď potrebujete financovať bežné prevádzkové výdavky ako napr. nákup materiálu, nábytku, počítača, energií či nájmu. „Môže byť krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý – podľa toho, čo za neho kupujete a aké skúsenosti s vami banka má,“ dopĺňa investičný špecialista Karel Korený.

Čo robiť, keď banka úver neschváli

Ak sa vám ani napriek všetkej snahe nepodarí na vytúženú výšku úveru dosiahnuť, nezúfajte. Prinášame vám niekoľko rád, čo robiť, keď vám banka žiadosť o pôžičku zamietne:

 • Zľavte z požiadaviek – opýtajte sa bankára, či dosahujete aspoň na nižšiu hranicu prostriedkov na zapožičanie. Je možné, že vám banka prizná aspoň úver v polovičnej výške, ktorý vám pri podnikaní pomôže.
 • Choďte ku konkurencii – každá banka na trhu ponúka iné podmienky na získanie pôžičky, preto sa nenechajte odradiť prvým neúspechom. Je možné, že v inej banke uspejete.
 • Skúste to znova a lepšie – ak ste pri žiadosti o úver dosahovali nízke alebo nulové výsledky hospodárenia, zapracujte na výkonnosti svojho biznisu. Rozbehnuté podnikanie a dlhšia história vám bude hrať do kariet.
 • Dočasne financujte podnikanie zo svojich prostriedkov (prípadne si vezmite pôžičku od známych) – majte však na pamäti, že vlastný kapitál je drahší ako cudzí, preto toto riešenie berte iba ako dočasné. Akonáhle sa vaše podnikanie rozbehne, požiadajte o pôžičku znova.
 • Ako SZČO možno ľahšie získate spotrebiteľský úver – v úplných začiatkoch podnikania je jeho úroková sadzba spravidla dokonca výhodnejšia ako pri podnikateľskom úvere. Ale pozor, nie každým spotrebiteľským úverom je možné financovať podnikanie. Zaplatené úroky zo spotrebiteľského úveru navyše nie sú daňovo uznateľným výdavkom.

Investičný špecialista Karel Korený opisuje osobnú skúsenosť: „Spotrebiteľský úver si môžete vziať len ako fyzická osoba. Ale ak je spotrebiteľský úver bezúčelový, môžete ho použiť (takmer) na čokoľvek. Napríklad keď sme si pred rokmi brali s manželkou spotrebiteľský úver, mali sme v podmienkach, že ho nesmieme použiť na podnikanie. Takže sme na podnikanie museli použiť peniaze na živobytie a živobytie sme financovali spotrebiteľským úverom.“

Ako vybrať poskytovateľa pôžičky

Internetové porovnávače vám pomôžu zorientovať sa v ponukách, ktoré zodpovedajú vašim potrebám.

Ponuky, ktoré prešli do úzkeho výberu, dôkladne preskúmajte na oficiálnych stránkach banky alebo priamo oslovte bankového poradcu z pobočky. Pripravte si konkrétne otázky a uistite sa, že úver zodpovedá vašim predstavám. Investičný špecialista Karel Korený radí: „Ja mám lepšie skúsenosti s volaním ako písaním e-mailov – s bankárom preberieme všetko potrebné a ušetrím čas.“

Záverečné odporúčania

 • Vlastné peniaze vložené do podnikania sú najdrahším spôsobom financovania podnikania, ale spája sa s nimi väčšia stabilita a menej stresu.
 • Cudzí kapitál (najčastejšie úver) je síce lacnejší, ale podstupujete s ním väčšie riziko.
 • Pred žiadosťou o úver starostlivo zvážte, či úver potrebujete. Hľadajte cesty, ako sa zbytočnému dlhu vyhnúť, ak je to možné.
 • V banke neočakávajte výhodný úrok – ako začínajúci podnikatelia ste pre ňu vysoko rizikovým klientom.
 • Úroky z podnikateľského úveru si firma uplatní ako daňovo uznateľný náklad a SZČO ako daňovo uznateľný výdavok. Pokiaľ si ale ako SZČO uplatňujete paušálne výdavky percentom z príjmov, tak túto možnosť nemáte.
 • Cesta k získaniu kontokorentu je jednoduchšia ako ku schváleniu žiadosti o prevádzkový alebo investičný úver.

Na záver investičný špecialista Karel Korený podnikateľov upozorňuje: „Odmietnutie banky berte ako užitočnú spätnú väzbu – ak si banka myslí, že je veľká šanca nášho krachu, asi to bude pravda. Pýtajte sa, čo máme urobiť, aby sme nabudúce úver dostali. Jednoducho: keď skrachovať, tak bez dlhov.“

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok