Druhy účtovných dokladov: Ako sa v nich vyznať

Author Solitea 2 minúty čítania 1

Účtovné doklady nie sú len faktúry a dobropisy. V podnikaní sa stretnete aj s ďalšími druhmi účtovných a daňových dokladov. Predstavíme vám tie najbežnejšie.

Faktúry

Všetko dôležité o faktúrach nájdete v tomto veľkom sprievodcovi. Tiež sme vysvetlili, aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými dokladmi.

Pokladničné doklady (účtenky)

Ako podnikateľ ste povinní viesť záznamy o všetkých hotovostných tokoch. Pokladničné doklady – príjmový či výdavkový – sú formou, prostredníctvom ktorej sa účtujú pohyby hotovosti v pokladnici.

Pokladničný doklad je jednoduchá účtenka, ktorá ukazuje, kto komu za čo zaplatil v hotovosti. Vďaka poctivému vydávaniu pokladničných dokladov sledujete všetky hotovostné pohyby v pokladnici.

V tomto článku zistíte viac pokladničných dokladoch.

Zjednodušený daňový doklad (zjednodušená faktúra)

Ak ste platiteľ DPH, vaše faktúry sú daňovým dokladom. Ak ale vystavujete faktúru v sume najviac 100 eur, nemusíte vystavovať priamo faktúru – daňový doklad, ale stačí, keď vystavíte zjednodušený daňový doklad alebo zjednodušenú faktúru – daňový doklad. Viac sa o nej dozviete v tomto článku.

Daňový doklad k prijatej platbe

Predstavte si, že ste platiteľom DPH a vystavíte zálohovú faktúru na 50 % ceny objednávky. Akonáhle vám ale dorazia peniaze na účet, musíte do 15 dní reagovať – v prípade, že nemôžete vystaviť faktúru, pretože objednanú prácu nemáte dokončenú, musíte vystaviť daňový doklad k prijatej platbe. Prečítajte si, ako fungujú daňové doklady k prijatej platbe.

Dodací list, príjemka a výdajka

S týmto typom dokladov sa najčastejšie stretnú podnikatelia, ktorí majú tovar na sklade.

Príjemka je interný dokument s informáciou o tovare, výrobkoch či materiáli, ktoré ste prijali na sklad.

Výdajka logicky poukazuje na opak, teda tovar, výrobky a materiál, ktorý ste zo skladu vydali.

Dodacím listom dokladáte, že ste tovar, výrobky alebo materiál prijali na sklad, resp. ho vydali zo skladu. Detailné informácie k dodaciemu listu nájdete v tomto článku.

Výpisy z účtov

Tiež výpisy z účtov – najmä z bankového vkladového účtu a úverového účtu – patria medzi doklady, ktoré je potrebné evidovať. Prvý spomínaný informuje o pohybe peňazí na bankovom účte, zatiaľ čo výpis z úverového účtu informuje o všetkých náležitostiach súvisiacich s poskytnutým úverom. Vždy, keď vám banka výpisy pošle, zaevidujte si ich.

Interné účtovné doklady

Účtovné doklady môžeme vo všeobecnosti rozlišovať podľa rôznych kritérií, jedným z najbežnejších je rozlišovanie medzi „internými“ a „externými“. Ako už samotné názvy napovedajú, interné účtovné doklady sú také, ktoré si podnik vyhotovuje sám pre svoje vnútorné potreby, napríklad príjemka alebo výdajka.

Čím väčšia je firma, tím väčšie a častejšie sú pohyby peňazí v rámci firmy, a tak je potrebné aj pre tieto účely evidovať rôzne doklady. Externý doklad je potom taký, ktorý vyplýva zo styku firmy s jej vonkajším okolím (napr. dodací list).

blank

Pýtajte sa iDoklad pozitívnych účtovníkov vo facebookovej skupine

Pomôžu vám s otázkami, ktoré sa týkajú účtovníctva či daní. A ak sa vám ich rady zapáčia, môžete s nimi nadviazať novú spoluprácu.

Chcem vstúpiť do skupiny

Žiadosť vám v priebehu chvíľky schváli správca skupiny