Dátum publikácie 21. 12. 2022 Zdieľať článok

Ako na registráciu k DPH v 5 krokoch

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 4
Náhledový obrázek

Registrácia k platbe DPH

Platiteľom DPH sa musíte stať, ak dosiahnete obrat 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov. Niekedy sa môžete stať tzv. osobou registrovanou pre DPH – a to vtedy, keď podnikáte medzinárodne v rámci EÚ a prijímate tovary či služby zo zahraničia alebo ich tam dodávate. V tomto prípade platíte DPH len z prijatého cezhraničného obchodu a nie ste platiteľom DPH, takže v domácom podnikaní naďalej neodvádzate daň a nemáte nárok na jej odpočet.

Niekedy sa vám oplatí stať sa platiteľom DPH dobrovoľne. V každom prípade sa k platbe DPH musíte zaregistrovať.

1. krok – podajte si žiadosť o registráciu

Ak sa chcete alebo musíte stať platiteľom DPH, najskôr vyplňte žiadosť o registráciu pre DPH na formulári s názvom „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Žiadosť o registráciu pre DPH sa v prípade podnikateľov podáva iba elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky.

2. krok – dodajte daňovému úradu potrebné prílohy

Spolu so žiadosťou pošlite prílohy preukazujúce údaje v nej uvedené. Nie je to povinné, ale pokiaľ tak neurobíte, tak si daňový úrad bude chcieť niektoré informácie overiť, bude vás po podaní žiadosti o registráciu kontaktovať a vyzve vás na ich doplnenie. Ak chcete komunikáciu s daňovým úradom urýchliť, odporúčame podklady dodať zároveň so žiadosťou.

Zákon nestanovuje povinné dokumenty, obvykle sú to ale doklady o:

 • vykonávaní ekonomickej činnosti alebo o pripravovaní sa na to (napr. podnikateľský plán, vypracované projekty, rámcové zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi),
 • obrate za posledných 12 mesiacov (napr. vydané a prijaté faktúry, výpisy z bankového účtu, hlavná kniha, denník, uzávierky z pokladnice e-kasa klient),
 • skutočnom sídle (napr. zmluva o prenájme kancelárie),
 • bankových účtoch (napr. zmluva o vedení bankového účtu).

Preverovaním sa daňový úrad snaží zabrániť vstupu rizikových podnikateľov do systému DPH a obmedziť daňové podvody.

3. krok – dodržte povinné lehoty

Hneď ako vám vznikne povinnosť registrácie k DPH, musíte žiadosť o registráciu podať do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ teda dosiahnete obrat 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov vo februári, do 20. marca musíte o registráciu požiadať.

Daňový úrad má potom 21 dní na rozhodnutie o registrácii, prípadne na vyžiadanie ďalších dokumentov potrebných na rozhodnutie. Následne vydá rozhodnutie o registrácií a pridelí vám identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, teda IČ DPH.

4. krok – staňte sa platiteľom DPH

Platiteľom DPH sa stávate dňom uvedeným v rozhodnutí daňového úradu o registrácii pre DPH.

5. krok – zoznámte sa s povinnosťami platiteľa

Ako platiteľ DPH máte nasledujúce povinnosti:

 • vystavovať faktúry podľa zákona o dani z pridanej hodnoty,
 • viesť záznamy na účely dane z pridanej hodnoty,
 • archivovať faktúry aj záznamy po dobu 10 rokov,
 • podávať daňové priznania k DPH a kontrolné výkazy (pri medzinárodnom podnikaní je potrebné podávať aj súhrnné výkazy).

Tip: Čítajte, na čo nezabudnúť vo faktúre pre platiteľa DPH.

Zastavme sa pri poslednom bode. Po registrácii za platiteľa DPH sa automaticky stanete mesačným platiteľom DPH – každý mesiac teda musíte odvádzať DPH, ale aj podávať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz. Pre všetky úkony platí termín do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca.

V niektorých prípadoch sa môžete rozhodnúť zmeniť zdaňovacie obdobie z mesiaca na štvrťrok, daňové priznanie a kontrolný výkaz potom podávate 4 krát ročne. Požiadať o zmenu môžete, ak:

 • uplynulo viac ako 12 mesiacov od konca mesiaca, v ktorom ste sa stali platiteľom DPH,
 • váš obrat za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov nedosiahol 100 000 eur,
 • zmenu oznámite daňovému úradu do 25 dní od skončenia mesiaca, v ktorom ste splnili obe vyššie uvedené podmienky (zmena zdaňovacieho obdobia môže nastať len k prvému dňu štvrťroka nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli podmienky splnené, preto je potrebné sledovať splnenie podmienok v mesiaci predchádzajúcom začiatok štvrťroka).

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok