Dátum publikácie 31. 10. 2022 Zdieľať článok

Všetko, čo potrebujete vedieť o sociálnom poistení SZČO

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

Sociálne poistenie patrí medzi povinné náklady viacerých podnikateľov. Čo vlastne táto platba zahŕňa, komu sa platí a koľko vás to bude mesačne stáť?

Treba si uvedomiť, že sociálnym poistením prispievame do pomyselného fondu, ktorý môžu využívať občania v rôznych životných situáciách. Platiť ho musia zamestnávatelia, zamestnanci, povinne sociálne poistené samostatne zárobkovo činné osoby a tiež ľudia, ktorí sa na sociálne poistenie prihlásili dobrovoľne.

Čo zahŕňa

Sociálne poistenie sa delí na päť zložiek:

  • dôchodkové poistenie, ktoré slúži na financovanie starobných a invalidných dôchodkov,
  • nemocenské poistenie, z ktorého sa platia dávky počas dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva, materstva a ošetrovania,
  • poistenie v nezamestnanosti, z ktorého sa vyplácajú dávky v prípade straty príjmu v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti,
  • úrazové poistenie, z ktorého sa vyplácajú dávky v prípade poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania,
  • garančné poistenie, z ktorého sa vyplácajú dávky v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a iné.

Povinne sociálne poistených samostatne zárobkovo činných osôb sa však týka len dôchodkové poistenie a nemocenské poistenie. Dobrovoľne si tieto povinne sociálne poistené SZČO môžu navyše platiť aj poistenie v nezamestnanosti.

Koľko činí v roku 2022

Minimálna suma, v ktorej musí povinne sociálne poistená SZČO každý mesiac odvádzať sociálne poistenie, sa každoročne dvíha. Zatiaľ čo napr. v roku 2015 sa platilo 136,57 eura, pre rok 2022 je už táto suma podstatne vyššia, konkrétne 187,78 eura. Aj na budúci rok sa táto suma zdvihne o pár desiatok eur. Konkrétne bude pre povinne sociálne poistené SZČO v roku 2023 platiť minimálna suma sociálneho poistenia 200,72 eura.

Nie každá SZČO je však povinne sociálne poistená a musí platiť sociálne poistenie. Záleží to od dosiahnutej výšky príjmov, o čom sa dočítate ďalej v článku.

Kedy a kam platiť

V súčasnosti je vaša platba sociálneho poistenia splatná do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. To znamená, že napríklad platba sociálneho poistenia za mesiac január by mala pristáť na účte Sociálnej poisťovne najneskôr 8. februára.

Ak sa však platba poistného na účet Sociálnej poisťovne uskutočnila oneskorene, poistné sa považuje za zaplatené včas aj vtedy, ak pri platení bezhotovostným prevodom je ako deň prevodu uvedený posledný deň splatnosti poistného a pri platení poštovou poukážkou sa poistné poukázalo v posledný deň splatnosti poistného.

Kto ho platiť nemusí

Sociálne poistenie v určitých prípadoch platiť nemusíte. Možno povedať, že ako zamestnanec sa o neho nemusíte starať, pretože ho za vás odvádza zamestnávateľ. Platiť ho nemusíte napríklad ani v prípade, že ste evidovaný na úrade práce, ste nepracujúci študent, starobný dôchodca, dohodár s odvodovou úľavou alebo v niektorých prípadoch, keď podnikáte ako SZČO.

Ak podnikáte ako SZČO, neplatíte prvý rok žiadne sociálne poistenie. V nasledujúcich rokoch platíte sociálne poistenie iba v prípade, že ste mali príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyššie, než je rozhodujúca suma. SZČO, ktoré túto rozhodujúcu sumu príjmov prekročila, vzniká povinné sociálne poistenie od 1. júla (resp. od 1. októbra, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako rozhodujúca suma. Pre príjmy za rok 2021 je táto rozhodujúca suma 6 798 eur a pre príjmy za rok 2022 bude táto rozhodujúca suma 7 266 eur.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok