Odoslanie faktúry e-mailom

Nákup / tlačidlo Odoslať

Nákup / karta Faktúry / tlačidlo Odoslať

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Zoznam faktúr

IK_skok_jinam Karta faktúry

Zo zoznamu faktúr sa dajú označené doklady posielať na ľubovoľnú e-mailovú adresu a iDoklad súčasne umožňuje agendu nastaviť tak, aby ich odosielanie prebehlo pokiaľ možno automaticky – v Nastavení e-mailov si môžete zadať vzorový text e-mailu pre odosielanie faktúr.

Odoslanie jednej faktúry a hromadné odoslanie faktúr

Pri odosielaní zo zoznamu môžete u ľubovoľného počtu dokladov zaškrtnúť pole pre výber IK_fajfka a potom stlačiť tlačidlo Odoslať IK_odeslat. Jednu faktúru môžete odoslať z karty, alebo zo zoznamu. Po stlačení tlačidla Odoslať otvorí okno s ponukou, kde zaškrtnutím vyberiete akúkoľvek kombináciu adresátov. iDoklad potom faktúru pošle na všetky zvolené adresy súčasne, a to podľa šablóny pre odoslanie faktúry prijatej.

IK_odrazka Od – v poli vidíte adresu, ktorá sa zobrazí príjemcom vášho e-mailu. Server, z ktorého sa e-maily odosielajú, si zvolíte v Nastavení e-mailov.

IK_odrazka Kópia – touto voľbou odošlete doklad na firemnú e-mailovú adresu, ktorú máte uvedenú v záložke Nastavenie firmy. Využijete napr. pri vystavovaní faktúr na svojom mobilnom telefóne.

IK_odrazka Účtovníkovi – faktúru j emožné odoslať účtovníkovi. E-mailovú adresu správy určenej pre účtovnú firmu zadáte v Nastavení. Takto odoslané faktúry budú v zozname označené ikonou IK_faktura_odeslana_ucetnimu.

IK_odrazka Inam – po zaškrtnutí sa zobrazí pole, do ktorého môžete zadať akúkoľvek ľubovoľnú e-mailovú adresu, na ktorú faktúru chcete poslať.

IK_odrazka Predmet/Text e-mailu – doplní sa vzorová šablóna pre text e-mailu, ktorú máte pre typ odosielaného dokladu zadanú Nastavení e-mailov. Táto šablóna obsahuje premenné (texty uvedené v zátvorkách), podľa ktorých sa z odosielaných dokladov do správy doplnia konkrétne identifikačné údaje - číslo dokladu, meno, suma, dátum, variabilný symbol a pod., popis vidíte priamo na karte. Uvedené texty iDoklad použije pre všetky odosielané e-maily. V prípade potreby môžete predmet aj text e-mailovej správy samozrejme ľubovoľne prepísať a premenné vynechať alebo zameniť za iné.

IK_odrazka Príloha - Priložiť súbor – pole sa zobrazuje v prípade, že je k faktúre pripojená príloha. Ak ho necháte zaškrtnuté, odošle sa príloha e-mailom spolu s faktúrou. Ak zrušíte zaškrtnutie poľa, odošle sa e-mailom iba faktúra bez prílohy.

IK_upozorneni Ak potrebujete pred odoslaním e-mailu prezrieť podobu zaslaného dokladu, stačí najprv použiť tlačidlo Tlač v zoznamu faktúr - iDoklad otvorí náhľad zostavy, kde si môžete doklad skontrolovať. Záložku potom môžete opustiť, bez toho aby ste doklad vytlačili.