Dátum publikácie 29. 09. 2023 Zdieľať článok

Nemocenské poistenie pre podnikateľov krok za krokom

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Keď ochorie zamestnanec a dlhšiu dobu nemôže chodiť do práce, stále má istotu aspoň nejakého príjmu - dostáva nemocenskú. A to vďaka tomu, že za neho zamestnávateľ pravidelne odvádza nemocenské poistenie. Podnikatelia povinnosť platiť nemocenské poistenie nemajú, resp. im táto povinnosť vzniká až od dosiahnutia určitej hranice príjmu, prihlásiť sa k nemu ale môžu dobrovoľne. Zabezpečia si tak príspevok od štátu v prípade, keď kvôli chorobe či úrazu prídu na týždne aj mesiace o príjmy.

Podnikáte? A nemocenské poistenie máte?

Peter je marketingový špecialista na voľnej nohe. Prvé dva roky ako SZČO má úspešne za sebou a postrážil si všetky náležitosti – oznámil začatie podnikania, našiel zákazníkov, podal daňové priznanie, platí zdravotné poistenie, orientuje sa v daniach a ďalších aspektoch podnikania. Povinné sociálne poistenie mu zatiaľ nevzniklo. Stále častejšie ale premýšľa nad tým, ako sa brániť výpadku príjmov, keby na dlhšiu dobu ochorel. Ponúka sa nemocenské poistenie.

Nemocenské dávky niekedy ihneď, inokedy až po 9 mesiacoch

Nemocenské poistenie je súčasťou sociálneho poistenia a nie je možné ho platiť samostatne. Na rozdiel od zdravotného poistenia, na ktoré ako SZČO povinne prispievate, je sociálne poistenie povinné až od presiahnutia určitej hranice príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Je ňou 6-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Keďže v roku 2021 bola priemerná mesačná mzda na Slovensku 1 211 eur, tak v roku 2023 vzniká povinné sociálne poistenie tým SZČO, ktoré za rok 2022 dosiahli príjmy vyššie ako 7 266 eur.

Nemocenské poistenie ako súčasť sociálneho poistenia tak do určitej hranice príjmov nie je povinné. Môžete si ho však platiť dobrovoľne spolu s dobrovoľným dôchodkovým poistením (byť len dobrovoľne nemocensky poistený nie je možné) a mať tak istotu dávok z nemocenského poistenia. Medzi ne patria:

  • nemocenské,
  • ošetrovné,
  • tehotenské,
  • materské.

Ak sa rozhodnete dobrovoľné nemocenské poistenie platiť, potom čím skôr začnete, tým lepšie. Aby ste získali nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, tehotenského a materského, musíte v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku byť nemocensky poistený najmenej 270 dní (počítajú sa sem aj dni, keď ste boli poistený ako zamestnanec a podobne). Na rozdiel od toho, ak platíte sociálne poistenie povinne, tak nárok na nemocenské a ošetrovné vám vzniká ihneď, ale nárok na tehotenské a materské vám vzniká tiež len vtedy, ak ste boli v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Keby Peter začal dobrovoľné nemocenské poistenie platiť v apríli 2023, na nemocenské bude mať nárok v januári 2024. Pokiaľ by sa rozhodol s partnerkou (tiež SZČO bez povinného sociálneho poistenia) založiť rodinu, mala by sa k dobrovoľnému nemocenskému poisteniu prihlásiť čo najskôr. Keby začala dobrovoľné poistenie platiť tiež v apríli 2023, nárok na finančnú podporu od štátu by mala najskôr v januári 2024, ak v posledných dvoch rokoch pred tým nebola zamestnaná.

TIP: Prečítajte si podrobne článok o nároku na nemocenské a ďalšie dávky z dobrovoľného nemocenského poistenia pre SZČO.

Prihláste sa na dobrovoľné nemocenské poistenie

Marketingovému špecialistovi Petrovi z úvodu článku sa nemocenské poistenie javí ako vhodné riešenie, keďže povinné sociálne poistenie mu nevznikne ani v tomto roku. Aby si mohol začať na poistenie prispievať, musí sa k nemu najskôr prihlásiť. Ako na to? Stačí vyplniť online formulár alebo tlačivo s názvom Registračný list fyzickej osoby (RLFO), priložiť k nemu aj vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby a doručiť ho na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste bydliska, buď osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Vypočítajte si výšku mesačného poistného

Teraz je náš podnikateľ Peter k dobrovoľnému nemocenskému a dôchodkovému poisteniu prihlásený a čakajú ho pravidelné mesačné platby poistného. Splatnosť je vždy do ôsmeho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý si poistenie platí.

Výšku dobrovoľného nemocenského a dôchodkového poistenia si Peter určí sám – sám si určuje vymeriavací základ, z ktorého sa mu poistenie počíta. Musí však pri tom rešpektovať minimálny a maximálny vymeriavací základ platný v danom roku. V roku 2023 je minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eura a maximálny mesačný vymeriavací základ 8 477 eur. Minimálna výška poistného v roku 2023 je 200,72 eura mesačne a táto suma sa počíta ako 4,40 % nemocenské poistenie, 18 % starobné dôchodkové poistenie, 6 % invalidné dôchodkové poistenie a 4,75 % poistenie do rezervného fondu solidarity z minimálneho vymeriavacieho základu.

Ak by Peter dosiahol za rok 2022 príjmy vyššie ako 7 266 eur, vzniklo by mu v roku 2023 povinné sociálne poistenie a jeho vymeriavací základ by mohol byť iný – musel by sa vypočítať. Naďalej by však bol v medziach minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Prehľad príjmov z podnikania máte prehľadne na jednom mieste vďaka fakturačnému programu iDoklad.

Ako si vymeriavací základ v prípade vzniku povinného sociálneho poistenia môžete vypočítať? Ide o základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti uvedený v daňovom priznaní, ku ktorému pripočítate zaplatené povinné zdravotné poistenie a povinné sociálne poistenie a potom výsledok vydelíte koeficientom 1,486. Napokon tento výsledok ešte vydelíte 12, aby ste dostali mesačný vymeriavací základ. Z neho potom 4,40 % + 18 % + 6 % + 4,75 % tvorí suma, ktorú budete odvádzať na povinné sociálne poistenie.

TIP: Zistite, ako si vypočítať sociálne a zdravotné poistenie.

Nemocenské dávky v prípade pracovnej neschopnosti

Marketingový špecialista Peter si dobrovoľné nemocenské poistenie (spolu s dobrovoľným dôchodkovým poistením) platí už 9 mesiacov. Pokiaľ by ochorel a lekár by mu vystavil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. „PN-ka“), vznikne mu nárok na nemocenské. Ak by mu lekár vystavil elektronickú PN-ku, nemusel by Sociálnu poisťovňu o nič žiadať, ale ak by mu vystavil papierovú PN-ku, musel by Sociálnej poisťovni predložiť II. diel tohto potvrdenia, ktorý slúži ako žiadosť o nemocenské. Peniaze by Peter dostal najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol chorý.

Pri nemocenských dávkach platí priama úmera – teda čím viac zaplatíte na poistnom, tým vyššie dávky v prípade choroby či úrazu dostanete. Ako povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená SZČO dostávate počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu a od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu. Pri minimálnom mesačnom poistnom 200,72 eura platenom z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu 605,50 eura v roku 2023 bude teoretická výška nemocenského 4,976725 eura za deň počas prvých troch dní a 10,948795 eura za deň od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Maximálna výška nemocenského v roku 2023 je 19,90685 eura za deň počas prvých troch dní a 43,79507 eura za deň od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Mnoho podnikateľov si však dobrovoľné nemocenské poistenie neplatí. Namiesto toho využívajú poistenie pracovnej neschopnosti, ktoré ponúkajú poisťovne. V prípade pracovnej neschopnosti im dohodnutú sumu poisťovňa vypláca za každý deň. Aj tu sú však rôzne obmedzenia. Časť SZČO sa tak spolieha na vlastné rezervy.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok