Nastavenie – Banka

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 11. 4. 2024 5 minút čítania

V tomto návode sa dozviete, ako si v iDoklade nastavíte bankové účty firmy, automatické párovanie bankových pohybov a ich číslovanie.

Bankové účty

Skopírovať link Skopírované

Do zoznamu bankových účtov si môžete pridať až 5 bankových účtov, ktoré sa vám pri vystavovaní dokladov zobrazia v rolovacej ponuke.

Jeden z bankových účtov môžete zaškrtnúť ako hlavný. Automaticky sa tak bude prepisovať vo všetkých vystavených dokladoch.

V ľavom menu kliknete na Nastavenie → Banka. Kliknutím na ikonku icon pridáte nový bankový účet.

Pre každý účet vyplníte následujúce položky:

 • Názov účtu – pod týmto menom sa vám účet zobrazí v rolovacej ponuke účtov pri vystavovaní dokladov.
 • Mena – vyberte menu, v ktorej chcete bankový účet viesť. Po uskutočnení prvého bankového pohybu na danom účte už nastavenie meny nemôžete zmeniť.
 • Číslo účtu – vyplňte Vaše číslo účtu v staršom formáte (potrebné pre automatické párovanie platieb Fio banky).
 • Kód banky – vyberte ho z rolovacej ponuky.
 • IBAN – mezinárodné číslo bankového účtu.
 • SWIFT – mezinárodný identifikačný kód banky (inak nazývaný aj BIC) sa automaticky doplní pri výbere kódu banky.
 • Nastaviť počiatočný stav – hodnotu počiatočného stavu môžete zadať k ľubovoľnému dátumu (odporúčame k 1. 1. daného roka alebo k dátumu zahájenia práce v iDoklade). Kliknite na tlačidlo Nastaviť a zadané zmeny uložte.
 • Zmazať – kliknutím na ikonku icon zmažete bankový účet, ktorý už v zozname nechcete evidovať. Ak už na účte došlo k nejakému pohybu, nie je možné účet zmazať (ikonka je neaktívna).

Párovanie bankových pohybov

Skopírovať link Skopírované

Bankové pohyby na nastavených účtoch, o ktorých vám banka posiela notifikačné e-maily, môžete v iDoklade automaticky spárovať s vystavenými dokladmi.

Automatické párovanie nastavíte v záložke Nastavenie → Banka → Párovanie bankových pohybov.

Zaškrtnutím tlačidla Automatické párovanie platieb sa vám zobrazia ďalšie možnosti.

Centové vyrovnanie – slúži na nastavenie automatického centového vyrovnania platieb, ktoré zabráni nepresnostiam a uľahčí párovanie. Ak vám príde platba, ktorá sa od sumy na vystavenom doklade líši o menej ako 1 €, iDoklad pri platbe zrealizuje centové vyrovnanie tak, aby celková zaplatená suma zodpovedala sume na doklade.

Vygenerovať– kliknutím vytvoríte kód, ktorý označujeme ako bankový e-mail. Kód končí na @itsmybill.eu, čo je anglický názov pre iDoklad. Tam bude banka posielať notifikačné e-maily o pohyboch na účte. Kliknutím na ikonu icon si kód skopírujete do schránky a vložíte ako e-mail do svojej bankovej aplikácie.

Podporované banky

Skopírovať link Skopírované

Aby automatické párovanie fungovalo, musí vaša banka umožňovať zasielanie informácií o pohyboch na účte v požadovanom formáte.

Momentálne to na Slovensku zvládajú:

 • ČSOB
 • Fio
 • Tatra banka
 • VÚB

V Čechách to vie:

 • Air Bank, ČSOB, Fio, KB, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank

Niektoré banky (mBank, Slovenská sporiteľňa, Česká spořitelna, …)  žiaľ neposielajú e-mailové notifikácie vo formáte, ktorý je pre párovanie v iDoklade nutný a tak v zozname nie sú.

Ako funguje párovanie bankových pohybov?

Skopírovať link Skopírované

Keď v iDoklade nastavíte párovanie bankových pohybov a do bankovej aplikácie zadáte vygenerovaný kód na zasielanie emailových notifikácií, všetko už ďalej funguje automaticky. Podmienkou sú správne zadané variabilné symboly pri platbe.

Celý proces funguje takto:
1. Hneď ako na vašom bankovom účte dôjde k pohybu, banka pošle emailovú notifikáciu na bankový e-mail iDokladu, ktorý ste si vygenerovali v záložke Nastavenie → Banka → Párovanie bankových pohybov.

2. iDoklad skontroluje, či bankový účet uvedený v notifikačnom e-maili zodpovedá niektorému z Vašich účtov, ktoré ste zadali v záložke Nastavenie → Banka → Bankové účty.
Ak tam daný účet nie je, iDoklad s notifikačným e-mailom ďalej nepracuje.

3. Po nájdení zhodného bankového účtu ho iDoklad spáruje s neuhradeným alebo s čiastočne uhradeným dokladom:

 • Primárne sa platby párujú na základe variabilného symbolu.
  • Ak sa symbol a suma zhodujú, doklad sa označí ako Uhradený.
  • Ak je suma nižšia, označí sa doklad ako Čiastočne uhradený.
  • Ak je suma vyššia, označí sa doklad ako Preplatený.
 • Ak sa zhoduje variabilný symbol na viacerých dokladoch, páruje sa platba na základe sumy. Ako Uhradený sa označí doklad s rovnakým variabilným symbolom aj s rovnakou sumou.
 • V prípade, že iDoklad nenájde rovnaký variabilný symbol, pohyb iba uloží do zoznamu bankových pohybov v menu Financie → Banka. Pohyb označí ako nespárovaný a musíte ho spárovať ručne.
 • Ak dôjde k prevodu peňazí medzi dvoma bankovými účtami, ktoré máte oba vedené v menu Nastavenie → Banka, bankový pohyb sa nespáruje.

O spárovaní či nespárovaní pohybu na účte vás informuje ikona zvončeka icon v pravom hornom rohu aplikácie.

Číslovanie bankovych pohybov

Skopírovať link Skopírované

Čísla bankových pohybov sa v iDoklade generujú automaticky a obsahujú maximálne 10 znakov.

Číslovanie bankových pohybov nastavíte v záložke Nastavenie → Banka → Číslovanie.

 • Formát čísla – predvolený formát začína písmenom B (ako bankový pohyb) a nasleduje kombinácia čísiel {RRRR}{NNNN}, kde R predstavuje rok a N poradové číslo. Formát môžete upraviť pridaním písmen, číslic alebo premenných (R – rok, M – mesiac, N – číslo).
 • Rok – nastavenie roku vystavenia dokladu, ktorý sa bude dopĺňať do premennej {RRRR}. Číslovanie si môžete nastaviť pre aktuálny alebo predchádzajúci rok.
 • Poradové číslo – číslo posledného vystaveného dokladu, pre nový doklad bude zvýšené o 1 a vyplní sa do premennej {NNNN}. Ak ste zatiaľ žiaden doklad nevystavili, bude tu 0.
 • Vzor čísla dokladu – uvidíte, ako bude vyzerať číslo nasledujúceho dokladu, napríklad B20230022.

Číslovanie bankových pohybov a nastavenie celej záložky Banka dokončíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému