Adresár – Kontakty

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 3 minúty čítania

Založenie nového kontaktu je otázkou pár sekúnd. Postačí, keď zadáte IČO vášho klienta a iDoklad všetky ostatné údaje automaticky stiahne z našej internej databázy.

V časti Adresár v ľavom menu sa nachádzajú dve záložky:

  • Kontakty, kam si uložíte údaje o svojich obchodných partneroch a z uložených kontaktov potom jednoducho vyberiete odberateľa alebo dodávateľa do dokladov, ktoré vystavujete,
  • História e-mailov, kde nájdete všetky e-maily odoslané v aplikácii iDoklad.

Nový kontakt vytvoríte kliknutím na tlačidlo icon.

Kartu kontaktu tvoria tri záložky: Základné údaje, Dodacie adresy a Súvisiace doklady (zobrazia sa iba pri kontaktoch, ktorým ste vystavili nejaký doklad).

Základné údaje

Skopírovať link Skopírované

Vyplňte názov firmy alebo meno odberateľa (v prípade, že ide o fyzickú osobu), IČO a adresu.

Po zadaní názvu firmy alebo jej IČO nie je potrebné ručne vyplniť ďalšie údaje. Automaticky sa doplnia z nášho registra firiem.

Pod kolónkou DIČ sa po vyplnení údajov zobrazí ikona, ktorá ukazuje spoľahlivosť platiteľa DPH na Slovensku alebo v Českej republike, prípadne že je kontakt platiteľom DPH v niektorej krajine EÚ. Ak umiestnite kurzor myši nad ikonku otáznika, zobrazíte si podrobnosti o výsledku kontroly spoľahlivosti.

Ikona spoľahlivosti sa zobrazuje v týchto podobách::

  • Zelený riadok – Kontrola prebehla v poriadku. Ak IČ DPH patrí slovenskej alebo českej firme, ide o platnú registráciu DPH. Ak IČ DPH patrí firme z iného štátu EÚ, ide o platné IČ DPH.
  • Modrý riadok – Nie je možné zistiť, či ide o platné IČ DPH, takže nie je možné overiť registráciu platiteľa DPH.
  • Žltý riadok – IČ DPH je zadané v nesprávnom formáte alebo je neplatné, prípadne patrí firme mimo EÚ.
  • Červený riadok – Ak IČ DPH patrí slovenskej alebo českej firme, sú dôvody na zrušenie registrácie platiteľa DPH. Ak IČ DPH patrí firme z iného členského štátu EÚ, tak je neplatné.

V ďalšej časti vyplníte kontaktné údaje firmy a informácie o kontaktnej osobe. Vyplňte hlavný e-mail, na ktorý bude iDoklad odosielať faktúry, upomienky a ďalšie. Keď potrebujete správy posielať na viac e-mailov, vyplňte ich v ďalšej kolónke a oddeľte Enterom.

Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť podrobnosti a bankový účetmáte možnosť nastaviť splatnosť faktúry, zľavu alebo automatické zasielanie upomienok. Vyplníte tu tiež údaje o bankovom účte odberateľa.

Dodacie adresy

Skopírovať link Skopírované

V ďalšej záložke vyplníte adresy kontaktu. Na prvom mieste sa v zozname zobrazuje adresa sídla, ktorú môžete upraviť iba v predchádzajúcej záložke Základné údaje.

Kliknutím na ikonku icon môžete pridať ďalšiu adresu. Ďalšie adresy môžete následne upraviť alebo zmazať ikonkou icon. Akúkoľvek adresu môžete zaškrtnutím označiť ako hlavnú dodaciu adresu. Pri vystavovaní faktúry danému odberateľovi sa práve táto adresa automaticky vyplní ako dodacia..

Dodaciu adresu môžete pridať alebo upraviť aj priamo v detaile vystavenej faktúry, zálohovej faktúry, dobropisu, cenovej ponuky, šablóny a vzoru pravidelnej faktúry. Stačí zaškrtnúť pole Dodacia adresa je iná, než fakturačná

Súvisiace doklady

Skopírovať link Skopírované

V záložke sa vám zobrazí zoznam všetkých faktúr, ktoré s daným kontaktom súvisia. V hornej časti môžete prepínať medzi faktúrami vystavenými a faktúrami prijatými.

Pomocou riadkového menu môžete s dokladmi vykonávať rovnaké akcie ako so záznamami v zozname bežných faktúr.

Export kontaktov
V prehľade všetkých kontaktov, ku ktorému sa dostanete z ľavého menu kliknutím na Adresár → Kontakty, si môžete pomocou ikonky Export icon zoznam kontaktov previesť do XLSX alebo CSV. Zobrazí sa vám okno, v ktorom vyberiete stĺpce pre export.

Priamo v zozname môžete pri každom kontakte kliknutím na ikonu vytvoriť vystavenú icon alebo prijatú icon faktúru.

Hromadné e-maily
Kontaktom môžete poslať hromadný e-mail napríklad s výhodnou ponukou či informáciou o zmene bankového účtu.

V zozname kontaktov vyberte kontakty, na ktoré chcete e-mail poslať, a kliknutím na ikonku
icon vytvoríte hromadný e-mail. Do poľa Komu sa načítajú hlavné e-mailové adresy vybraných kontaktov, pridať môžete aj ďalšie adresy alebo niektoré zmazať. Po vyplnení Predmetu a Textu e-mailu kliknutím na tlačidlo Odoslaťsprávu odošlete.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému