Dátum publikácie 20. 03. 2023 Zdieľať článok

Výhody a nevýhody s. r. o.: sú na tom lepšie spoločníci alebo živnostníci?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 3
Náhledový obrázek
Jedným z prvých krokov pri vstupe do podnikania je otázka, akú formu váš biznis vlastne bude mať. Mnoho podnikateľov sa tu rozhoduje medzi jednoduchosťou podnikania SZČO a vyššou prestížou spoločnosti s ručením obmedzeným. Prinášame stručného sprievodcu, plusy aj mínusy oboch možností.

Čo je to vlastne s. r. o.?

Spoločnosť s ručením obmedzením (skratka s. r. o., prípadne tiež spol. s r. o.) je vôbec najrozšírenejší typ podniku. Vďačí za to predovšetkým svojej jednoduchej vlastníckej štruktúre a relatívnej finančnej nenáročnosti, kedy vám na založenie s. r. o. stačí vklad 750 eur na spoločníka. Ak by ste ale boli jediným zakladateľom, tak musíte vložiť 5 000 eur a splatiť celé základné imanie. Samotný názov potom odkazuje na fakt, že v rámci s. r. o. za záväzky ručíte obmedzene, t. j. všetci spoločníci za záväzky spoločnosti ručia svojim súkromným majetkom iba do výšky nesplateného vkladu. Po úplnom splatení vkladu tak v konečnom dôsledku môžu prísť maximálne o tento vklad.

Aké sú výhody s.r.o. oproti SZČO?

Obmedzené ručenie majetkom

Práve obmedzené ručenie je jednou z najväčších výhod s. r. o. oproti živnosti. Ako SZČO totiž za záväzky svojho podnikania ručíte celým svojim majetkom. V praxi to znamená, že ak z vášho podnikania vzniknú dlhy, ste povinní ich uhradiť nielen majetkom vloženým do samotného podnikania, ale aj svojim súkromným majetkom. Najmä neúspešní podnikatelia sa tak môžu ľahko dostať do vážnych existenčných problémov.

Spoločníci v s. r. o. oproti tomu (ako už bolo povedané vyššie) ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Po jeho splatení je ich ručenie už bez akéhokoľvek vplyvu na ich súkromný majetok. Zjednodušene povedané, pokiaľ do spoločnosti vložíte a splatíte 750 eur (t. j. minimálny vklad), môžete prísť iba o týchto 750 euro. Na súkromný majetok vám nemôže byť siahnuté. Avšak pozor – konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným ručia za to, že budú vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, a ak ich vinou dôjde k uzavretiu nevýhodného obchodu, aj oni môžu ručiť súkromným majetkom. To isté nastáva aj v prípade sprenevery firemného majetku.

Zastupiteľnosť

Ak podnikáte ako SZČO, celý podnik stojí na jedinom človeku – teda vás samotných. Živnostník je v rade administratívnych úkonov nezastupiteľný a pokiaľ preto nie ste schopný z akéhokoľvek dôvodu podnikať (choroba, úraz či rodinné dôvody), podniku to môže spôsobiť vážne problémy.

S. r. o. síce môže založiť aj jeden spoločník (jedna fyzická osoba), ktorý bude jej majiteľom, ale môže ich byť kľudne aj viac. Spoločnosť s ručením obmedzením takisto môže mať jedného alebo aj viac konateľov, ktorí v mene podniku nielen konajú navonok, ale tiež môžu riadiť jeho činnosť. Môžete sa teda rozhodnúť, že budete mať konateľov viac. Vďaka tomu máte pri založení firmy s. r. o. istotu, že indispozícia jedného z konateľov neohrozí zvyšok spoločnosti.

Vyššia prestíž

Vo svete podnikania môže aj prestíž zohrať svoju rolu. Spoločnosť s ručením obmedzeným má často u obchodných partnerov lepšie postavenie, čo uľahčuje získavanie zákaziek a môže rozhodnúť medzi úspechom a neúspechom firmy. Oproti tomu SZČO s miestom podnikania vo svojom trvalom bydlisku sú často vnímané viac amatérsky a niektorých partnerov môžu odradiť.

Aké sú naopak nevýhody s. r. o.?

Zložitejšie zakladanie

Začatie živnosti je v slovenskom právnom poriadku veľmi rýchle. Pri splnení zákonom daných podmienok stačí len navštíviť živnostenský úrad, vyplniť formulár na ohlásenie živnosti, zaplatiť správny poplatok a nová SZČO je na svete. V prípade remeselných či viazaných činností síce musíte navyše doložiť aj doklady o odbornej spôsobilosti, tie ale môžete nahradiť aj inými dokladmi.

U spoločnosti s ručením obmedzeným sa naopak pripravte na dlhý a časovo náročný proces, ktorý mnohých ašpirujúcich podnikateľov odrádza. Základom je zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva s osvedčenými podpismi zakladajúcich spoločníkov. Potom vás čaká množstvo úkonov, medzi ktoré patrí napríklad:

  • splatenie vkladov na účet alebo v hotovosti,
  • vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov,
  • získať právo k nehnuteľnosti, v ktorej bude sídlo,
  • získať súhlas konateľa s ustanovením do funkcie,
  • vybavenie živnostenského oprávnenia,
  • zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade
  • a ďalšie.

Na všetky zákonom dané úkony máte zo zákona iba 90 dní, čo je dĺžka lehoty na zápis spoločnosti do obchodného registra príslušným registrovým súdom.

Vyššie uvedenému obiehaniu úradov a inštitúcií sa môžete vyhnúť pomocou tzv. firmy na kľúč, kedy si u externého dodávateľa objednáte založenie podniku a ten následne všetko potrebné vybaví za vás. Takáto služba vás ale môže stáť aj viac ako 300 eur, čo môže byť problém najmä pre malé firmy bez väčších finančných zdrojov.

Vyššie finančné náklady a obmedzené nakladanie so ziskom

Hoci je pravdou, že pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným stačí vklad 750 eur (ak budete jediným spoločníkom, tak treba 5 000 eur), treba mať na pamäti rad vedľajších nákladov spätých už so samotným vytvorením firmy. Za všetky potrebné listiny a administratívne úkony totiž môžete zaplatiť aj viac ako 300 eur. Živnostníci si oproti tomu vystačia len s vyššie spomínaným poplatkom 5 eur za každú voľnú živnosť alebo 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Vzhľadom k relatívne vyššiemu zdaneniu a nutnosti viesť podvojné účtovníctvo (pozri nasledujúci bod) sa vám potom môže citeľne predražiť aj samotná prevádzka spoločnosti.

Nezanedbateľnou nevýhodou je aj fakt, že ako spoločník firmy si nemôžete len tak vybrať peniaze zo zisku. Podiely spoločníkom sa totiž vyplácajú až po schválení účtovnej závierky (typicky na začiatku nasledujúceho roka), ktorá určuje výšku zisku. Až potom sa rozhoduje o tom, ako bude zisk rozdelený, a jeho výška sa obvykle odvíja od výšky vkladu každého spoločníka. Aj v úspešnom podniku si tak na peniaze budete musieť počkať. SZČO žiadne takéto obmedzenia neriešia a so zarobenými peniazmi môžu nakladať ihneď po ich obdržaní.

Dane a účtovníctvo

Samostatne zárobkovo činné osoby s príjmami najviac 49 790 eur odvádzajú daň z príjmov vo výške 15 % (prípadne 19 % alebo až 25 % pri vyšších zárobkoch). Na výpočet základu dane z príjmov potom môžete využiť ako reálne výdavky, tak aj tzv. paušálne výdavky, s ktorými odpadá nutnosť starať sa o výdavky. SZČO tiež môžu uplatňovať rôzne nezdaniteľné časti či daňové bonusy a nemajú povinnosť viesť účtovníctvo.

Pokiaľ si potom živnostníci účtovníctvo predsa len vedú, môžu ho pohodlne zvládnuť sami s pomocou vhodného nástroja. Tu môžeme spomenúť napríklad online fakturačný program iDoklad, vďaka ktorému môžete mať všetky účtovné doklady prehľadne na jednom mieste. To isté samozrejme platí aj v prípade, ak sa ako SZČO rozhodnete viesť daňovú evidenciu.

Oproti tomu sú s. r. o. s výnosmi najviac 49 790 eur povinné platiť nielen 15 % daň z príjmov (prípadne 21 % pri vyšších výnosoch), ale rovnako aj 7 % zrážkovú daň z vyplatených podielov na zisku spoločníkov. Počítajte aj s povinnosťou viesť podvojné účtovníctvo a pravidelne uverejňovať tzv. účtovnú závierku, ktorej súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Zvládnuť výsledný objem účtovnej agendy je prakticky nereálne, vo výsledku sa tak nezaobídete bez vlastnej alebo externej účtovníčky. Schopný/á účtovník/účtovníčka vám ale na druhú stranu môže ušetriť nemalé peniaze prostredníctvom daňovej optimalizácie, kedy môžete úplne legálne svoj základ dane z príjmov znížiť.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok