Dátum publikácie 23. 02. 2024 Zdieľať článok

Ako na overenie zahraničného i domáceho IČ DPH?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Identifikačné číslo pre DPH je všadeprítomným údajom, ktoré zo zákona musí mať každý platiteľ DPH. Ide tak o spoľahlivý spôsob, ako si overiť identitu vašich obchodných partnerov. Ako ale overíte IČ DPH vo firme zo zahraničia? Presne na to odpovedá náš stručný sprievodca.

Čo je IČ DPH a ako sa líši od IČO?

Najprv je na mieste si vysvetliť, čo to IČ DPH je. Ide o skratku spojenia identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ktoré slúži ako jedinečná a jednoznačná identifikácia každého daňového subjektu registrovaného pre DPH (či už ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu). IČ DPH sa skladá z kódu krajiny a ôsmich až desiatich číslic, t. j. daňový subjekt v Slovenskej republike môže mať identifikátor napríklad SK2120627069. Každý platiteľ DPH je potom povinný IČ DPH uvádzať takmer na všetkých vystavených faktúrach.

Mnoho ľudí si IČ DPH zamieňa s daňovým identifikačným číslom (DIČ) a identifikačným číslom organizácie (IČO), všetky tri identifikátory ale majú rozdielne využitie aj vzťah k úradom:

Identifikačné číslo organizácie

Slúži na identifikáciu konkrétneho subjektu (právnická osoba, organizačná zložka, fyzická osoba – podnikateľ a iný). Odberatelia aj dodávatelia tovaru alebo služieb ho ako podnikatelia musia uvádzať na každom svojom obchodnom dokumente, teda aj na každej faktúre.

Daňové identifikačné číslo

Prideľuje ho daňový úrad každému subjektu, ktorý je automaticky alebo na základe vlastnej žiadosti registrovaný pre daň z príjmov. DIČ sa využíva primárne pri komunikácii s daňovým úradom a má dôležitú úlohu pri odvádzaní daní. Daňové identifikačné číslo nie je povinnou náležitosťou faktúry, ale je bežným zvykom, že ho na nich podnikatelia uvádzajú.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

Prideľuje ho tiež daňový úrad, ale len subjektom, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty. Najčastejšie ide o platiteľov DPH, ktorý sa nimi stali po prekročení obratu alebo na základe vlastnej žiadosti. Je však prideľované aj podnikateľom, ktorí nie sú platitelia DPH, ale uskutočňujú obchody v rámci Európskej únie a boli u nich splnené podmienky pre registráciu. Platitelia DPH, ale aj iné osoby registrované pre DPH, musia IČ DPH uvádzať na faktúrach vo vymedzených prípadoch.

Overenie IČ DPH v SR

Ako bolo spomenuté, na Slovensku slúži DIČ iba na účely dane z príjmov a od českého sa líši aj svojim formátom. Slovenské DIČ je desaťmiestne číslo a prvé dve číslice určujú druh subjektu (10 pre fyzické osoby, 20 pre právnické osoby, 40 pre zahraničné firmy registrované na Slovensku). Rovnako treba tiež myslieť na to, že slovenské DIČ nikdy neobsahuje predponu SK. S tou sa stretnete iba pri identifikačnom čísle pre DPH, ktoré je od IČ DPH odlišné spravidla jedine v tom, že IČ DPH sa tvorí tak, že k DIČ sa pridá predpona SK.

Rozdiel medzi DIČ a IČ DPH na Slovensku znamená, že pokiaľ budete chcieť od slovenského obchodníka daňové identifikačné číslo, zašle vám iba číslo svojej registrácie na daň z príjmov.

Na overenie, či je dotyčný registrovaný pre DPH, je najlepšie navštíviť priamo stránku finančnej správy a overiť si ho v zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH. V tomto zozname sa dozviete aj to, či je registrovaný ako platiteľ DPH alebo iná osoba registrovaná pre DPH. Alternatívne môžete na overenie toho, či je dotyčný registrovaným pre DPH (nedozviete sa ale druh registrácie pre DPH), môžete jeho IČ DPH zadať do európskeho systému VIES (viď nižšie).

Overenie IČ DPH v ČR

Na rozdiel od Slovenska, v Česku neexistuje DIČ aj IČ DPH, ale iba DIČ, ktoré sa prideľuje každej osobe, ktorá je platiteľom akejkoľvek dane. Pozostáva z predpony CZ a ôsmich až desiatich číslic, ktoré sú obvykle tvorené u fyzických osôb rodným číslom a u právnických osôb IČO.

Najjednoduchším spôsobom overenia v rámci Česka, či je daný subjekt registrovaný pre DPH, je zadať DIČ do registra DPH dostupného cez portál Moje dane prevádzkovaný ministerstvom financií. Portál umožňuje zadať až dvadsať kódov DIČ a ponúka aj zohľadnenie spoľahlivosti či nespoľahlivosti platiteľa. Výstupom je potom nielen adresa a obchodný názov daného subjektu, ale aj množstvo ďalších údajov ako napríklad typ a dátum registrácie k DPH, zoznam bankových účtov či adresa úradu, kde je daný subjekt registrovaný. Alternatívne môžete využiť európsky portál VIES (viď nižšie), prípadne zadať IČO do českého registra ARES.

Overenie IČ DPH v Európskej únii

Hoci prakticky všetky krajiny Európskej únie používajú nejakú formu daňovej identifikácie, jej formát sa od toho slovenského často výrazne líši; napríklad Dánsko má štyri dvojice čísel, zatiaľ čo v Taliansku má IČ DPH čísel jedenásť a uvádzajú význam aj sídlo spoločnosti. Pre všetky krajiny je ale spoločné to, že IČ DPH je tvorené s kódom štátu ako predpony pred číselným kódom.

U firiem pôsobiacich v Európskej únii slúži na overenie IČ DPH systém VIES (VAT Information Exchange System), kde nájdete dáta o všetkých subjektoch registrovaných pre DPH v krajinách Európskej únie. Pre overenie IČ DPH stačí v menu vybrať členský štát a potom zadať číselný identifikátor bez kódu krajiny. Systém následne zobrazí platnosť IČ DPH aj informácie o danom daňovom subjekte (meno a adresu), typ registrácie pre DPH sa ale nedozviete.

Overenie IČ DPH mimo Európskej únie

Pokiaľ obchodujete s firmami mimo Európskej únie, budete mať overovanie IČ DPH o poznanie zložitejšie. Za hranicami Európskej únie totiž neexistuje jeden spoločný systém, čo vám nedáva inú možnosť, ako využiť register osôb registrovaných pre DPH v danej krajine a v ňom si príslušný ekvivalent IČ DPH vyhľadať. Tu majte na pamäti, že mimoeurópske registre nie sú vždy dostupné v angličtine a u niektorých vzdialenejších krajín sa preto nezaobídete bez prekladateľa či rodeného hovoriaceho.

Poznámka: Členmi Európskej únie nie sú ani Veľká Británia, Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Overujte IČ DPH priamo v iDoklade

Online fakturačný program iDoklad vyvíjame tak, aby vám šetril čo najviac práce aj času. Výnimkou nie je ani overovanie IČ DPH, kde máte pri práci s kontaktmi k dispozícii našepkávač využívajúci prepojenie iDokladu s príslušnými registrami subjektov aj ich českými náprotivkami. Ten dokáže na základe názvu nájsť slovenské aj české firmy a automaticky do karty kontaktu vyplniť všetky údaje daného podniku vrátane IČO, DIČ a IČ DPH. Okrem zadávania kontaktov môžete našepkávač využiť aj v detaile faktúr. Vedľa názvu firmy sa potom automaticky zobrazí farebná ikona indikujúca spoľahlivosť daného platiteľa DPH, ak ním je.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok