Karta predajky

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 6 minút čítania

V tomto návode sa dozviete, ako krok za krokom vytvoriť novú predajku v iDoklade. Ak hľadáte všeobecné informácie o tom, čo to predajka je a kedy ju vystaviť, prečítajte si túto časť pomocníka.

Ako vytvoriť či upraviť predajku v iDoklade

Skopírovať link Skopírované

1. Choďte do časti Predaj → Predajky.
2. Kliknite na ikonu s plusom icon.

Ak chcete editovať už vytvorenú predajku, kliknite v časti Predaj → Predajky na číslo dokladu alebo použite ikonu Upraviť icon.

Pokiaľ chcete rýchlo vytvoriť predajku, ale práve ste v inej časti iDokladu, stačí kliknúť na tlačidlo blank, ktoré nájdete hore na stránke napravo od loga.

V Nastavení zvolíte Typ ceny a Sadzbu DPH, ktorá sa uvedie na položkách. Toto nastavenie je spoločné pre predajky aj vystavené faktúry.

Predajka nepodporuje typ ceny „PDP“ pre prenesenú daňovú povinnosť. Ak v Nastavení zvolíte tento typ ceny, v predajkách sa bude zobrazovať cena „Bez dane“.

Nová predajka č. – iDoklad vám automaticky doplní číslo podľa toho, ako máte nastavený číselný rad v Nastavení. Číslo novej (ešte neuloženej) predajky môžete upraviť stlačením ikony s ceruzkou icon.

Štítky – tlačidlom plus icon za názvom Štítky môžete pridať rôzne štítky, ktoré vám uľahčia orientáciu v predajkách. Viac sa o štítkoch dozviete tu.

Odberateľ – ak predávate už existujúcemu zákazníkovi, stačí napísať meno a z Adresára sa vám načítajú jeho údaje. Prípadne pomocou tlačidla plus icon za poľom Odberateľ založíte nový kontakt. Viac informácií o zakladaní nových kontaktov nájdete tu.
Pod údajmi o odberateľovi vidíte farebnú ikonu, ktorá označuje, či je spoľahlivým platiteľom DPH. Keď nad ikonou podržíte myš, uvidíte bližšie informácie. Podrobnosti nájdete aj tu.

Pod kontaktnými údajmi vybraného odberateľa vidíte možnosť Upraviť odberateľa. Používajte ju len na úpravu údajov, ktoré sa prepíšu aj do Adresára. Pokiaľ chcete odberateľa iba zmeniť, vyberte ho zo zoznamu v poli Odberateľ, alebo ho pridajte pomocou tlačidla plus icon za poľom Odberateľ.

V mnohých prípadoch nemusíte meno odberateľa na predajke uvádzať.

Pokladničné zariadenie – toto pole vidíte, ak ste predajku vystavili v externom pokladničnom zariadení (napr. cez Markeetu).

Číslo z externej pokladnice – číslo je vyplnené len pri exporte z externej pokladnice. Nie je možné ho zmeniť alebo manuálne zadať.

Popis – kvôli lepšej orientácii v zozname predajok si do tohto poľa napíšte krátky popis. Pokiaľ necháte pole voľné, dosadí sa popis z prvej vloženej položky.

Vystavenie – iDoklad automaticky doplní aktuálny dátum. Môžete ho prepísať alebo z kalendára vybrať iný.

Spôsob úhrady – máte na výber tri varianty: V hotovosti, Kartou a Stravným lístkom. Prednastavená je platba v hotovosti. Ak váš klient kombinuje viac spôsobov platby, použite tlačidlo Pridať úhradu. Vytvoríte tak ďalší riadok, na ktorom zvolíte iný spôsob platby a príslušnú sumu.

Celková cena jednotlivých úhrad musí byť rovnaká ako celková cena predajky. Nie je možné vytvoriť neuhradenú alebo čiastočne uhradenú predajku.

V prípade, že ste zvolili len jeden spôsob úhrady, suma úhrady je rovnaká ako celková suma predajky. Keď pridáte druhý spôsob úhrady, musíte pri prvom spôsobe sumu ručne znížiť, aby sa ich celkový súčet rovnal sume dokladu.

Detaily na predajke v iDoklade

Skopírovať link Skopírované

Pod vyššie uvedenými položkami predajky nájdete tlačidloZobraziť viac detailov. Slúži na zadanie alebo úpravu menej častých údajov. Pomocou rovnakého tlačidla túto časť zase zatvoríte.

Môžete v nej upraviť tieto údaje:

Mena – na všetkých predajkách iDoklad automaticky používa domácu menu legislatívy z Nastavení firmy. Ak však potrebujete menu upraviť, stačí si vybrať z rozbaľovacej ponuky.

Kurz – po výbere cudzej meny iDoklad načíta aktuálny kurz národnej banky, ktorý si môžete ľubovoľne upraviť.
Výber meny ovplyvní ponuku položiek, ktoré pridávate z Cenníka. Do predajky vložíte len položky vytvorené v rovnakej mene, ako je mena predajky.

Poznámka pre mňa – k predajke si môžete pripísať internú poznámku, ktorú vidíte iba vy. V tlačenom alebo pdf doklade sa nezobrazuje.

Položky predajky v iDoklade

Skopírovať link Skopírované

S položkami predajky pracujete rovnako ako s položkami faktúry. Môžete ich pridávať ručne, pomocou našepkávača alebo z cenníka.

Pole pre prvú položku máte v predajke už nachystané, stačí ho len vyplniť.

Popis tlačidiel k položkám predajky:

icon Nový riadok – tlačidlom pridáte riadky pre ďalšie položky.

icon Pridať položku z cenníka – týmto tlačidlom otvoríte Cenník. V ňom označíte všetky položky, ktoré chcete na predajku pridať, a potvrdíte tlačidlomVybrať. Položky sa vložia na predajku, kde ich môžete ďalej upraviť, napr. zmeniť cenu, počet, sadzbu DPH a názov. Ak nechcete vkladať položky z Cenníka, kliknite naZrušiť a okno s Cenníkom sa zatvorí.

icon Presunúť – podržte toto tlačidlo a potiahnite položky vyššie alebo nižšie. Tým zmeníte ich poradie na predajke.

icon Pridať položku do cenníka – ručne ste vypísali položku, ktorú nemáte v cenníku? Ak ju plánujete ponúkať opakovane, kliknite na Pridať položku do cenníka a uložte si ju aj do budúcnosti..

icon Zmazať – týmto tlačidlom položku z predajky odstránite.

Keď si v iDoklade evidujete stav skladu a chcete, aby sa vám položky z predajky automaticky vyskladnili, pridávajte položky na predajku vždy len z cenníka alebo pomocou našepkávača. Skladový pohyb sa vytvorí iba z položiek, pri ktorých v predajke vidíte v časti Sklad ikonu zelenej fajky alebo žltého výkričníka. Podržte nad ikonou kurzor myši a uvidíte aktuálny stav zásob. Ak už položku na sklade nemáte, ikona je červená.

Výsledná cena predajky

Skopírovať link Skopírované

Cena bez DPH/DPH/Cena spolu – dole na predajke vidíte celkový súčet cien položiek rozpísaný pre účely DPH. Ceny sú uvedené v domácej mene. Pri každej zmene položiek sa sumy automaticky prepočítajú. Ak na predajke používate cudziu menu, cenu vidíte v tejto mene.

Ovládacie tlačidlá

Skopírovať link Skopírované

UložiťUložiť
Ak vytvárate novú predajku alebo upravujete už existujúcu, týmto tlačidlom všetko uložíte. Zároveň doklad zatvoríte. Potom ho nájdete v zozname vystavených predajok.

Ďalšie akcie  iconĎalšie akcie
Pod tlačidlom nájdete tieto tri možnosti:
icon Odoslať a uložiť – predajka sa uloží a odošle na zadané e-maily,
icon Vytlačiť a uložiť – predajka sa uloží a zobrazí sa vám náhľad pre tlač,
icon Exportovať do PDF a uložiť – predajka sa uloží a vygeneruje sa vám jej pdf.

ZrušiťZrušiť
Predajku zatvorítete bez uloženia alebo uloženia zmien.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému