Dátum publikácie 02. 02. 2024 Zdieľať článok

SZČO a rodičovská dovolenka: čo a ako

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 6
Náhledový obrázek
Ako podnikateľ nie ste na rodičovskej dovolenke, pretože vám nemá kto dať voľno. Máte však nárok na rodičovský príspevok v plnej výške. Navyše môžete podnikať ako SZČO. Zistite to najdôležitejšie o podnikaní popri rodičovskej.

Článok opisuje situáciu SZČO, nie zamestnancov, ktorí sa rozhodnú podnikať až pri materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Najprv si ujasníme pojmy. Materská a rodičovská sú dve odlišné dovolenky.

  • Materská dovolenka je voľno od zamestnávateľa pred pôrodom a krátko po ňom. Pre SZČO teda takáto dovolenka nie je relevantná, ale nárok na nemocenskú dávku materské môže získať. Aby na túto finančnú pomoc dosiahla podnikateľka, musí si určité obdobie povinne alebo dobrovoľne platiť nemocenské poistenie.
  • Rodičovská dovolenka je rovnako voľno od zamestnávateľa na prehĺbenie starostlivosti o dieťa a pre SZČO teda tiež nie je relevantná. Všetci podnikatelia ale majú po narodení potomka nárok na rodičovský príspevok.

Bez nemocenského poistenia nemáte nárok na materské

Bez povinných alebo dobrovoľných odvodov na nemocenské poistenie nedostanete ako SZČO materské. A pozor, nestačí sa prihlásiť ako dobrovoľný platiteľ vo chvíli, keď zistíte, že ste tehotná. Poistenie totiž musíte platiť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Do tohto obdobia sa započítavajú všetky nemocenské poistenia, aj tie, keď ste boli zamestnankyňou.

Minimálna platba povinného alebo dobrovoľného sociálneho poistenia v roku 2023, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj nemocenské poistenie pre SZČO, je 200,72 eura.

Zistite, ako sa počíta výška nemocenského poistenia pre SZČO.

Pokiaľ poberáte „materské“, môžete naďalej podnikať

Ak ste si ako podnikateľka platila nemocenské poistenie a štát vám začne „materské“ vyplácať, môžete naďalej podnikať. V prípade SZČO teda ide o inú situáciu ako u zamestnancov, ktorí počas poberania materského nemôžu mať príjem za vykonanú prácu z toho istého pracovnoprávneho vzťahu, z ktorého si uplatnili nárok na materské.

Ako podnikateľka tak môžete vykonávať podnikateľskú činnosť bez potreby pozastavenia alebo zrušenia živnosti, a to osobne alebo s pomocou zamestnancov či iných podnikateľov.

Nárok na poberanie materského vzniká medzi 8. a 6. týždňom pred pôrodom a trvá 34 týždňov (ak ste osamelá, trvá 37 týždňov a ak sa vám narodia dve alebo viaceré deti, trvá 43 týždňov). Suma, ktorú od štátu dostanete, závisí od výšky povinného alebo dobrovoľného nemocenského poistenia – čím viac odvádzate, tým vyššia bude peňažná pomoc v materstve. Ako SZČO počas poberania materskej nie ste povinný platiť poistné na sociálne poistenie a nie ste povinný platiť ani preddavky na zdravotné poistenie. V zdravotnom poistení sa na vás nevzťahuje ani minimálny vymeriavací základ. V ročnom zúčtovaní sa vám teda zdravotné poistenie vypočíta podľa vašich skutočných príjmov z podnikania. Ak sa ale preddavky na zdravotné poistenie počas poberania materskej rozhodnete neplatiť a budete ďalej podnikať, môže vám vzniknúť nedoplatok.

Rodičovský príspevok je pre každého

Nezáleží na tom, či si platíte alebo neplatíte nemocenské poistenie.

Výška príspevku je 345,20 eura mesačne, ak sa vám predtým nevyplácalo materské, a 473,30 eura mesačne, ak sa vám pred poberaním rodičovského príspevku vyplácalo materské. Ak sa vám narodilo viac detí súčasne, tak uvedené sumy sa zvyšujú o 25 % na každé ďalšie dieťa a výsledok sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Rodičovský príspevok môžete poberať:

  • do troch rokov veku dieťaťa,
  • do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
  • do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe, alebo
  • do šiestich rokov veku dieťaťa, ak nebolo prijaté do spádovej materskej školy, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Na „rodičovskej“ môžete ako SZČO naďalej podnikať

Pokiaľ chcete v podnikaní pokračovať s bábätkom, môžete. Na to, aby vám naďalej trval nárok na poberanie rodičovského príspevku, postačuje zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa a mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku. V súvislosti s podnikaním žiadna podmienka nie je a preto nie je potrebné, aby ste svoju podnikateľskú činnosť prerušili alebo zrušili.

Ako SZČO poberajúca rodičovský príspevok máte v platení sociálneho poistenia a zdravotného poistenia výhodu v tom, že vlastne vykonávate podnikanie ako vedľajšiu činnosť. V období nároku na rodičovský príspevok sa vám povinné sociálne poistenie prerušuje len vtedy, ak podľa vyhlásenia nevykonávate podnikateľskú činnosť. Ak ďalej budete podnikať, pretrvávajúce povinné sociálne poistenie budete musieť platiť. Čo sa týka zdravotného poistenia, tak počas poberania rodičovského príspevku sa na vás nevzťahuje minimálny vymeriavací základ a preddavky preto platíte vo výške uvedenej v poslednom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia podľa dosiahnutých príjmov. Aj v následnom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia sa vám zdravotné poistenie vypočíta podľa vašich skutočných príjmov z podnikania.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok