Predajky

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 4 minúty čítania

Predajka je zjednodušený daňový doklad podobný faktúre. Predajku vystavujete, keď zákazník platí na mieste, t. j. vystavujete ju v okamihu úhrady. Naopak, faktúru vystavujete zvyčajne 14 a viac dní pred úhradou.

De facto je predajka to isté čo účtenka. Líšia sa hlavne formátom. Účtenka je úzka a tlačíte ju na pokladničnej tlačiarni. Predajka je na A4 a tlačíte ju na kancelárskej tlačiarni. Typicky ju vystavujú napríklad veľkoobchody.

Predajky môžu vystavovať neplatitelia aj platitelia DPH.

Pomocou funkcie Zaúčtovanie predajok môžete v iDoklade predajky uhradené v hotovosti preniesť do súhrnných pokladničných dokladov.

Predajka typicky obsahuje zoznam predávaných položiek vrátane ich ceny a sadzby DPH (ak ste platitelia). Na predajke nemusíte uviesť údaje odberateľa.

Ak si v iDoklade vediete stav skladu a na predajku pridáte skladovú položku, tovar sa automaticky vyskladní. Vďaka tomu nemusíte v iDoklade ručne aktualizovať stav skladu.

Ako vystaviť predajku v iDoklade

Skopírovať link Skopírované

Pozrite si detailný návod ako vystaviť predajku.

Práca s predajkami v iDoklade

Skopírovať link Skopírované

Ďalšiu prácu s predajkami vám uľahčí lišta ikon s funkciami.

Základné ikony sú rovnaké ako pri zoznamoch ostatných dokladov. Ich popis nájdete tu.

V zozname predajok sú aj niektoré špeciálne ikony:
icon Zaúčtovať predajky – funkcia slúži na prenos predajok do súhrnných pokladničných a interných dokladov. Predajky hradené plne alebo čiastočne v hotovosti sa prevedú do pokladničných dokladov. Predajky zaplatené kartou alebo stravnými lístkami sa prevedú do interných dokladov.

Více podrobností

Pri čiastočnej úhrade predajky sa do pokladničného alebo interného dokladu prenesie len pomerná časť ceny.

Pri prenose sa zlúčia položky predajok do súhrnných dokladov podľa pokladničného zariadenia (v prípade predajok hradených v hotovosti), prípadne podľa odberateľa. Vygenerované pokladničné doklady menia stav pokladnice.

Príklad: Máte dve pobočky a v každej používate tablet s iDokladom. Každý tablet predstavuje samostatné pokladničné zariadenie. Na prvej pobočke vystavíte denne 10 predajok. Po skončení zmeny ich všetky zaúčtujete a položky z nich sa prenesú do jedného pokladničného (prípadne interného) dokladu. Predajky z druhej pobočky sa vám prenesú do druhého pokladničného (prípadne interného) dokladu.

Keď kliknete na Zaúčtovať predajky, zobrazí sa vám nové okno. V časti nazvanej Výber predajok pre zaúčtovanie vyberte obdobie, z ktorého chcete predajky zaúčtovať.

V časti Údaje pre generované doklady zvolíte dátum, ku ktorému budú pokladničné/interné doklady vytvorené. Ak chcete, môžete upraviť Popis.

V dolnej časti okna vidíte, koľko dokladov sa vám vytvorí a aká je ich celková výška.

Ďalšie informácie o práci so súhrnnými dokladmi nájdete v tomto návode.

icon Storno zaúčtovania predajok – táto funkcia stornuje (t. j. vymaže) vytvorené pokladničné a interné doklady a z príslušných predajok odstráni symbol zaúčtovania. V budúcnosti tieto predajky môžete znovu vyúčtovať.

icon Súčet – touto ikonou otvoríte okno so štatistikou predajok.

Okno je rozdelené na štyri záložky. V záložke Spolu vidíte súčet cien dokladov rozpísaný podľa sadzieb DPH. V ďalších záložkách nájdete súčty cien podľa spôsobu úhrady – V hotovosti, Kartou a Stravným lístkom.

Do štatistiky vstupujú označené doklady alebo celý zobrazený zoznam. Ak zoznam obmedzíte filtrom, spočíta sa len obmedzený výber. Platí to aj v prípade, že je výber viacstránkový.

icon Zostavy – kliknite na Zostavy → Zoznam predajok a vytlačte si kompletný zoznam všetkých predajok. Ak použijete filter, alebo niektoré doklady v zozname individuálne označíte, vytlačia sa vám iba označené predajky.

icon Nastavenie – stlačením ikony sa dostanete priamo do časti Nastavenie → Predaj, kde upravíte číslovanie a ďalšie parametre predajok.

Z časti Nastavenie → Predaj sa do predajky prenáša Typ ceny a Sadzba dane (ak ste platiteľmi DPH). Predaj nepodporuje typ ceny „PDP“ pre prenesenú daňovú povinnosť. V prípade, že budete mať v nastaveniach tento typ ceny, v predajkách uvidíte cenu „Bez dane“.

Ako filtrovať v zozname predajok v iDoklade

Skopírovať link Skopírované

V zozname všetkých predajok si ľahko vyfiltrujete tie, ktoré potrebujete spracovať alebo vytlačiť.

Na filtrovanie slúži tlačidlo Filter icon Filter.

Popis základných ikon a filtračných polí, ktorý je spoločný pre všetky zoznamy, nájdete tu.

Filter predajok obsahuje aj špeciálne pole:

Pokladničné zariadenie – vyfiltrujete si predajky vystavené na konkrétnom externom pokladničnom zariadení

Ak chcete vyhľadať konkrétny doklad, máte ešte jednu možnosť. Pod tlačidlom Filter je pole Zadajte hľadaný výraz.

Do poľa uveďte text alebo číselnú hodnotu a v zozname sa vám zobrazia iba tie predajky, ktoré obsahujú zadané hodnoty v stĺpcoch Číslo dokladu, Popis, Odberateľ a Pokladničné zariadenie.

Ikony označujúce stav predajky v iDoklade

Skopírovať link Skopírované

V zozname predajok v stĺpci Stav vidíte ikony, ktoré označujú stav dokladu. Ak nad ikonou podržíte kurzor myši, zobrazí sa vám vysvetlivka.

icon Exportované – predajka bola exportovaná do účtovného systému.
icon Exportované a zmenené – predajka bola exportovaná a následne upravená.
icon Importované – predajka bola importovaná z externého pokladničného zariadenia (napr. Markeeta).
icon Zaúčtované – predajka bola zaúčtovaná (napr. do pokladnice pri platbe v hotovosti).

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému