Dátum publikácie 29. 06. 2023 Zdieľať článok

Ako na ústnu zmluvu: kúpnu aj o dielo

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 1
Náhledový obrázek
O zákazku vás poprosí známy alebo overený klient a vy zmluvu uzavriete ústne, napríklad po telefóne. Hoci ide o rýchlu formu dohody, má svoje riziká. Problémy vznikajú, keď medzi vami a zákazníkom dôjde k nezrovnalostiam – pri zmluve o dielo to znamená napríklad neochotu prevziať výrobok a uhradiť ho. Čítajte o riziku ústnych zmlúv a odporúčaní pre uzavretie kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo.

Zmluva nie je len papier, uzavriete ju aj podaním ruky

Ak ste stolár a so zákazníkom sa dohodnete na výrobe masívneho stola, vznikne vám (dodávateľovi) záväzok stôl vyrobiť a druhej strane (odberateľovi) výrobok prevziať a zaplatiť zaň. Stačí sa dohovoriť, podpis nepotrebujete.

Ako podnikateľa vás písomné alebo ústne uzatváranie zmlúv neminie, vrátane plnenia záväzkov, ktoré zo zmlúv plynú.

Aký spôsob uzatvorenia zmluvy využijete, obvykle záleží na vás.

Podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka musíte uzatvárať zmluvy písomne v prípadoch, keď z nich plynú závažné právne následky – ide napríklad o:

  • zmluvu o prevode nehnuteľnosti,
  • zmluvu o predaji podniku,
  • zmluvu o obchodnom zastúpení,
  • zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy.

Riziko: ústna zmluva sa niekedy nevypláca

Pri uzavretí ústnej zmluvy hrozí, že nedôjde k plneniu záväzkov a vy nebudete schopný dokázať, že zmluva vôbec existuje. Ide o tzv. dôkaznú núdzu.

Predstavte si situáciu: ako stolár uzavriete ústnu zmluvu o výrobe stola na mieru. Máte hotovo, ale zákazník nechce stôl prevziať. Čo urobíte?

Spor môžete riešiť právnou cestou, pri ktorej bude súd skúmať, či ste zmluvu platne uzavreli. Pokiaľ jej existenciu nepreukážete, máte smolu. Prídete o čas aj peniaze.

Ak uzavriete zmluvu ústne, skúste tieto tipy:

  • dohodnite sa za prítomnosti ďalšej osoby, ktorá je vaším „svedkom“,
  • ústnu zmluvu dodatočne spíšte písomne a nechajte ju druhou stranou spätne podpísať.

Aj napriek tomu, že to zákon vždy nevyžaduje, uzatvárajte zmluvy radšej písomne. Stačí rýchlo spísať hlavné body a zmluvu na papieri podpísať. Jednoducho potom preukážete existenciu dohody a konkrétne veci, na ktorých ste sa dohodli.

Čo musí zmluva vždy obsahovať

Písomná alebo ústna, každá zmluva má obsahové náležitosti. Dodržte 3 základné pravidlá:

  1. určite typ zmluvy: o akú zmluvu ide, nájomnú, o dielo alebo napríklad o kúpnu zmluvu,
  2. vymedzte zmluvné strany,
  3. špecifikujte predmet a obsah zmluvy: vymedzte, aké práva a povinnosti jednotlivým zmluvným stranám vznikajú.

Ústna zmluva o dielo

Pokiaľ uzavriete ústnu zmluvu o dielo, nezabudnite stanoviť aj spôsob, ktorým určíte cenu diela. Napríklad, že pôjde o vopred danú čiastku alebo že finálnu cenu vypočítate podľa vašej hodinovej sadzby.

Pokiaľ cenu dopredu nestanovíte, obvykle nejde o uzavretie zmluvy.

Kúpna zmluva: písomne len pri prevode vecí nehnuteľných

Písomnú formu kúpnej zmluvy zo zákona uzatvárate len pri prevode vecí nehnuteľných.

Rovnako ako pri zmluve o dielo, nemusíte vopred dojednať cenu, stačí určiť spôsob, ktorým k nej dôjdete. Napríklad, že nehnuteľnosť ocení znalec.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok