Dátum publikácie 13. 03. 2023 Zdieľať článok

Povinnosti podnikateľa po založení s. r. o.

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 1
Náhledový obrázek
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným máte úspešne za sebou. Gratulujeme. Ale čo vás čaká teraz? Spísali sme niekoľko povinností, na ktoré sa musí každý podnikateľ pripraviť – bez ohľadu na to, či je jediným spoločníkom firmy, alebo založil s. r. o. s viacerými ľuďmi. Zistite čo a ako.

Pokiaľ ešte nemáte založenú s. r. o., prečítajte si o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Založte si podnikateľský účet

Urobte si rešerš alebo sa poraďte v podnikateľskej skupine na Facebooku, v ktorej banke je to najvýhodnejšie. Porovnajte predovšetkým nasledujúce kritériá:

 • výška poplatku za vedenie účtu,
 • koľko zaplatíte za prichádzajúcu či odchádzajúcu platbu,
 • cena za platbu do zahraničia,
 • možnosť dojednania kontokorentu.

Potom ako konateľ vezmite občiansky preukaz, výpis z obchodného registra a zájdite do banky. Účet vám sprevádzkujú okamžite. Na platobnú kartu spravidla počkáte aspoň 3 pracovné dni.

Prihláste sa do elektronickej schránky

Zriadenie elektronickej schránky sa ako s. r. o. nevyhnete. Po zápise do obchodného registra sa bude môcť konateľ do elektronickej schránky s. r. o. prihlásiť prostredníctvom svojej eID karty, teda občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Ak taký ešte nemá, je potrebné si ho vybaviť.

Prihláste sa a nastavte si preposielanie upozornení na e-mail. Nie je to povinnosť, ale je to vhodné, pretože správy prijaté do elektronickej schránky sa buď ihneď alebo po uplynutí určitej doby považujú za doručené, hoci si ich neprečítate.

Registrujte sa k daniam

Ak vaša s. r. o. bude zapísaná do obchodného registra do 31. decembra 2022, budete musieť do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom bola zapísaná do obchodného registra, požiadať daňový úrad o registráciu pre daň z príjmov. Túto povinnosť však za vás vybaví živnostenský úrad pri získavaní živnosti, ak vo formulári na ohlásenie živnosti o to požiadate a vyplníte k tomu potrebné údaje. Obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra 1. januára 2023 a neskôr už nebudú musieť podávať žiadosť o registráciu pre daň z príjmov – daňový úrad ich zaregistruje automaticky po zápise do obchodného registra.

Registrácia pre ostatné dane závisí od vašej situácie.

Najčastejšie sa nové spoločnosti s ručením obmedzeným registrujú k:

 • DPH (povinne musíte až po dosiahnutí obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov, veľká časť s. r. o. sa však registruje k DPH dobrovoľne),
 • dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (ak budete mať zamestnancov alebo vyplácať odmeny štatutárom).

K dani z motorových vozidiel (napríklad ak s. r. o. bude vlastniť auto) sa neregistruje, jednoducho len po skončení roka do 31. januára podáte daňové priznanie.

Ako je to so zamestnancami

Pokiaľ budete ako s. r. o. naberať zamestnancov, čakajú vás ďalšie povinnosti. Okrem iného:

 • sa prihláste do registra zamestnávateľov na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne,
 • to isté urobte v zdravotných poisťovniach vašich zamestnancov,
 • prihláste aj zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne,
 • registrujte sa na daňovom úrade ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnávatelia často zabúdajú aj na ďalšie povinnosti, napríklad lekárske preventívne prehliadky zamestnancov, evidenciu pracovného času, BOZP a spracovanie osobných údajov zamestnancov.

Veďte účtovníctvo

Na rozdiel od SZČO musíte povinne viesť účtovníctvo. Začínajúci podnikatelia to obvykle tzv. outsourcujú na externého účtovníka. Pokiaľ hľadáte niekoho naozaj skúseného, ​​pripravili sme pre vás prehľadnú databázu účtovníkov.

Raz ročne usporiadajte valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie s. r. o. zvolávajú konatelia najmenej raz za rok. Jedným z bodov programu  býva každý rok aj schvaľovanie účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát. Účtovná závierka musí byť schválená najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Zistite, ako valné zhromaždenie zvolať, kto všetko sa ho zúčastňuje a na čo nezabudnúť.

Ukladajte dokumenty do zbierky listín

Každá zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie, listina, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie konateľa a mnohé ďalšie listiny patria do zbierky listín, kam ich musíte ukladať. Účtovné dokumenty ako je napríklad účtovná závierka a výročná správa ukladá za vás do zbierky listín daňový úrad.

Vašu zbierku listín vedie registrový súd. Na Slovensku ich je 8, agenda je medzi ne rozdelená podľa regiónov. Ktorý súd je ten váš, zistíte podľa sídla svojej spoločnosti.

 • Okresný súd Banská Bystrica,
 • Okresný súd Bratislava I,
 • Okresný súd Košice I,
 • Okresný súd Nitra,
 • Okresný súd Prešov,
 • Okresný súd Trenčín,
 • Okresný súd Trnava,
 • Okresný súd Žilina.

Dokumenty odošlete cez online podanie na webe www.slovensko.sk.

Označte sídlo firmy a prevádzky

Názov firmy umiestnite na dvere alebo k vchodu do budovy, kde sídlite alebo máte prevádzkareň.

Údaje ako názov spoločnosti, sídlo firmy, právnu formu, IČO, údaj o zápise v obchodnom registri uvádzajte aj na objednávkach, faktúrach, na svojom webe či na obchodných listoch.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok