Kapitoly:

Predaj

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 6. 1. 2023 1 minúta čítania

V tejto obsahovo aj funkčne najrozsiahlejšej časti nájdete prehľad všetkých faktúr. Zobrazíte ich kliknutím v ľavom menu v časti Predaj, ktorá sa ďalej delí na:

Číslovanie dokladov v sekcii Faktúry vystavené a Zálohové faktúry je odlišné, ide o dva samostatné zoznamy. Novo vystavená faktúra sa uloží v sekcii, v ktorej ste ju vytvorili, podľa číselného zoznamu danej sekcie. Číslovanie upravíte v sekcii Nastavenie → Predaj → Číslovanie.

K úhrade zálohovej faktúry pripravíte Daňový doklad k prijatej platbe (tento typ dokladu má tiež samostatný zoznam). Z uhradenej zálohovej faktúry potom jednoducho vytvoríte vyúčtovaciu bežnú faktúru. Oba doklady tak na seba získajú trvalú väzbu.

V sekcii Pravidelné faktúry si vytvoríte vzory faktúr, ktoré posielate opakovane. Aplikácia iDoklad zo vzorov v zadaných intervaloch automaticky generuje bežné či zálohové faktúry a rovno ich odesiela odberateľovi.

Všetky uložené faktúry môžete podľa podrobného návodu tu:

  • vytlačiť,
  • odoslať e-mailom,
  • uhradiť,
  • upomínať,
  • spočítať
  • či filtrovať.

Pred vystavením prvej faktúry si prejdite všetky záložky v Nastavení a definujte v nich účtovné a kontaktné údaje svojej firmy, logo a podpis, číselné rady dokladov, podobu variabilných symbolov, texty a režim pre odosielanie e-mailov a upomienok alebo bankové účty.

V aplikácii iDoklad môže zároveň pracovať viac používateľov súčasne. Ak majú v jednej chvíli rozpracovanú faktúru, môžu mať tieto doklady dočasne pridelené rovnaké číslo. Trvalo ale dané číslo získa faktúra, ktorú uloží používateľ ako prvú. Po uložení ďalšej faktúry sa zobrazí oznámenie o zmene čísla a variabilného symbolu pri tomto doklade.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému