Účtovný vs. daňový doklad: Aký je medzi nimi rozdiel

Author Solitea 2 minúty čítania 6

Aby ste mali správne doklady a nemali problém s kontrolou z daňového úradu, musíte vedieť, či máte vystavovať účtovné alebo daňové doklady. Vysvetlíme vám, aký je medzi nimi rozdiel.

Čo je to účtovný doklad

Účtovné doklady, medzi ktoré patrí aj faktúra, sú záznamy o obchodnej aktivite. Ich vystavovanie má v zásade tri hlavné dôvody:

1. Potvrdenie o obchode

Keď si napríklad kupujete nový počítač, chcete mať doklad, že ste za tovar skutočne zaplatili. Aby neskôr napríklad predajca netvrdil, že vám dal tovar na dlh, a že máte dlžnú čiastku doplatiť. Vďaka dokladu obe strany vedia, aká transakcia prebehla, a nedochádza tak k zbytočným sporom.

2. Plánovanie biznisu

Doklady tiež slúžia na to, aby ste ako podnikatelia mali prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch. Bez toho by sa vám plánovali ďalšie kroky v biznise zle.

3. Odvody daní

Aby ste si mohli vypočítať, aké vysoké dane máte platiť, musíte si viesť detailnú evidenciu príjmov a prípadne aj výdavkov. A práve na základe tejto evidencie môže daňový úrad skontrolovať, či ste daň spočítali správne.

Účtovný vs. daňový doklad

V praxi sa stretávame s pojmami „účtovný doklad“ a „daňový doklad“. Účtovný doklad je akýkoľvek druh dokladu, ktorý uplatníte vo svojom účtovníctve, a to aj taký, ktorý nezahŕňa DPH. Ak ste neplatiteľ DPH, vaše faktúry sú účtovnými dokladmi. Označujete ich napríklad ako „faktúra“ alebo „zjednodušený daňový doklad (zjednodušená faktúra)“.

Ak ste platiteľ DPH, vaše faktúry sú daňovými dokladmi. Obsahujú všetky náležitosti ako účtovné doklady a naviac ešte informácie k DPH. V názve svojich dokladov vyslovene uvádzate, že sú daňovými dokladmi, napr. „faktúra – daňový doklad“ alebo „zjednodušený daňový doklad – daňový doklad“.

Náležitosti účtovného dokladu

Na účtovnom doklade uvádzajte tieto údaje:

 • označenie dokladu (názov a číslo dokladu),
 • účastníkov plnenia (údaje o dodávateľovi a odberateľovi),
 • predmet plnenia (názov tovaru alebo služby),
 • cenu (zvyčajne vrátane ceny za jednotku a množstva jednotiek),
 • dátum vyhotovenia,
 • dátum uskutočnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad (ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov).

Zákon stanovuje, že účtovný doklad musí byť vystavený „bez zbytočného odkladu“, čo je pojem neurčitý, avšak ak je doklad zároveň aj daňový, máte povinnosť ho vystaviť najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy bolo zdaniteľné plnenie uskutočnené (odo dňa, kedy došlo k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby). Pečiatka aj napriek častým omylom povinná nie je, rovnako tak má dnes kópia dokladu rovnakú účtovnú váhu ako originál (k obom sa ešte vrátime).

Náležitosti daňového dokladu

Daňový doklad, ktorý vystavuje platiteľ DPH, musí okrem vyššie spomenutého ešte obsahovať:

 • cenu za jednotku bez DPH,
 • základ dane,
 • sadzbu dane,
 • výšku dane,
 • dátum dodania, ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia.

Ak ste platitelia DPH a vystavujete faktúru v sume najviac 100 eur, môžete vystaviť aj zjednodušený daňový doklad. Ten obsahuje menej povinných údajov.

blank

Pýtajte sa iDoklad pozitívnych účtovníkov vo facebookovej skupine

Pomôžu vám s otázkami, ktoré sa týkajú účtovníctva či daní. A ak sa vám ich rady zapáčia, môžete s nimi nadviazať novú spoluprácu.

Chcem vstúpiť do skupiny

Žiadosť vám v priebehu chvíľky schváli správca skupiny