Dátum publikácie 31. 01. 2024 Zdieľať článok

Daňové priznanie na materskej: kedy ho musíte podať

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Ak ste pred materskou alebo počas nej začali podnikať, určite premýšľate, ako to budete mať s daňovým priznaním. Z článku sa dozviete, kedy ho musíte podať, či sa samotná materská uvádza do priznania a či si váš manžel uplatní v daňovom priznaní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ak ste na materskej.

Článok je zameraný na materskú dovolenku, teda obdobie krátko pred a po narodení dieťaťa (celkom 34 týždňov). Počas neho poberáte nemocenskú dávku materské. Nepokrýva problematiku rodičovskej dovolenky, ktorá nasleduje po materskej dovolenke.

Postupne sa zameriame na jednotlivé situácie žien na materskej a vysvetlíme, či v nich musíte podávať daňové priznanie.

Pred materskou ste vykonávali podnikanie ako hlavnú činnosť

Pred materskou ste podnikali a zároveň si platili sociálne poistenie, takže máte nárok na nemocenskú dávku materské. Počas jej poberania môžete podnikať bez obmedzení, či už osobne alebo prostredníctvom iných ľudí. Takže ak ste napríklad lektorka angličtiny, môžete viesť lekcie osobne alebo si napríklad môžete najať iného lektora, ktorý bude vašu činnosť vykonávať za vás. Nie je teda vôbec potrebné, aby ste živnosť kvôli materskej pozastavili alebo zrušili.

Daňové priznanie podávate, pretože potrebujete zdaniť príjmy. Výnimkou by bola jedine situácia, ak by vaše zdaniteľné príjmy za rok nepresiahli 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (pre daňové priznanie podávané za rok 2023 je to suma 2 461,41 eura) a zároveň by ste nevykázali daňovú stratu. Vtedy daňové priznanie podať nemusíte.

Pred materskou ste mali podnikanie ako vedľajšiu činnosť popri zamestnaní

Pokiaľ ste pred materskou dovolenkou boli zamestnaná, podnikanie mali ako vedľajšiu činnosť (prípadne v ňom pokračujete) a zamestnaním a podnikaním ste si zarobili spolu viac ako 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (pre daňové priznanie podávané za rok 2023 je to suma 2 461,41 eura) alebo ste vykázali daňovú stratu, musíte podať daňové priznanie. Spomínaná suma označuje váš hrubý príjem zo zamestnania (hrubá mzda) a podnikania (hrubé príjmy), nie vašu čistú mzdu a čistý zisk (príjmy − výdavky).

Ak ste si zamestnaním a vedľajším podnikaním zarobili najviac 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a nevykázali daňovú stratu, daňové priznanie podávať nemusíte.

S podnikaním začínate až na materskej

Teraz sa pozrieme na tretiu situáciu. Boli ste zamestnaná, nastúpili ste na materskú dovolenku a nanovo rozbiehate podnikanie. V takom prípade je podnikanie vašou vedľajšou činnosťou popri materskej dovolenke.

Príklad č. 1:

Petra bola zamestnaná ako kaderníčka. V júli 2023 nastúpila na materskú dovolenku. Po pár mesiacoch si chce privyrobiť. V januári 2024 si zriadi živnostenské oprávnenie a stane sa SZČO.

Na jar 2024 daňové priznanie za rok 2023 nepodáva, pretože v roku 2023 ešte nepodnikala. Svoje prvé daňové priznanie podá až na jar 2025 a aj to len vtedy, ak za rok 2024 dosiahne zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 823,24 eura (50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na rok 2024) alebo vykáže daňovú stratu.

Príklad č. 2:

Čo keby Petra začala podnikať skôr? Napríklad už v októbri 2023. Ak by si celkovo zamestnaním a podnikaním zarobila viac ako 2 461,41 eura (50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na rok 2023) alebo vykázala daňovú stratu, musí na jar 2024 podať daňové priznanie.

Od svojho zamestnávateľa by do 10. marca 2024 získala potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, pretože do priznania musí uviesť všetky svoje príjmy – tie zo zamestnania aj z podnikania. Materskú Petra do daňového priznania neuvádza, pretože táto dávka nepodlieha dani z príjmov.

Príklad č. 3:

Keby Petra začala podnikať v októbri 2023, ale do konca roka by si celkovo zamestnaním a podnikaním nezarobila viac ako 2 461,41 eura a nevykázala daňovú stratu, nemusí na jar 2024 daňové priznanie podávať.

Na materskej si privyrábate na dohodu

Ak popri materskej dovolenke vezmete brigádu na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce (DPČ alebo DVP), tak váš zamestnávateľ z vašej mzdy vyberie a odvedie preddavok na daň z príjmov. To znamená, že váš príjem je už zdanený a preto ak zamestnávateľa po skončení roka požiadate o vykonanie ročného zúčtovania dane, nemusíte kvôli nemu podávať daňové priznanie. Ak o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa nepožiadate, musíte podať daňové priznanie, ale len ak vaše príjmy presiahli 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Ak zamestnávateľa nepožiadate o vykonanie ročného zúčtovania dane a vzhľadom na nízke príjmy ani nemáte povinnosť podať daňové priznanie, môže byť pre vás výhodné si ho podať. Uplatníte si v ňom plné sumy nezdaniteľných častí základu dane a daňové bonusy a pokiaľ vám vyjde preplatok, dostanete časť zaplatenej dane späť.

Poznámka: Pri privyrábaní počas poberania materskej si však dajte pozor na to, aby ste si neprivyrábali na základe toho istého pracovnoprávneho vzťahu, z ktorého ste si uplatnili nárok na materské. Stratili by ste naň nárok. Môžete však uzatvoriť nový pracovný pomer alebo novú dohodu u toho istého zamestnávateľa alebo u iného zamestnávateľa.

Uvádza sa materská do daňového priznania?

Ak ste zistili, že daňové priznanie musíte podávať, možno premýšľate, či do neho uvádzate aj materskú, t. j. peniaze, ktoré ste dostali ako peňažnú pomoc v materstve.

Príjem z materskej je oslobodený od dane z príjmov, a to v plnej výške. Preto ho do daňového priznania neuvádzate.

Daňové priznanie: manželka na materskej

Ak má jeden z manželov len veľmi nízke príjmy, môže si ten druhý vo svojom daňovom priznaní uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela maximálne vo výške 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (pre rok 2023 je to suma 4 500,86 eura).

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela závisí od príjmov:

 • ak daňovník dosiahne základ dane z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima, jej výška sa vypočíta podľa vzorca = 19,2-násobok platného životného minima – vlastný príjem manželky (manžela),
 • ak daňovník dosiahne základ dane z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima, jej výška sa vypočíta podľa vzorca = 63,4-násobok platného životného minima – 1/4 základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky (manžela).

Aj z uvedených vzorcov na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela vyplýva, že aby si ju váš manžel mohol uplatniť, nesmiete si zarobiť viac ako 19,2-násobok životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Do tejto sumy vlastných príjmov manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, napríklad:

 • materská,
 • príjmy z podnikania,
 • príjmy zo zamestnania,
 • príjmy z predaja v majetku,
 • nemocenské, ošetrovné,
 • podpora v nezamestnanosti,
 • výhry, dary, dedičstvo,
 • príjmy z prenájmu,
 • všetky typy dôchodkov.

Naopak rodičovská dovolenka sa do vlastného príjmu nezapočítava. Nezahŕňa sa do neho ani zamestnanecká prémia, daňový bonus na dieťa, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a študentské štipendium. Môže sa stať, že pokiaľ budete na materskej dovolenke, váš manžel si nezdaniteľnú časť nebude môcť uplatniť. Ale akonáhle prejdete na rodičovskú, do limitu sa zmestíte a on si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatní.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok