Dátum publikácie 18. 05. 2022 Zdieľať článok

Faktúra a zálohová faktúra: ako ich vystaviť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

Vystavenie faktúry neomrzí. Nováčikov ani skúsených podnikateľov. Je dobré si včas rozmyslieť, akým spôsobom budete fakturovať, aby to bolo bez chýb a rýchlo. Vysvetlíme vám pojmy, o ktorých by mal mať prehľad každý podnikateľ – zálohová faktúra, proforma, dobropis a doklad o oprave základu dane.

Faktúra predstavuje účet za vykonanú službu či za predaný tovar. Pokiaľ podnikáte na voľnej nohe (napríklad ako grafik alebo inštalatér), vystavujete zákazníkom faktúry za svoje služby – jedná sa o faktúry vydané. Na ich základe vám zákazník zaplatí. Pokiaľ si naopak zaobstaráte nový notebook alebo náradie pre svoje podnikanie, je to pre vás faktúra prijatá.

Ako vystaviť faktúru?

Faktúru vystavíte niekoľkými spôsobmi. Za starých čias by ste na to išli ručne alebo pomocou šablóny vo Worde. Dnes vám faktúru v rýchlosti vygeneruje účtovný program alebo online fakturačná služba – ako je iDoklad. Automatické vystavenie faktúry vám ušetrí čas, ktorý môžete venovať práci, starostlivosti o existujúcich zákazníkov alebo napríklad obchodu.

iDoklad vás pri vyplňovaní faktúry prevedie všetkými krokmi, nezabudne na náležitosti a faktúra je hotová do minúty. Pokiaľ chcete pravidelne vystavovať faktúry menej ako piatim zákazníkom, vystačíte si s bezplatnou verziou iDokladu.

Vzor správne vyplnenej faktúry

Skôr ako začnete vypĺňať faktúru, ujasnite si, do akej skupiny podnikateľov patríte.

Náležitosti faktúry sa líšia podľa toho, či:

  • ste neplatiteľ DPH a nevediete účtovníctvo,
  • ste neplatiteľ DPH a vediete účtovníctvo,
  • ste platiteľ DPH.

Pri každej vyplnenej faktúre uveďte dátum splatnosti, teda do kedy požadujete uhradenie faktúry. Pokiaľ dátum na faktúre uvedený nie je, tak faktúra je splatná v deň, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zmluvne určená lehota splatnosti faktúry nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Ak k žiadnej dohode medzi zmluvnými stranami na splatnosti faktúry nedošlo, tak faktúra je splatná bez zbytočného odkladu po tom, čo veriteľ dlžníka o jej uhradenie požiadal. Dlžník sa v tomto prípade dostane do omeškania vtedy, ak faktúru neuhradí do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Faktúra platiteľa DPH musí byť vyhotovená do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby.

Tip: Dátum splatnosti faktúry stanovte taký, aby ste nemuseli siahať do úspor. Na Slovensku je bežnou dobou splatnosti lehota 14 dní. Pokiaľ sa dátum splatnosti blíži a platba vám stále nedorazila, pripomeňte sa svojim zákazníkom. V prípade neuhradenia plynie premlčacia lehota faktúry, ktorá je štyri roky.

blank

Vzor faktúry vyplnenej v iDoklade pre spoločnosť Solitea, ktorá je platiteľom DPH.

Zálohová faktúra a proforma: ako sa líšia

Predstavte si, že ste grafik a začínate prácu na väčšom a časovo náročnom projekte. Aby ste sa nedostali do situácie, kedy odvediete prácu, ale zákazník vám nezaplatí, vyžiadajte si od neho zálohu.

Zálohovú faktúru vystavíte napríklad na 20 % z očakávanej ceny projektu. Na zákazke začnete pracovať, akonáhle vám záloha cinkne na účte.

Podobne ako tzv. „zálohovka“ funguje proforma faktúra. U proformy typicky požadujete zaplatenie celej sumy vopred. Pokiaľ ako grafik organizujete vzdelávací workshop a od účastníkov chcete, aby zaplatili celý kurz vopred, vystavujete proformu.

Pokiaľ chcete vidieť vzor zálohovej faktúry, pozrite sa na jej vystavenie krok po kroku vo videonávode.

Ako stornovať faktúru? Vystavte dobropis

Ste v situácii, keď ste už odoslali zákazníkovi faktúru, ale dodatočne potrebujete jej cenu znížiť. Došlo k chybnej objednávke a zákazník vaše služby reklamuje. Aby ste znížili sumu pôvodne vystavenej faktúry, vystavíte doklad o oprave základu dane – ľudovo známy ako dobropis.

Pokiaľ ste pôvodnú faktúru vystavili v iDoklade, dobropis vám služba vygeneruje po pár kliknutiach. Vzor dobropisu a spôsob jeho vystavenia nájdete v našom videonávode.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok