Financie – Pokladnica

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 5 minút čítania

Pokladnica (časť Financie → Pokladnica) slúži na evidenciu prijatých aj vydaných pokladničných dokladov. Evidujú sa tu napríklad hotovostné úhrady vami vystavených faktúr a dobropisov, ale aj účtenky a paragóny k hotovostným platbám v obchodoch alebo od iných podnikateľov.

icon Nový príjem – po kliknutí na ikonku vyberáte z dvoch možností:

 • Nový príjem – ručne zadáte nový príjmový pokladničný doklad (napríklad vklad hotovosti na bankový účet).
 • Nový príjem úhrada faktúry – vyberiete zo zoznamu nespárovaných dokladov, ku ktorému chcete pokladničný doklad priradiť.

icon Nový výdajpo kliknutí na ikonku vyberáte z dvoch možností:

 • Nový výdaj – ručne zadáte výdavkový pokladničný doklad (napríklad výber peňazí z pokladne na bankový účet).
 • Nový výdaj úhrada faktúry – vyberiete zo zoznamu nespárovaných dokladov, ku ktorému chcete pokladničný doklad priradiť.

icon Párovať – ikonka sa aktivuje, keď označíte jeden nespárovaný pokladničný doklad. Kliknutím na ňu si zobrazíte zoznam nespárovaných dokladov a vyberiete ten, ku ktorému chcete pokladničný doklad priradiť.

icon Stav pokladnice – kliknutím na ikonku si zobrazíte okno, v ktorého hornej časti vyberiete Pokladnicu a obdobie, pre ktoré chcete stav zobraziť. V spodnej časti uvidíte, koľko dokladov sa vytvorilo as akou celkovou sumou zvlášť za výdavky a zvlášť za príjmy.

icon Zostavy – Zoznam dokladov – kliknutím na ikonku si vygenerujete celkový zoznam pokladničných dokladov, ktorý si môžete vytlačiť alebo exportovať do PDF alebo RTF. Keď v prehľade pokladničných dokladov použijete filter alebo ručne označíte niektoré doklady, v zozname sa vám zobrazia len označené položky.

icon Nastavenie – kliknutím na ikonku zobrazíte Nastavenie pokladne, kde si upravíte pokladne, prípadne si môžete vytvoriť aj novú pokladňu alebo zadať či upraviť platobný terminál.

Filtrovanie zoznamu

Skopírovať link Skopírované

Pre lepšiu orientáciu v prehľade bankových pohybov použite záložky zobrazujúce len Príjmy alebo Výdaje.

Kliknutím na tlačidloicon Filter môžete pokladničné doklady filtrovať aj podľa dátumu, ceny, pokladnice, druhu dokladu, štítku alebo vybrať len doklady s DPH.

Tlačidlom Vypnúť všetky filtre icon zrušíte filtrovanie zoznamu a zobrazíte opäť všetky pokladničné doklady.

Pokiaľ do poľa s lupou (screen s vyhľadávačom) napíšete text alebo číslo, uvidíte v zozname len položky, ktoré obsahujú zadaný údaj v niektorom zo stĺpcov Číslo dokladu, Partner alebo Popis.

Z každého pokladničného dokladu sa môžete prekliknúť na detail faktúry, s ktorou bol doklad spárovaný, a to kliknutím na číslo dokladu v stĺpci Spárované.

Kliknutím na tlačidloicon Nastavenie zoznamu nastavíte stĺpce, ktoré chcete v prehľade pokladničných dokladov zobrazovať. Preťahovaním myšou môžete upraviť aj ich poradie. Nastavenie uložíte kliknutím na tlačítko Aplikovať a uložiť.

Karta pokladničného dokladu

Skopírovať link Skopírované

Nový pokladničný doklad vytvoríte kliknutím na ikonku Nový príjem icon alebo Nový výdaj icon. Uložený pokladničný doklad otvoríte kliknutím na jeho číslo v zozname (stĺpec Číslo dokladu) alebo na ikonku Upraviť icon.

Pokladničný doklad nepodporuje typ ceny „PDP“ pre prenesenú daňovú povinnosť.

Na karte pokladničného dokladu nájdete nasledujúce polia:

 • Pokladničný doklad č. – iDoklad číslo pokladničného dokladu doplní podľa nastavenia číselného radu v nastavení pokladnice. Pre nový, ešte neuložený doklad môžete číslo editovať kliknutím na ikonku icon.
 • Štítky – tlačidlom za nadpisom Štítky pridáte jeden alebo niekoľko štítkov, ich podrobný popis nájdete v sekcii pomocníka Štítky.
 • Spárované s faktúrou – po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam nespárovaných dokladov, vyberiete ten, ktorý chcete spárovať, a potvrdíte kliknutím na tlačidlo Vybrať.
 • Pokladnica – v poli Pokladnica zadáváte buď Novú pokladnicu (ak nemáte žiadnu zadanú v nastavení pokladne), alebo sa vyplní predvolená pokladňa. Z rolovacej ponuky môžete vybrať aj iný bankový účet, pokiaľ ich máte uložených viac.
 • Variabilný symbol / Paragon – číslo dôležité pre identifikáciu platby
 • Dátum pohybu – môžete zadať ručne formátom DD.MM.RRRR alebo kliknutím na ikonu kalendára icon a výberom konkrétneho dátumu.
 • Partner – do poľa môžete vybrať partnera uloženého v zozname Kontaktov. Pod jeho identifikačnými údajmi vidíte farebnú ikonku, ktorá označuje jeho spoľahlivosť platiteľa DPH. Keď na ikonku prejdete myšou, iDoklad zobrazí bližšie vysvetlenie.
 • Osoba – meno a priezvisko osoby, ktorej vystavujeme pokladničný doklad.
 • Popis – do poľa môžete doplniť podrobnosti k pokladničnému dokladu alebo účel platby.
 • Mena – je navolená vybranou pokladnicou. Pokiaľ by ste chceli pokladňu zmeniť, je nutné zvoliť inú pokladňu.
 • Položky – každý pokladničný doklad má len jednu položku so svojim názvom a cenou, prípadne typom ceny, sadzbou DPH a členením DPH pre platiteľa DPH.

Pokladničný doklad uložíte kliknutím na tlačítkoUložiť, prípadne ho môžete vytlačiť.

Z iDokladu vytlačíte pokladničné doklady k fakturám, ktoré majú nastavený spôsob úhrady na hodnotu Hotovo. Aby ste mohli pokladničný doklad vytlačiť, je potrebné, aby ste na danej faktúre mali zaškrtnuté pole Uhradené a vyplnené Dátum platby.

Pokladničný doklad sa za vyššie uvedených okolností vytvorí automaticky pri uložení faktúry a iDoklad mu pridelí vlastné číslo. Vygeneruje ho na základe Číselného radu zadaného v Nastavenie pokladničného dokladu. Toto číslo nemôžete dodatočne zmeniť.

Ďalej v nastavení volíte vzhľad tlačovej zostavy – počet kópií, formulár a jazyk, v ktorom má byť doklad vytlačený.

Ak chcete doklad zobraziť alebo vytlačiť, choďte do zoznamu Faktúr vydaných. Označte zvolenú faktúru a kliknite na tlačidlo so symbolom Tlačiarne – v jeho ponuke zvoľte možnosť Pokladničný doklad. Aplikácia sa prepne do náhľadu tlače, kde môžete pokladničný doklad vytlačiť alebo exportovať.

Formulár pokladničného dokladu obsahuje všetky náležitosti dané legislatívou:

 • názov príjmový pokladničný doklad,
 • číslo dokladu,
 • dátum, ku ktorému bol doklad vystavený,
 • údaje o vystaviteľovi,
 • údaje príjemcovi,
 • čiastku.

Do účelu platby sa automaticky doplní text Úhrada faktúry č. XXX. V dolnej časti dokladu sa vytlačia údaje Vydal a Prijal. Podpísať ich môžete ručne.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému