Dátum publikácie 13. 12. 2022 Zdieľať článok

Na čo slúži výdajka a čo musí obsahovať?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 1
Náhledový obrázek
Ako už napovedá názov, účelom výdajky je zaznamenať výdaje tovaru, výrobkov alebo materiálu zo skladu. Bez výdajky by výdaj žiadnej skladovej položky nemal byť možný, ide preto o veľmi dôležitú súčasť rutinných skladových pohybov.

Výdajka patrí medzi tzv. interné účtovné doklady slúžiace na zaúčtovanie hospodárskych operácií vo vnútri firmy, a okrem nej sem radíme napríklad aj príjemky a výplatné listiny. Zároveň s tým výdajka slúži aj ako doklad o znížení hodnoty skladu o dané množstvo a cenu. Najčastejšie sa tak s výdajkou stretnú práve podnikatelia spravujúci vlastné sklady.

Aké má výdajka náležitosti?

Rovnako ako iné účtovné doklady, aj výdajka má stanovený obsah. Okrem označenia vašej firmy, slovného označenia dokladu a číselného označenia dokladu (poradového čísla) by tak výdajka mala obsahovať aj nasledujúce informácie:

  • uvedenie informácie, že ide o vydanie zásoby zo skladu a účelu vydania zásoby zo skladu,
  • identifikácia skladu, odkiaľ je zásoba vydávaná,
  • údaje o jednotlivých vydaných položkách (názov produktu, kód produktu, merná jednotka, cena za mernú jednotku, vydané množstvo a podobne),
  • celková hodnota vydaných položiek v eurách,
  • dátum vyhotovenia výdajky a aj dátum výdaja zásoby zo skladu, ak je odlišný,
  • osoba, ktorá zásobu zo skladu vydáva a jej podpis,
  • osoba, ktorej je zásoba zo skladu vydávaná a jej podpis,
  • osoba, ktorá je zodpovedná za vydanie zásoby zo skladu a jej podpis.

S výdajkami vám pomôže iDoklad

Mnoho podnikateľov je určite dobre oboznámených s papierovými výdajkami, ktoré je nutné ručne vypisovať a následne dôkladne archivovať. Okrem praktických limitácií tento spôsob aj výrazne zvyšuje riziko ľudskej chyby a následných zmätkov v sklade aj účtovaní.

S online fakturačnou službou iDoklad ale takéto problémy riešiť nemusíte. Aplikácia disponuje prehľadnou a jednoduchou skladovou evidenciou a cenníkom, kde môžete jednotlivé položky ľahko vyberať priamo do faktúr. Pri zadaní položky do faktúry sa potom výdajka vygeneruje úplne automaticky a bez nutnosti akéhokoľvek ručného zadávania.

Vďaka tomu odstránite chybovosť, výrazne urýchlite vyskladnenie položiek a uľahčíte si aj súvisiacu administratívu. Všetky výdajky potom máte neustále dostupné v elektronickej podobe, čo vám poskytne perfektný prehľad o skladových pohyboch.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok