Domovská stránka – Prehľady

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2024 6 minút čítania

V tejto časti získate celkový prehľad o stave vašej firmy, nájdete v nej aj množstvo užitočných informácií a pomocou odkazov v nej môžete realizovať aj najpoužívanejšie funkcie iDokladu.

Domovská stránka sa otvára pri spustení aplikácie, v priebehu práce ju kedykoľvek otevoríte v záložke Prehľady alebo kliknutím na logo iDokladu.
blank tlačidlo slúži ako rýchla voľba na vytvorenie najčastejších úkonov v iDoklade. Pomocou rýchlej voľby vytvoríte faktúru vystavenú, zálohovú faktúru, cenovú ponuku, predajku, šablónu faktúry a pravidelnú faktúru. Ďalej je možné vytvoriť prijatú faktúru, nový kontakt v adresári a položku v cenníku.

icon Nastavenie úvodnej stránky V iDoklade si môžete nastaviť, ktoré časti sú zobrazené v prehľade. Môžete tiež určiť ich poradie preťahovaním myši. Toto nastavenie si môžete uložiť do svojho vlastného variantu. Niektoré stĺpce sú povinné a nemožno ich skryť.

Fakturácia za obdobie

 • graf skutočných tržieb si podľa voľby v hornej časti môžete zobraziť pre uplynulé mesiace, kvartály alebo roky. Rozhodujúcim kritériom je Dátum vystavenia (pre neplatiteľa DPH)/ Dátum dodania (DUZP pre platiteľa DPH) uvedený na faktúre, započítané sú vystavené bežné faktúry, dobropisy a predajky, ako aj prijaté faktúry.
 • v grafe môžete nastaviť, či chcete vidieť ceny S daňou alebo Bez dane.

Po kliknutí na ozubené koliesko icon môžete nastavovať spôsob zobrazenia:

 • Po obdobiach – doklady v danom období.
 • Kumulatívne – doklady podľa obdobia spätne nápočtom.
  iDoklad umožňuje výber dokladov, ktoré sa budú do prehľadu fakturácie započítavať.

Prehľad fakturácie môžete porovnať aj s minulým rokom, alebo zobraziť rozdiel hodnôt v čase. Ak umiestnite kurzor nad niektoré z polí v grafe, aplikácia ukáže presné číslo.

Bilancia

V tomto poli vidíte celkové súčty svojich faktúr vystavených a prijatých za aktuálny rok. Výška faktúr vystavených zobrazuje súčet všetkých bežných faktúr vystavených, predajok a dobropisov. Súčet nezohľadňuje vystavené zálohové faktúry. Faktúry prijaté sú súčtom všetkých faktúr zadaných v záložke Nákup. Hodnota z toho uhradené informuje o doteraz uhradenej sume evidovaných faktúr. V hornej časti sa môžete prepnúť na Vlani a zobraziť si tak tie isté informácie za minulý rok. Hodnoty si môžete zobraziť aj bez DPH.

Bankové notifikácie

Tento widget zobrazuje pohyby na účte v nadväznosti na nastavenie párovania bankových pohybov v menu Nastavenie-Banka-Párovanie bankových pohybov. Po kliknutí na farebnú ikonku transakcie sa zobrazí dialógové okno s popisom transakcie, napr.

 • Zelená ikona Transakciu sme úspešne spárovali s faktúrou – úspešne spárovaná transakcia
 • Žltá ikona s výkričníkom Nepodarilo sa nám záznam spárovať s faktúrou – môže ísť o tieto prípady:
  • príslušná faktúra pri spracovaní v databáze chýbala
  • faktúra už bola skôr manuálne označená ako uhradená
  • rovnaký variabilný symbol (VS) má viac faktúr
  • podľa údajov v notifikácii sa nenašla príslušná faktúra (napr. nesprávne zadaný VS)
 • Žltá ikona s otáznikom Vyzerá to, že ste záznam ručne odpárovali – transakcia, pri ktorej došlo k zmazaniu bankového pohybu, zmazaniu faktúry či zrušeniu párovania v banke.
 • Šedá ikona Záznam spracujeme do pár minút – záznam sa spracováva
 • Červená ikona Narazili sme na chybu – môže ísť o tieto prípady:
  • číslo bankového účtu v iDoklade nezodpovedá číslu v notifikácii. Skontrolujte nastavenia.
  • tento typ bankovej notifikácie nevieme spracovať. Skontrolujte nastavenia vo vašej banke.
  • v iDoklade je nastavená iná mena než v bankovej notifikácii. Skontrolujte nastavenia.
  • banková notifikácia nie je v slovenskom jazyku (nepodporujeme notifikáciu v angličtine)
  • v bankovej notifikácii nebola nájdená finančná suma pohybu
  • v bankovej notifikácii nie je platné číslo účtu

Evidencia DPH

Táto časť sa zobrazuje platiteľom DPH. Zistíte tu výšku DPH na faktúrach za aktuálne a minulé obdobie – záložkami mesačné a kvartálne v hornej časti sa prepnete do režimu, ktorý na odvod DPH používate. Do súčtu je zahrnutá daň na bežných faktúrach, ktoré do obdobia spadajú Dátumom uskutočnenia zdaniteľného plnenia (DUZP) a na daňových dokladoch k prijatej platbe zálohy, ktoré boli v danom období vystavené. Osoby registrované pre DPH vidia Evidenciu DPH tiež, avšak len s jedným stĺpcom – Daň na výstupe.

Limit platiteľa DPH

Táto časť sa zobrazuje neplatiteľom DPH a osobám registrovaným pre DPH. Zistíte tu váš obrat za predchádzajúcich 12 mesiacov, do ktorého sa počítajú sumy vystavených faktúr (bez odpočtových riadkov záloh), dobropisov a predajok. Vidíte tu tiež upozornenie v prípade, že sa obrat blíži limitu pre registráciu k DPH alebo že ho už prekročil. Pomocou voľby Podrobnosti si môžete zobraziť zoznam dokladov započítaných do obratu.

Neuhradené

Táto časť ponúka pohľad na očakávané úhrady. Vidíte tu súčet všetkých neuhradených súm doplnený rozpisom časového omeškania tých z nich, ktorým už vypršala doba splatnosti. V hornej časti si môžete vybrať, či chcete zobraziť neuhradené faktúry vystavené alebo záväzky (faktúry prijaté). Ďalej si môžete zvoliť, či údaje zobraziť za tento rok, alebo za celé obdobie od začiatku používania iDokladu.

TOP 3 Dlžníkov/Odberateľov

 • Top 3 odberateľov– prehľad troch partnerov uvedených na dokladoch, ktorí majú k aktuálnemu dátumu najvyšší súčet súm fakturovaných v bežných aj zálohových faktúrach, bez ohľadu na to, či sú tieto faktúry uhradené alebo nie.
 • Top 3 dlžníkov – tu naopak vidíte troch partnerov, ktorí majú najvyšší súčet vyfakturovaných a po splatnosti neuhradených súm. Opäť sa jedná o bežné aj o zálohové faktúry a rozhodujúci je Dátum splatnosti.

Do prehľadov sú zahrnuté aj sumy z dokladov vystavených v cudzej mene, prepočítané na domácu menu podľa legislatívy a podľa kurzu uvedeného na doklade.

Doplnky

 • Hľadáte účtovníka? – ak si neviete rady so spracovaním účtovníctva či podaním daňových priznaní, môžete si vybrať účtovnú kanceláriu zbehnutú v spracovaní podkladov vytvorených v aplikácii iDoklad.
 • Daňový kalendár – odkaz vás presmeruje na stránky s kompletným prehľadom daňových udalostí, ktoré vás očakávajú. Zoznam si môžete obmedziť iba na konkrétny typ dane.

Predplatné

Pole zobrazuje informáciu o práve aktivnom predplatnom. Predplatné tiež môžete jednoducho predĺžiť pomocou tlačidlaPredĺžiť predplatné, kedy Vás iDoklad presmeruje do objednávky rovnakého predplatného a rovnakého obdobia ako to, ktoré teraz využívate.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému