Dátum publikácie 29. 05. 2024 Zdieľať článok

Návod: ako na zápis zmien do obchodného registra

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Zmena konateľa, spoločníka alebo sťahovanie sídla. To sú príklady častých situácií, v ktorých musíte zapísať zmeny do obchodného registra.

Ak sa niektorá z informácií o vašej firme zmení, musíte ju do obchodného registra zapísať bez zbytočného odkladu. Základná lehota je do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti. Kvôli zmenám totiž často potrebujete aktualizovať listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, a ich vyhotovenie môže zabrať viac času.

Počítajte ale s tým, že po uplynutí 30 dní môže o zápis zmeny požiadať aj ďalšia osoba. Musí mať tzv. právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri alebo sa jej musia zapísané údaje týkať (ide najmä o spoločníka alebo člena štatutárneho orgánu). Potom podá návrh na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom a priloží dokumenty potvrdzujúce zmenu.

Ak ste napríklad predali svoju firmu a skončili vo funkcii konateľa, ale nový majiteľ neaktualizoval údaje v obchodnom registri, môžete sami požiadať o zmenu a vaše vyškrtnutie. Ide však o špeciálny režim zmeny zápisu v obchodnom registri.

TIP: Prečítajte si, ako postupovať pri zmene konateľa.

Ako zapísať zmenu do obchodného registra

Na výber máte z troch možností:

1. Podanie na súd

Ak budete návrh na zápis zmeny v obchodnom registri podávať priamo na registrový súd, môžete postupovať dvomi spôsobmi. Pre oba spôsoby však platí, že žiadosť o zmenu v obchodnom registri podáte iba elektronicky.

Pri staršom spôsobe zmeny uveďte do formulára príslušného podľa typu právnickej osoby zverejneného na stránke ministerstva spravodlivosti. Z vyplneného zmenového formuláru si vygenerujte a stiahnite XML súbor. Nachystajte si dokumenty, ktoré potvrdzujú zmeny. Prihláste sa na portál www.slovensko.sk a prejdite na službu „Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri“ (zmenový formulár je možné vyplniť aj presmerovaním odtiaľto). Ako prílohu k návrhu priložte zmenový formulár v XML formáte a dokumenty, ktoré potvrdzujú zmeny v obchodnom registri. Všetko podpíšte elektronickým podpisom a odošlite.

Pri novšom spôsobe prejdite na nový portál elektronických služieb obchodného registra. Vyberte si službu „Návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra“. V ďalšom kroku sa budete musieť prihlásiť s vašim občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID kartou) rovnako, ako keby ste sa prihlasovali na portál www.slovensko.sk. V jednoduchých štyroch krokoch zaznamenáte požadované zmeny a priložíte potrebné prílohy. Následne návrh i prílohy podpíšte elektronickým podpisom a podanie odošlite.

Za zmenu či doplnenie zápisu v obchodnom registri zaplatíte 50 eur. Peniaze pošlite podľa pokynov, ktoré vám prídu do elektronickej schránky. Úhradu môžete vykonať platobnou kartou, bankovým prevodom alebo poštovým poukazom.

2. Podanie cez notára

Ďalším variantom je zápis zmeny do obchodného registra notárom. Ten však bude možný až od roku 2025 (v súčasnosti je možné cez notára podať iba návrh na prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra pri jej založení).

Zmena údajov v obchodnom registri cez notára je možná, iba ak k registračnej žiadosti priložíte:

  • elektronický formulár určený na podávanie návrhu na registráciu,
  • elektronickú podobu listín (požadovaných príloh), ktoré sa inak prikladajú k návrhu na zápis zmeny údajov v obchodnom registri,
  • elektronickú podobu plnomocenstva, podľa ktorého je váš zástupca oprávnený konať vo vašom mene (plnomocenstvo môže byť udelené len advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom vašej firmy alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s vašou firmou majetkovo alebo personálne prepojená).

Notár preverí splnenie podmienok pre zápis zmeny v obchodnom registri, spíše o tom notársku zápisnicu a vykoná zápis. Výhodou je rýchlosť. Notár môže zápis urobiť v ten istý deň, keď registračnú žiadosť podáte (napr. keď osvedčil pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia na zápisnici z valného zhromaždenia o odvolaní konateľa).

Ak zmenu riešite cez notára, zápis zmeny do obchodného registra vás vyjde na 38 eur bez DPH (odmena notára ako registrátora) + 100 eur bez DPH (spísanie notárskej zápisnice) + prípadné ďalšie notárske poplatky. Preto sa na poplatky radšej pýtajte vopred.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

3. Podanie cez živnostenský úrad

Poslednou možnosťou je využite okresného úradu (odboru živnostenského podnikania), ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Je však obmedzená len na podanie:

  • návrhu na zápis údajov do obchodného registra a
  • návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením.

Prostredníctvom jednotného kontaktného miesta môžete teda do obchodného registra pridať akékoľvek údaje a zmeniť môžete len údaje týkajúce sa živnosti. Cez živnostenský úrad tak nevykonáte zmenu v obchodnom registri, ktorá sa týka napríklad zmeny sídla alebo zmeny konateľa. Výhodou je však to, že listiny k návrhu na zápis zmeny údajov v obchodnom registri môžete podať živnostenskému úradu nielen v elektronickej, ale aj v listinnej podobe a ten ich prevedené do elektronickej podoby postúpi registrovému súdu.

Súdne poplatky za vás vyberie priamo jednotné kontaktné miesto a ich výška je rovnaká, ako keby ste návrh podávali súdu priamo vy.

Kedy za zápis zmeny do obchodného registra neplatíte

Poplatok sa vás netýka, pokiaľ ide o:

  • zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiace zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak tým nedochádza k zmene sídla,
  • návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod,
  • návrh na zmenu priezviska zapísanej osoby po uzavretí manželstva.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok