Dátum publikácie 04. 07. 2023 Zdieľať článok

Ako na vymáhanie faktúr po splatnosti a ako ich neplateniu predchádzať

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 2
Náhledový obrázek
Aj keď máte spoľahlivých odberateľov, môže sa stať, že na platbu zabudnú alebo im faktúra zapadne medzi ostatnou poštou. Niekedy ide o drobný omyl, ktorý vyrieši jeden e-mail alebo telefonát. Inokedy sa cítite ako pri dobývaní hradu. Nezaplatená faktúra často naruší cash flow a spôsobí finančné problémy. Prečítajte si, ako sa dlžníkom pripomenúť a kedy pristúpiť k vymáhaniu nezaplatenej faktúry.

Čo robiť, keď klient neuhradí faktúru

S neuhradenou faktúrou sa skôr alebo neskôr stretne každý živnostník. Pokiaľ ide o malé čiastky, niekedy ich SZČO ani nevymáhajú, pretože majú pocit, že je to strata času. Keď sa ale neplatičov nahromadí viac alebo ide o drahšiu zákazku, riešeniu tejto situácie sa nevyhnú.

Vymáhanie nezaplatenej faktúry – upomienka

Hneď ako uplynie doba splatnosti a klient faktúru stále nezaplatil, pošlite mu prvú upomienku e-mailom alebo mu zavolajte. Pripomeňte sa pokojne hneď po splatnosti, prípadne pár dní počkajte.

TIP: Čítajte, ako stanoviť dátum splatnosti u vydávaných faktúr.

Často k nezaplateniu dôjde preto, že klient zabudne, faktúru niekam založí, je chorý alebo na dovolenke. Preto nie je potrebné sa hneď vyhrážať úrokmi a penále. Zvlášť pokiaľ ide o dlhodobého a inokedy spoľahlivého obchodného partnera.

Voľte mierny tón, ale jasne povedzte, čo sa stalo a že je potrebné faktúru uhradiť.

Druhá upomienka zaplatenia neuhradenej faktúry

V prípade, že išlo o omyl, prvá upomienka stačí a peniaze za faktúru vám obratom pristanú na účte. Obvykle aj s ospravedlnením.

Pokiaľ dlžník nereaguje, pošlite mu druhú upomienku. V tej už pokojne buďte prísnejší, dôraznejší a spomeňte dôsledky – teda úroky či sankcie, ktoré za neskoré zaplatenie faktúry podľa obchodnej zmluvy alebo Obchodného zákonníka hrozia.

TIP: Čítajte, ako na úroky z omeškania.

Dlžníka môžete nechať zverejniť na svojej internetovej stránke alebo na sociálnych sieťach. Vždy o tom ale druhú stranu informujte vopred. Je možné, že si firma z obavy o svoju reputáciu premyslí situáciu a faktúru uhradí. A ak nie, zverejnením upozorníte ďalšie firmy, ktoré by s dlžníkom chceli obchodovať.

Pokiaľ využívate fakturačný program iDoklad, jednoducho si zobrazíte neuhradené faktúry po splatnosti. Nastaviť môžete aj automatické zasielanie upomienok dlžníkom alebo počítanie výšky penále za neuhradenie faktúry.

Tretia upomienka = predžalobná výzva

Pokiaľ sa ani po druhej upomienke nič nedeje, je čas poslať poslednú upomienku, ktorá je zároveň predžalobnou výzvou. Máva pri vymáhaní faktúr vysokú úspešnosť.

Predžalobná výzva je dokument, ktorý by mal obsahovať nasledovné:

  • identifikáciu oboch strán – meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania a IČO,
  • popis dlhu – presnú fakturovanú čiastku, úroky z omeškania, ďalšie podrobnosti zmluvy,
  • nový dátum splatnosti – najmenej 7 dní po zaslaní predžalobnej výzvy,
  • dátum a podpis vás ako veriteľa.

Nezabudnite doplniť informáciu, že pokiaľ faktúru dlžník neuhradí, obrátite sa na súd.

Vymáhanie faktúr súdnou cestou

Posledným krokom vo vymáhaní nezaplatených faktúr je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu na súde (používa sa v prípade peňažnej pohľadávky). Podajte ho najskôr 7 dní po odoslaní predžalobnej výzvy (alebo po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve).

Ak sa situácia vyvíja tak, že budete faktúru vymáhať na súde, uchovajte si všetku dokumentáciu a komunikáciu s dlžníkom, nech máte v ruke dôkazy.

Súdne vymáhanie v prípade návrhu na vydanie platobného rozkazu môže prebehnúť aj bez pojednávania, ak na základe vami uvedených skutočností podložených najmä listinnými dôkazmi súd nemá pochybnosti o vašej pohľadávke. Keď však žalovaný včas podá voči platobnému rozkazu odpor a vecne ho odôvodní, súdnemu pojednávaniu sa nevyhnete.

Ako neplateniu a vymáhaniu faktúr predchádzať

Aj keď k scenáru so súdom väčšinou nedôjde, ani posielanie upomienok nie je nič príjemné. Preto sa podnikatelia snažia neuhradeniu faktúry predísť napríklad tým, že vystavujú zálohové faktúry. Začiatok práce alebo dodanie služieb podmieňujú ich uhradením.

Vymáhaniu faktúr predídete aj týmito krokmi:

  • v zmluve a obchodných podmienkach uvádzajte platobné podmienky vrátane úroku z omeškania,
  • pred podpisom zmluvy si obchodného partnera overte v niektorom z registrov dlžníkov napríklad v centrálnom registri pohľadávok štátu, v zozname dlžníkov zdravotných poisťovní, v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, v zozname dlžníkov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, v registri poverení na vykonanie exekúcie alebo v registri úpadcov,
  • zvážte poistenie pohľadávok, pokiaľ ide o väčšie čiastky.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok