Dátum publikácie 13. 07. 2018 Zdieľať článok

Nastavte si iDoklad od A po Z [1.diel – Firma]

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

Pozriete sa do Nastavení iba vtedy, keď niečo nefunguje alebo meníte fakturačné údaje? Možno vám uniká množstvo možností, ktoré iDoklad ponúka, a ktoré nájdete práve v Nastaveniach. Prejdite si preto záložku po záložke s naším seriálom o Nastaveniach iDokladu.

V prvom diele vás prevedieme najzákladnejším nastavením záložky Firma. Nájdete tu hlavne nastavenie:

  • kontaktných a účtovných údajov
  • a tiež vzhľadu faktúry.

Pozrite si naše video, alebo si ďalej v článku prejdite celé Nastavenie krok za krokom.

 

Nastavenie nájdete v pravom rohu pod ikonou ozubeného kolieska. Kliknite na prvú záložku Firma a otvoria sa vám Kontaktné údaje.

Nastavenie Firma

Načítajte informácie o firme automaticky

Najprv vyplňte údaje o svojej firme, prípadne o vás ako o podnikajúcej fyzickej osobe. Stačí vyplniť IČO a kliknúť na Načítať údaje z registra firiem. Údaje vrátane adresy alebo DIČ sa vám doplnia automaticky.

Pole Štát nemôžete zmeniť. Ten totiž volíte už pri registrácii výberom legislatívy a automaticky máte teda predvolené Slovensko alebo Českú republiku.

E-mail, ktorý tu vyplníte, sa bude zobrazovať na vašich faktúrach. Zadajte teda svoj kontaktný e-mail, ktorý sa môže líšiť od toho, ktorý ste použili pri registrácii do iDokladu.

Vyplňte taktiež telefónne číslo, mobilné číslo, fax alebo webové stránky a kliknite na Uložiť.

Nastavenie firmy

Ďalšia je na rade záložka Účtovné údaje

Menu zmeniť nemôžete. Máte totiž povinnosť viesť svoje účtovníctvo v eurách alebo v českej legislatíve v korunách. Ak fakturujete do zahraničia, menu zmeníte priamo na faktúre cez možnosť Viac podrobností v pravej časti obrazovky (nastavenie cudzej meny môžete vykonať aj na pravidelnej faktúre).

Vyberte, či ste alebo nie ste platiteľom DPH, prípadne, či ste osoba registrovaná pre DPH. Ak ste platiteľom DPH môžete si informatívne vybrať aj zdaňovacie obdobie.

Vystavujete často zálohové faktúry? Odporúčame zaškrtnúť políčko Záloha je daňový pohyb. Vďaka tomu môžete vygenerovať daňový doklad k prijatým úhradám zálohových faktúr. Túto voľbu však môžete nastaviť pri každej zálohovej faktúre zvlášť.

Zaškrtnutím políčka Uplatnenie dane na základe platby si aktivujete povinnosť zaplatiť daň (uplatniť nárok na odpočet) až v okamihu prijatia platby u dodávateľa, a to v pomernej výške k tejto platbe (nie z celej fakturovanej sumy, ale len z výšky prijatej platby).

Účtovné údaje

Ak má vaša firma spisovú značku, na faktúre nesmie podľa zákona o účtovníctve chýbať. Preto si ju vyplňte.

Ďalej vyberte typ účtovníctva, ktorý ovplyvní výpočet limitu pre obrat platiteľa DPH a potom či ste právnická alebo fyzická osoba. Opäť kliknite na Uložiť.

Prispôsobte si faktúry aj iDoklad na mieru

Vedeli ste, že logo iDokladu v ľavom hornom rohu môžete nahradiť logom svojej firmy? Stačí zaškrtnúť Použiť logo v hlavičke aplikácie.

Logo a podpis na faktúru (napríklad s pečiatkou) nahráte nižšie. Stačí kliknúť na Načítať logo, Načítať podpis a nahrať príslušné súbory vo formátoch GIF, JPG, JPEG alebo PNG. Optimálny formát je 280 × 100 px.  

Vaše faktúry budú na klientov vďaka tomuto nastaveniu pôsobiť ešte profesionálnejšie.

Logo a podpis

Nastavte si iDoklad do poslednej desatinnej čiarky

Ako posledné je v menu záložka Ďalšie údaje. Tu si nastavíte možnosti, ktoré sa týkajú desatinných miest pri množstve a cene tovaru na faktúre.

Ak chcete byť na faktúrach skutočne presní, môžete zvoliť až 4 desatinné miesta.

NÁŠ TIP: Prehľadnejšie však je (ak to vaše podnikanie umožňuje) zaokrúhľovať len na 1 desatinné miesto. Napríklad 3 desatinné miesta sa môžu pliesť s oddeľovačom tisícov.

Ak máte iDoklad prepojený s účtovným systémom (napríklad Money), odporúčame nezaškrtávať políčko Povoliť úpravy dokladov po exporte do účtovných systémov. Ak úpravy povolíte a spolupracujete s účtovníčkou, upozornite ju, aby vykonávala pravidelnú synchronizáciu a nedochádzalo k nezrovnalostiam.

Nechajte zaškrtnutú aj možnosť Doklady pri zmazaní neodstraňovať natrvalo, ale presúvať do koša (tým si kôš aktivujete). Keď sa vám stane, že faktúru zmažete omylom, môžete ju kedykoľvek obnoviť. Kôš nájdete v prehľade faktúr v sekcii Predaj – Faktúry na lište Filter. Nezabudnite opäť kliknúť na Uložiť.

 Ďalšie údaje

 

Súvisiace články

Návod: ako si v mobilnej aplikácii iDoklad nastavíte cenník a sklad

21. 05. 2021 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Návod: ako mobilnú aplikáciu iDoklad prepojíte s bankovým účtom

21. 05. 2021 3 minúty čítania 0
Prečítať článok