Dátum publikácie 03. 10. 2022 Zdieľať článok

Dobropisy: ako správne opraviť základ dane a výšku DPH

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 7
Náhledový obrázek

Či už vediete e-shop s oblečením alebo podnikáte v ovocí a zelenine, reklamáciám sa nevyhnete. A aby ste ich správne zaviedli do účtovníctva, musíte vedieť správne pracovať s dobropismi – dokladmi o oprave základu dane, resp. opravnými daňovými dokladmi. Napríklad platiteľ DPH nesmie vykonať storno celej vydanej faktúry, ale má povinnosť siahnuť práve po dobropise. Prečítajte si, ako správne opraviť základ dane a výšku DPH.

Čo je to dobropis

Dobropis je zastaraný pojem, ktorý bol nahradený termínom doklad o oprave základu dane, ale v praxi sa s označením dobropis dodnes stretnete.

Dobropis vyzerá podobne ako klasická faktúra, ale má záporné znamienka. To znamená, že čiastku na dobropise vyplatíte vášmu zákazníkovi naspäť.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty existujú štyri situácie, kedy sa opravuje základ dane a DPH:

  • pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby,
  • pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
  • pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
  • pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

Platí tu však jedna výnimka. Základ dane a DPH sa nemusí opraviť, ak platiteľ DPH zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi DPH za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany písomne dohodli.

A ako opravný daňový doklad (dobropis) vlastne vystaviť v iDoklade? Tomu sme sa bližšie venovali v samostatnom článku.

>> Ako v iDoklade vystaviť dobropis

Ako opraviť základ dane

Aj keď všetko urobíte správne, môže sa stať, že budete musieť riešiť opravu základu dane a DPH. Akonáhle zistíte, že sa vás niektorá zo štyroch vyššie uvedených situácií týka, musíte vystaviť dobropis. Lehota je do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane. Pri dobropise sa teda oprava základu dane vykonáva v riadnom daňovom priznaní a v riadnom kontrolnom výkaze.

Ako to vyzerá v praxi:

Predstavte si, že ste v auguste 2022 dodali tovar v počte 10 kusov a celkovej hodnote 10 tisíc eur. V októbri 2022 vám zákazník tovar reklamoval a vrátil 2 kusy v hodnote 2 tisíc eur. Na vrátený tovar ste mu vystavili dobropis, ktorý odberateľ dostal v októbri. V tom prípade bude opravný daňový doklad súčasťou riadneho daňového priznania a riadneho kontrolného výkazu až za zdaňovacie obdobie október 2022. Augustové daňové priznanie a kontrolný výkaz nijako neovplyvní.

Tip: Pri oprave vždy používajte sadzbu dane platnú ku dňu vzniku daňovej povinnosti pôvodného plnenia či prijatia odplaty. Rovnako tak využívajte na prepočet cudzej meny kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.

Ako prebieha účtovanie dobropisu

Dobropis môžete zaúčtovať dvoma spôsobmi:

  • na rovnaké účty aj strany ako pôvodnú faktúru so zápornou (mínusovou) čiastkou
  • alebo s kladnou (plusovou) čiastkou na prehodené strany účtov.

Kedy nejde o opravu základu dane

Dobropis, resp. doklad o oprave základu dane je možné podľa zákona o dani z pridanej hodnoty vyhotoviť len v predtým spomínaných štyroch situáciách.

Uvedené znamená, že ak sú napríklad na faktúre uvedené nesprávne údaje (napríklad nesprávne uvedený druh dodaného tovaru alebo služby, nesprávne uplatnenie režimu prenesenia daňovej povinnosti), nie je možné vyhotoviť opravný daňový doklad.

V takomto prípade je potrebné pristúpiť k oprave pôvodnej faktúry. S ňou sa však väčšinou spája aj podanie dodatočného daňového priznania a dodatočného kontrolného výkazu, a to tak pre dodávateľa, ako aj pre odberateľa.

Ako to vyzerá v praxi:

Predstavte si, že vlastníte stavebnú spoločnosť a uzavreli ste kontrakt na stavebné práce s investorom (s tým, že práce budú v režime prenesenej daňovej povinnosti). V auguste 2022 ste investorovi mylne vystavili faktúru vrátane DPH, z ktorej ste aj odviedli DPH. V októbri 2022 ste omyl zistili a vystavili opravnú faktúru. Ešte v októbri ju investor dostal. V tomto prípade musíte v októbri 2022 podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie august 2022 – v ňom si znížite svoju daňovú povinnosť. Rovnako musíte podať za august 2022 aj dodatočný kontrolný výkaz. Vyhotovená opravná faktúra sa objaví v kontrolnom výkaze za október 2022.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok