Dátum publikácie 31. 08. 2023 Zdieľať článok

Ako sa môžem z mesačného platiteľa DPH stať štvrťročným?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 4
Náhledový obrázek
Pokiaľ ako platiteľ DPH splníte určité podmienky, môžete si zdaňovacie obdobie predĺžiť z jedného mesiaca na štvrť roka. Prechodom na kvartálne obdobie šetríte čas a znížite administratívu. Túto možnosť ale nemajú všetci. Čítajte, čo musíte splniť a ako zmenu urobíte.

Ako SZČO máte povinnosť začať platiť DPH, keď váš obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne 49 790 eur. Od chvíle, kedy vykonáte registráciu k DPH, je vaše zdaňovacie obdobie automaticky mesačné. To znamená, že musíte do 25. dňa každého mesiaca daňovému úradu odovzdať:

  • daňové priznanie k DPH,
  • platbu DPH za predchádzajúci mesiac,
  • kontrolný výkaz,
  • a v niektorých prípadoch aj súhrnný výkaz.

Prečítajte si, kedy a ako musíte podať súhrnný výkaz.

Prejsť na štvrťročné obdobie môžete až 12 mesiacov po registrácii k DPH

Ak sa pre túto možnosť rozhodnete:

  • musí uplynúť viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca toho kalendárneho mesiaca, v ktorom ste sa stali platiteľom DPH,
  • za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov váš obrat nesmie dosiahnuť 100 000 eur,
  • zmena zdaňovacieho obdobia môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste splnili predchádzajúce podmienky.

Zmenu musíte na daňový úrad oznámiť najneskôr do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky pre zmenu zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok, teda do 25. dňa toho kalendárneho mesiaca, v ktorom začnete nové zdaňovacie obdobie. Pokiaľ to v danom termíne nestihnete, počkáte si ďalší štvrťrok.

Na oznámenie zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok nie je ustanovený žiaden predpísaný formulár. Je potrebné ju vykonať cez tzv. všeobecné podanie. Predpisy zároveň bližšie nešpecifikujú ani obsah tohto oznámenia. V podaní oznámenia o zmene zdaňovacieho obdobia však odporúčame uviesť to, od kedy ste platiteľom DPH, aký obrat ste za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov dosiahli a od akého dátumu meníte zdaňovacie obdobie.

Zmena zdaňovacieho obdobia mení aj obdobie na podanie kontrolného výkazu

Platiteľ DPH je povinný podať kontrolný výkaz do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že lehota a obdobie, za ktoré sa kontrolný výkaz podáva, sú naviazané na zdaňovacie obdobie DPH. Ak má podnikateľ štvrťročné zdaňovacie obdobie a DPH platí kvartálne, kontrolný výkaz musí podať do 25. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka.

Zostanem štvrťročným platiteľom DPH po celú dobu podnikania?

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia kalendárny štvrťrok prestanete plniť podmienky pre jeho uplatňovanie, musíte sa stať mesačným platiteľom DPH. Čiže ak váš obrat za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne 100 000 eur, musíte zdaňovacie obdobie zmeniť späť na mesačné. Túto povinnú zmenu už potom nie je potrebné oznamovať daňovému úradu, uskutočňuje sa automaticky. Štvrťročné zdaňovacie obdobie sa vám skončí posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom ste podmienky pre jeho uplatňovanie prestali plniť.

Keďže štvrťročné zdaňovacie obdobie je dobrovoľné, môžete sa kedykoľvek vrátiť k mesačnému. V takom prípade zmena zdaňovacieho obdobia môže nastať len k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po poslednom dni kalendárneho štvrťroka, v ktorom ste sa ako platiteľ DPH rozhodli pre zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac. Ani túto zmenu nemusíte oznámiť daňovému úradu.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok