Nastavenie výpisov z Fio banky

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Bankové pohyby

 

iDoklad umožňuje párovanie bankových výpisov zo slovenskej i českej Fio banky. Zasielanie e-mailov o pohyboch na účte si v internetovom bankovníctve Fio banky jednoducho zadáte v týchto krokoch:

IK_Odrazka_01 Odosielanie notifikačných e-mailov nastavíte v sekcii Nastavenie. v časti SMS a e-mailové upozornenia.

Úvodná obrazovka Fio banky

Úvodná obrazovka Fio banky

IK_Odrazka_02 Otvorí sa okno Nastavenie, kde nájdete záložku SMS a e-mailová upozornenia. Fio banka tu ponúka svojim používateľom náhľad na všetky doteraz vytvorené upozornenia. Pre zasielanie informácií o každom pohybe na bankovom účte stlačte tlačidlo Pridať upozornenia v časti Pohyby.

Okno Nastavenie

Okno Nastavenie

IK_Odrazka_03 Otvorí sa okno Pridanie upozornení pohybu na účte, kde môžete nastaviť, v akej forme má byť notifikácia zaslaná (Forma kontaktu), kam sa bude posielať a od akej sumy.

Okno Pridania upozornenia pohybu na účte

Okno Pridania upozornenia pohybu na účte

Do kolónky E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete notifikačné e-maily o jednotlivých pohyboch na účte zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými v iDoklade, zadajte tu e-mailovú adresu, ktorú ste si vygenerovali v Nastavení.

Tlačidlom Odoslať potvrdíte vytvorenie upozornenia.