Nastavenie výpisov z Tatra banky

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Bankové pohyby

 

Zasielanie notifikačných e-mailov v Internet bankingu Tatrabanky si nastavíte veľmi jednoducho na jednej záložke. Treba však mať aktivovanú službu b-mail, ktorá Vám doručí informácie o pohyboch na účte.

IK_Odrazka_01 Nastavenie nájdete v menu Nastavenia v položke B-mail.

Nastavenie notifikácií z Tatrabanky

Nastavenie notifikácií z Tatrabanky

V zobrazenom okne B-mail kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový, do kolónky E-mail doplňte adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými v iDoklade, zadajte tu e-mailovú adresu, ktorú ste si vygenerovali v iDoklade v menu Nastavenie/Banka v poli Bankový e-mail.
Jazyk pre správy je nutné nechať Slovenský, lebo inak párovanie nebude funkčné.
Suma pre vklad aj výber je povinný údaj a musí byť vyplnená hodnotou väčšou ako nula. Zadajte tam preto napr. 1 alebo 0,01 ak chcete dostávať úplne všetky správy väčšie alebo rovné tejto sume.

IK_Odrazka_02 Po kliknutí na tlačidlo Odoslať sa zobrazí okno Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu: Autorizácia, kde je potrebné vložiť Váš číselný kód bez medzier z čítačky a tlačidlom Potvrdiť by malo vypísať, že B-mail bol úspešne vytvorený.

V zobrazenom Zozname B-mailov k účtu, si môžete skontrolovať vytvorené notifikácie. Zobrazuje sa ich typ, e-mail, komu sú odosielané a stav s možnosťou deaktivácie alebo zmeny.
Autorizácia nastavenia kritérií notifikácie

Autorizácia nastavenia kritérií notifikácie