Nastavenie – Predaj

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 4 minúty čítania

V tejto časti zadávate predvolené nastavenia platné pre všetky typy dokladov, ktoré vystavujete. Keď vytvárate doklad, nastavené údaje sa doň prepíšu, prípadne ich môžete ľubovoľne zmeniť.

Nastavenie dokladov vykonáte kliknutím v ľavom menu na Nastavenie → Predaj. Stránka obsahuje tri záložky:

 • Predvolené nastavenia,
 • Vzhľad a tlač dokladov,
 • Číslovanie.

Predvolené nastavenia

Skopírovať link Skopírované

Ak ste si v záložke Firma nastavili ako Typ platiteľa možnosť Platiteľ DPH alebo Osoba registrovaná pre DPH, zvoľte si teraz, akým spôsobom chcete na dokladoch zadávať cenu a DPH:

 • Typ ceny – vyberte jednu z možností:
  s DPH – na vystavenom doklade bude uvedená cena položky vrátane DPH, ktorú podľa zvolenej sadzby aplikácia iDoklad vypočíta.
  bez DPH – cena položky bude zadaná bez dane a aplikácia k nej pripočíta DPH podľa vybranej sadzby,
  PDP – túto možnosť vyberte, ak vykazujete daň v režime Prenesenej daňovej povinnosti.
 • DPH % – vyberte sadzbu DPH pre váš tovar (výšku sadzby určuje Zákon o DPH – ak si nie ste istí výberom sadzby, poraďte sa so svojou účtovníčkou). Ak fakturujete tovar s rôznymi sadzbami, zadajte sem tú najčastejšie používanú.
 • Spôsob úhrady – pre uľahčenie vypĺňania dokladov zvoľte najčastejší spôsob úhrady. Ak vyberiete možnosť V hotovosti alebo Kartou, faktúry sa automaticky uložia ako uhradené. Pri výbere možnosti V hotovosti sa k faktúre navyše vygeneruje aj Pokladničný doklad. Voľba Zálohou, naopak, znamená iba spôsob úhrady uvedený na faktúre, nevystavuje sa k nej automaticky Zálohová faktúra.
 • Splatnosť faktúr – napíšte alebo pomocou tlačidiel icon a icon zadajte počet dní, ktorý sa priráta k dátumu vystavenia faktúry a vpíše sa do kolónky Dátum splatnosti na vystavenom doklade. Vyššiu prioritu má však splatnosť zadaná na karte odberateľa. Ak teda vystavujete doklad pre odberateľa, pri ktorom máte vyplnené pole Splatnosť, na doklad sa prepíše tento údaj namiesto splatnosti nastavenej tu v časti Nastavenie → Predaj.
 • Platnosť cenových ponúk – napíšte alebo pomocou tlačidiel icon a icon zadajte počet dní, ktorý sa priráta k dátumu vystavenia cenovej ponuky a vpíše sa do kolónky Dátum platnosti. Dátum môžete zmeniť aj priamo pri vytváraní cenovej ponuky.
 • Konštantný symbol – vyberte používaný symbol, ktorý určuje druh platby. Najčastejšie sa používa symbol 0008 pre platby za tovar alebo 0308 pre platby za služby. Ak pole necháte prázdne (teda vyberiete prvú položku v zozname), na faktúrach sa konštantný symbol nebude uvádzať.

Nastavenie uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Vzhľad a tlač dokladov

Skopírovať link Skopírované

V tejto záložke si vyberiete vzhľad všetkých dokladov, ktoré je možné vystaviť.

 • Pre Vystavené a Zálohové faktúry môžete vybrať farebný vzhľad a zadať predvolený text pred a za položkami faktúr. Zvolíte aj jazyk faktúry a formát názvu pdf súboru, v ktorom sa faktúra vygeneruje.
 • Pre Daňové doklady, Predajky a Cenové ponuky môžete upraviť formát názvu pdf súboru, v ktorom sa doklad vygeneruje.
 • Pre Dodací list môžete vybrať, či sa má tlačiť vrátane ceny alebo bez nej.

Zaškrtnutím možnosti icon Tlačiť dátum a čas na dokladoch nastavíte, či sa má v pätičke dokladu zobraziť dátum tlače. Všetky nastavenia uložíte kliknutím na Uložiť.

Číslovanie

Skopírovať link Skopírované

V tejto záložke nastavíte formát číslovania pre každý z vystavených dokladov. Nový číselný rad pridáte kliknutím na ikonku icon a vyplnením týchto údajov:

 • Názov radu – označte si číselný rad kvôli lepšiemu prehľadu.
 • Formát čísla – je vzorec, podľa ktorého sa generujú čísla faktúr. Stanovte ho ako kombináciu znakov podľa vzoru v zátvorke. Ako premenné použite:
  • {N} pre číslo dokladu (táto premenná je povinná)
  • {M} pre číslo mesiaca, maximálne 2 znaky
  • {R} pre rok, maximálne 4 znaky
 • Rok – môžete nastaviť súčasný alebo predchádzajúci rok.
 • Poradové číslo – v poli vidíte číslo posledného dokladu, keď ste zatiaľ žiaden nevystavili, je tu 0. Zmenou čísla môžete zaplniť medzeru v číselnom rade, iDoklad za vás pritom dohliadne, aby nedošlo k duplicite. Výsledné číslo ďalšieho dokladu vidíte na konci ako Vzor čísla dokladu.

Zaškrtnutím políčka pred číselným radom ho nastavíte ako predvolený pre daný typ vystaveného dokladu.
Všetky nastavenia uložíte kliknutím na Uložiť.

Číslo faktúry je zároveň automaticky aj variabilným symbolom (VS). V prípade, že v označení faktúry používate písmená alebo ďalšie znaky, do VS sa prevedú iba čísla (bankami prijímaný formát VS má podobu maximálne desaťmiestneho čísla).

Keď doklad uložíte, tak už číslo nemožno zmeniť. Ak ste doklad neexportovali do účtovného systému, môžete ho prípadne zmazať a vytvoriť znova s rovnakým číslom (ikona ceruzky pri čísle pred uložením).

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému