Dátum publikácie 22. 03. 2023 Zdieľať článok

Na aký tovar sa vzťahuje znížená sadzba DPH a ako ju určíte

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
Keď ako platitelia DPH naceňujete tovar, potrebujete poznať sadzbu dane z pridanej hodnoty, ktorú k cene pripočítate. Okrem základnej sadzby v Slovenskej republike máme aj dve znížené sadzby DPH, ktoré sa vzťahujú na určité kategórie tovarov a služieb. Čítajte, ako ju pre svoje produkty správne vyberiete.

Sadzby DPH

Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa okrem vybraných produktov, ktoré sú od dane oslobodené, platí pri všetkých tovaroch a službách. DPH platia všetci spotrebitelia v cene kupovaného tovaru, štátu ju odvádzajú predajcovia.

V súčasnosti máme na Slovensku tri sadzby DPH:

 • základná sadzba 20 %,
 • prvá znížená sadzba 10 %,
 • druhá znížená sadzba 5 %.

Pri väčšine výrobkov a služieb sa platí základná sadzba DPH. Časť výrobkov sa však považuje za nevyhnutnosti a k ich cene sa preto pripočíta iba znížená sadzba dane, aby boli pre spotrebiteľov čo najdostupnejšie.

TIP: Čítajte návod na výpočet DPH krok za krokom.

S rôznymi sadzbami daní a ich výpočtom pre fakturáciu vám pomôže fakturačný program iDoklad.

Prvá a druhá znížená sadzba DPH

Tovary a služby, ktoré spadajú do kategórie prvej zníženej sadzby DPH, podrobne vymenúvajú príloha č. 7 a príloha č. 7a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Prvá znížená sadzba DPH vo výške 10 % platí napríklad pre nasledujúce tovary a služby:

 • hovädzie, bravčové a hydinové mäso,
 • mlieko, maslo, smotana, jogurt,
 • zemiaky, paradajky, cibuľa,
 • čerstvý chlieb a rožky,
 • šťavy s pridaným cukrom max. 5 g na 100 ml,
 • lieky a iné farmaceutické výrobky,
 • knihy, noviny, časopisy,
 • kontaktné šošovky a okuliarové šošovky,
 • hygienické vložky a tampóny,
 • ubytovacie služby,
 • reštauračné a stravovacie služby,
 • preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, 
 • sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu,
 • vstupné do fitnescentier,
 • vstupné do umelých kúpalísk.

Prvú zníženú sadzbu DPH vo výške 10 % používa aj registrovaný sociálny podnik na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky dodáva nepodnikateľom, ktorými sú fyzické osoby, subjekty verejnej správy alebo subjekty sociálnej ekonomiky. Zároveň pre uplatnenie tejto sadzby DPH musí byť splnená podmienka, že tento registrovaný sociálny podnik 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.

Od roku 2023 existuje aj druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 %, ktorá sa uplatňuje v súvislosti so štátom podporovaným nájomným bývaním v rámci sociálnej politiky štátu. Uplatňuje sa na:

 • stavbu alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania, ak odberateľom je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania,
 • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania, ak odberateľom je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania.

Príklad: Pri predaji 100 % pomarančovej šťavy bez pridaného cukru použijete zníženú sadzbu vo výške 10 %. Pokiaľ predávate pomarančovú šťavu, ktorá obsahuje 10 gramov pridaného cukru na 100 ml, tak sa uplatní základná sadzba 20 %.

Záväzné posúdenie sadzby DPH

Určenie správnej sadzby dane môže byť ťažké. Niektoré tovary čiastočne spĺňajú podmienky na to, aby spadali do jednej z kategórií zníženej sadzby, v celkovom kontexte však ich zaradenie nie je tak jasné.

Ak si nie ste istí, či volíte správne sadzbu DPH, obráťte sa na finančné riaditeľstvo. V žiadosti o záväzné stanovisko uveďte podrobný popis všetkých skutočností, predovšetkým popíšte svoj tovar a navrhnite sadzbu s vašim právnym odôvodnením, ktorú vám riaditeľstvo potvrdí alebo vyvráti. Taktiež uveďte aj sumu predpokladaného obchodného prípadu. Za posúdenie zaplatíte poplatok 1 000 eur, resp. 500 eur, ak ste vysoko spoľahlivý daňový subjekt. Vyhnete sa ale nepríjemnostiam, ak by ste neprávom vyberali na dani viac alebo naopak menej, než máte odvádzať štátu.

TIP: Čítajte, na čo všetko nezabudnúť, keď sa stanete platiteľom DPH.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok