Dátum publikácie 07. 07. 2022 Zdieľať článok

Objednávky a všetko, čo v nich musíte mať

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 6
Náhledový obrázek

Objednávka je dokument, s ktorým sa stretávame prakticky denne a považujeme ho za samozrejmosť. Aj ona ale musí spĺňať isté náležitosti a ich vypĺňanie zaberie čas. Prečo si teda neuľahčiť prácu vhodným softvérom?

Čo je objednávka?

Ide o obchodnú písomnosť, ktorá sa tak radí k ďalším obdobným dokumentom ako napr. dopyt, ponuka či kúpna zmluva. Objednávku obvykle vybavujete na základe nejakého dopytu, či už sa jedná o potrebu nákupu určitého tovaru, alebo ako odpoveď na prijatú ponuku. Bez ohľadu na to platí, že objednávka je záväzný dokument a akékoľvek podmienky a okolnosti obsiahnuté v objednávke je nutné dodržať.

Aké sú náležitosti objednávky?

Ako obchodný dokument sa obsah objednávky riadi danými požiadavkami. Pokiaľ preto tvoríte objednávku ručne na papier, mali by ste do nej zahrnúť nasledujúce údaje:

  • údaje o objednávateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna formu právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu, identifikačné číslo (IČO), ak je pridelené, a označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu,
  • údaje o dodávateľovi v podobnom rozsahu ako o objednávateľovi,
  • poradové číslo objednávky a dátum jej zadania,
  • presný popis objednávaného tovaru alebo služby vrátane obchodného názvu,
  • požadované množstvo alebo rozsah a cena objednávaného tovaru alebo služby,
  • dodací termín a preferovaný spôsob dodania,
  • spôsob vykonania platby (hotovosť, poukážka, príkaz na úhradu a pod.),
  • spôsob, akým má byť objednávka potvrdená predajcom (napr. vrátenie potvrdenej kópie objednávky poštou či potvrdenie e-mailom),
  • kontaktné údaje objednávateľa aj dodávateľa.

Takúto objednávku môžete zaslať buď v papierovej forme poštou alebo na zodpovedajúcom formulári, alebo ústne pri osobnej schôdzke či telefonáte. Rovnako majte na pamäti, že každá objednávka musí byť potvrdená predajcom a slúži aj ako základ pre faktúru.

Nechajte ceruzku a papier minulosti

Vypisovanie objednávok nie je práve najrýchlejšia činnosť. Existujú ale spôsoby, ako ušetriť čas aj v iných oblastiach, a jedným z najvhodnejších je s online fakturačnou službou iDoklad. Tá vám okrem užívateľskej prívetivosti ponúkne aj širokú paletu užitočných funkcií, s ktorými môžete fakturáciu či tvorenie cenových ponúk zvládnuť za zlomok času a bez nutnosti ručného vypisovania.

A čo viac, iDoklad si môžete vyskúšať úplne zadarmo. Stačí len vyplniť registračný formulár a môžete sa stať ďalším z viac ako 200 000 spokojných zákazníkov, ktorí v iDoklade vystavili už cez 7 200 000 faktúr.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok