Dátum publikácie 15. 02. 2021 Zdieľať článok

Ako fungujú daňové doklady k platbe

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 9
Náhledový obrázek

Zálohová faktúra nie je sama o sebe daňovým dokladom. Pokiaľ vám ale dorazia peniaze na účet a vy patríte medzi platiteľov DPH, musíte do 15 dní reagovať – v prípade, že nemôžete vystaviť faktúru, pretože objednanú prácu nemáte dokončenú, musíte vystaviť daňový doklad k platbe. Prečítajte si článok, ktorý vám vysvetlí základné pravidlá. Zrozumiteľne, ľudsky a na príkladoch.

Predstavte si, že sa živíte ako programátor. Vyvíjate e-shopy na mieru, ročný obrat máte cez 50 000 eur, a preto ste platiteľom DPH. Vďaka dobrým referenciám vás osloví výrobca nábytku, ktorého trápi zastaralé technologické riešenie jeho e-shopu.

Pripravíte preň ponuku a dohodnete sa na zákazke v hodnote 10 000 eur. Pretože vás čakajú stovky hodín práce, nechcete začať bez odpovedajúcej zálohy. Vystavíte teda zálohovú faktúru na polovicu sumy, pošlete ju zákazníkovi a hneď druhý deň sa platba pripíše na váš účet.

Presne v túto chvíľu sa rozbieha lehota 15 dní, počas ktorej musíte vystaviť daňový doklad. A musíte to urobiť aj napriek tomu, že e-shop dokončíte napríklad až za 3 mesiace.

Čo je to daňový doklad

Či už vyvíjate e-shopy alebo predávate kvetiny na trhu, vystavujete zákazníkom tzv. doklady o predaji. Bežne sa im hovorí faktúry, bločky alebo účtenky.

Doklad o predaji však automaticky nie je daňovým dokladom. Aby sa ním stal, musí splniť pár podmienok. Pre našu situáciu stačí uviesť jednu: musí ho vystaviť platiteľ DPH.

Povedali sme si, že vývojár e-shopov z nášho príkladu takýmto platiteľom je. Pokiaľ ním nie ste, tak si zapamätajte, že sa platiteľom stanete:

 • zo zákona, pokiaľ prekročíte obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov,
 • alebo dobrovoľne (obvyklým dôvodom je prevaha obchodných partnerov, ktorí sú platitelia DPH).

Čo obsahuje správne vystavený daňový doklad – faktúra

Aby ste faktúru vystavili správne, musíte splniť množstvo povinností, ktoré stanovujú paragrafy – dôležitý je predovšetkým Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

 • pre platbu do 100 eur stačí vystaviť tzv. zjednodušenú faktúru (existujú výnimky, ktoré popisuje paragraf 74 zákona o DPH),
 • u vyšších súm sa vás týkajú pravidlá pre bežnú faktúru.

Pre bežnú faktúru sú prísnejšie pravidlá. Musí tam byť:

 • označenie predávajúceho (meno alebo názov, sídlo, prevádzkareň, IČ DPH),
 • označenie kupujúceho,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum dodania alebo prijatia platby,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo služby
 • základ dane pre každú sadzbu a jednotkovú cenu bez dane
 • prípadne informácia o tom, že je plnenie oslobodené od dane
 • alebo informácia o tom, že ide o prenesenie daňovej povinnosti.

Zálohové faktúry majú platitelia DPH radi. Nepatria totiž medzi daňové doklady

Programátor z nášho príkladu narazil na férového zákazníka, ktorý mu za odvedenú prácu zaplatil. Predstavte si ale situáciu, že vystavíte klasickú faktúru so splatnosťou napríklad 30 dní a váš zákazník sa s úhradou svojho záväzku neponáhľa. Peniaze vám pošle s dvojmesačným oneskorením a vy musíte DPH odviesť zo svojho – mnoho podnikateľov sa bohužiaľ stretáva s ešte horším scenárom, kedy zákazník nezaplatí vôbec.

Aj preto sú zálohové faktúry (inak tiež zálohovky, proforma faktúry alebo výzvy k platbe) medzi podnikateľmi veľmi obľúbené.

Výhody zálohovej faktúry:

 • získate peniaze dopredu,
 • jej vystavenie sa neúčtuje,
 • vystavením nevznikajú daňové dopady,
 • nie je presne stanovené, čo všetko musí zálohovka obsahovať.
TIP: Zálohovky používajte, aj keď nie ste platiteľ DPH a nevediete účtovníctvo.

Podobu a náležitosti zálohových faktúr neupravuje žiaden zákon. Aby ale doklad splnil svoj účel a vy ste mali peniaze na účte čo najskôr, určite na faktúru mimo iného uveďte:

 • číslo účtu,
 • sumu na úhradu,
 • dátum splatnosti,
 • variabilný symbol.

Čo ak zákazník zálohovku neuhradí

Pokiaľ ste mu nedodali tovar alebo službu, nemusíte vystavovať dobropis. Zálohovú faktúru jednoducho stornujete alebo zmažete.

Čo ak zákazník zálohovku uhradí

Vystavenie zálohovej faktúry síce daňové dopady nemá, ale jej uhradenie už áno. Vo chvíli, kedy máte zálohu pripísanú na účte, vám totiž vzniká príjem, ktorý musíte zdaniť.

Vrátime sa k príkladu s programátorom, ktorý vystavil zálohovou faktúru a druhý deň mu na účet prišlo 5 000 eur. Do 15 dní musí svojmu zákazníkovi vystaviť daňový doklad k prijatej platbe – 20% DPH v takom prípade predstavuje sumu 833,33 eur. Túto sumu zároveň uvedie do daňového priznania k DPH za daný mesiac.

Po 3 mesiacoch je e-shop hotový. Programátor teda vystaví vyúčtovaciu faktúru na zostávajúcu sumu, t. j. 5 000 eur. A v daňovom priznaní za tento mesiac uvedie DPH vo výške 833,33 eur.

TIP: Neplatiteľom DPH úhradou zálohovej faktúry tiež vzniká zdaniteľný príjem. DPH ale nerieši. Príjem musí uviesť do daňového priznania za rok, v ktorom mu platba prišla na účet. Po splnení svojho záväzku by mal i neplatiteľ DPH vystaviť svojmu klientovi doklad podľa zákona o účtovníctve (faktúru).

V iDoklade to celé zvládnete vďaka pár kliknutiam

Pokiaľ používate iDoklad, prepojenie zálohových faktúr a daňových dokladov je veľmi jednoduché – môžete dokonca vystavovať daňové doklady k platbe aj v prípade, že vám zákazník platí zálohu po častiach. Na každú úhradu vystavíte na pár kliknutí nový doklad.

Daňový doklad k platbe vystavíte 3 spôsobmi:

 1. Prekliknete sa do časti Predaj – Daňové doklady k platbe. Stlačíte tlačidlo Nový a vyberiete zo Zoznamu úhrad zálohových faktúr tú správnu.
 2. V zozname úhrad zálohových faktúr v časti Predaj – Úhrady použijete funkciu Daňový doklad – nájdete ju na riadku s úhradou a v hornom menu.
 3. Zaškrtnete možnosť Vystaviť daňový doklad k úhrade pri pridávaní novej úhrady zálohovej faktúry.

Tu máte jednoduchý video návod:

Pokiaľ máte k daňovým dokladom, zálohovkám alebo fakturácii akékoľvek otázky, napíšte nám najlepšie priamo z iDokladu cez ikonu otáznika – Zákaznícka podpora.

Nech ide fakturácia pekne od ruky.

Súvisiace články

Jednoduchá kontrola párovania platieb a ďalšie novinky

22. 04. 2024 2 minúty čítania 2
Prečítať článok

Lepší prehľad o podnikaní v mobilnej apke a nová možnosť podpisovania faktúr

03. 04. 2024 2 minúty čítania 2
Prečítať článok