Nastavenie výpisov z ČSOB

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Bankové pohyby

 

V iDoklade si môžete nastaviť automatické párovanie bankových výpisov zo slovenskej i českej ČSOB. Zasielanie notifikačného e-mailu v internetovom bankovníctve ČSOB InternetBanking 24 si môžete ľahko nastaviť v dvoch krokoch.

IK_Odrazka_01 Nastavenie pre zasielanie informácií o pohyboch na účte nájdete v menu v záložke Info 24/Pohyby a stavy účtov. Pre odosielanie informácií o každom pohybe na účte zaškrtnite pole E-mail na riadku Avízo o zaúčtovaní platby.

Nastavenie výpisov v ČSOB

Nastavenie výpisov v ČSOB

V spodnej časti tejto záložky doplňte do kolónky E-mail adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými v iDoklade, zadajte tu e-mailovú adresu, ktorú ste si vygenerovali v iDoklade v menu Nastavenie/Banka v poli Bankový e-mail.

IK_Odrazka_02 V druhom kroku je potrebné upresniť podmienky na zasielanie notifikačných e-mailov. Ak si prajete v iDoklade evidovať všetky pohyby na svojom bankovom účte, tak v stĺpci Akcia kliknite na odkaz Detail a v zobrazenom okne Detaily k avízu o zaúčtovaní platby zaškrtnite iba prvé dva riadky – Pripísanie sumy a Odpísanie sumy.

Detaily k avízu o zaúčtovaní platby

Detaily k avízu o zaúčtovaní platby