Zoznam položiek cenníka

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 5 minút čítania

V cenníku nájdete všetky evidované cenníkové položky. Označené sú ako skladové alebo neskladové (t. j. ostatné).

Zoznam položiek cenníka ovládate štandardným spôsobom (detaily v časti Ovládanie aplikácie) a nájdete v ňom aj niekoľko tlačidiel navyše.

icon Naskladniť: ručne pridáte skladový pohyb položky, ktorým zvýšite stav mimo prijatej faktúry (na základe faktúr sa pohyb vytvára automaticky). Po rozkliknutí uveďte do otvoreného okna dátum skladového pohybu, množstvo a popis.

icon Vyskladniť: ručne vložíte skladový pohyb, ktorý zníži stav položky mimo vystavenej faktúry, môže ísť napríklad o stratený tovar. Po rozkliknutí uveďte do otvoreného okna dátum skladového pohybu, množstvo po vyskladnení a popis.

icon Sklad: tlačidlo umožní sledovať či nesledovať stav skladu jednotlivých položiek. Vyberte položky a nastavte hromadnú akciu::

 • Sledovať stav skladu: vybrané neskladové položky nastavíte ako skladové.
 • Nesledovať stav skladu: vybrané skladové položky naopak nastavíte ako neskladové.

icon Zostavy: tlačidlo, s ktorým zobrazíte tieto možnosti:

 • Cenník: zobrazí zoznam položiek, ich názov, kód, predajné množstvo, mernú jednotku, predajnú cenu, menu, typ ceny a druh sadzby.
 • Stav skladu: zobrazí stav skladových položiek k vybranému dátumu, ich názov, kód, množstvo a mernú jednotku.

icon Nastavenie: zobrazí predvolené nastavenia pre Predaj
icon Export: pri kliknutí zvoľte výber formátu súboru:

 • Exportovať zoznam do XLSX, tj. do zošita aplikácie Excel.
 • Exportovať zoznam do CSV, tj. do jednoduchého souborového formátu.

Pri výbere formátu (XLSX alebo CSV) sa zobrazí okno, v ktorom vyberiete všetky stĺpce, ktoré chcete exportovať. Potom kliknete na tlačidlo Exportovať → v pravom dolnom rohu obrazovky uvidíte okno s priebehom prípravy súboru a po dokončení exportu tlačidlo na stiahnutie vyexportovaného súboru

Funkcia Export dokáže pracovať s filtrami. Keď máte počas exportu v zozname položiek nastavený filter, vyexportujú sa len vybrané položky.

Filtrovanie zoznamu

Skopírovať link Skopírované

Rýchly prehľad v zozname položiek cenníka umožňujú záložky. Vyfiltrujú:

 • Všetky položky,
 • Skladové položky,
 • Ostatné položky (teda neskladové).

Keď potrebujete rýchlo vyhľadať položku, napíšte jej názov do políčka s lupou → systém zobrazí iba položky so zodpovedajúcim názvom.

Položka cenníka

Skopírovať link Skopírované

Detaily o jednotlivých položkách zistíte po kliknutí na názov danej položky. Zobrazí sa karta položky, v ktorej nájdete 2 záložky:

 • Detail položky,
 • Skladové pohyby.

Záložka Detail položky slúži aj ako vzor pri pridávaní položky na faktúru, obsahuje podobné polia. Polia upravíte, keď kliknete na tlačidloicon Upraviť.

Keď chcete upraviť položky, vyplníte jednotlivé polia takto:

 • Názov položky označuje predávaný tovar alebo službu, pod ktorým položku v zozname vyhľadáte. Na faktúre názov doplníte do kolónky Položka.
 • Katalógové číslo slúži na presnú identifikáciu položky, vypíšte ho ručne (max. 20 znakov).
 • Čiarový kód (EAN) vypíšte ručne (max. 20 znakov) alebo ho vložte pomocou snímača čiarových kódov. Čiarový kód potom stačí naskenovať a položka sa pridá na doklad.
 • Predávať po: uveďte počet merných jednotiek predávaného tovaru alebo služby.
 • Jednotka, v ktorej tovar predávate, napr. ks, m, kg.
 • Cena: uveďte cenu jednej mernej jednotky. Podľa vybraného Typu ceny (s daňou/bez dane) sa výsledná suma môže ďalej navýšiť o DPH.
 • Mena, v ktorej vediete položku. Je odporúčané nechať domácu menu a ak budete tvoriť doklad v inej mene, tak sa položky z cenníka automaticky prepočítajú na vybranú menu nastaveným kurzom.

Krížové prepočty v iDoklade nefungujú (napr. CZK/USD) a je nutné tieto položky v doklade ručne upraviť. Pozor, ak chcete doklad vystaviť v inej mene, než pôvodne vybranej, k prepočtu položiek už nedochádza a je nutné doklad vytvoriť znova.

 • Sadzba DPH: z ponuky vyberte sadzbu DPH, v ktorej tovar predávate, hodnoty zodpovedajú národnej legislatíve.
 • Typ ceny: zvoľte, či ide o cenu s DPH, bez DPH alebo o prenesenú daňovú povinnosť (PDP). Od typu ceny sa odvíja výpočet dane z pridanej hodnoty a výsledná cena za položku.
  S DPH: suma zapísaná v poli Cena už zahŕňa DPH a na doklade sa z nej vypočíta podľa sadzby dane Cena bez DPH.
  Bez DPH: suma zapísaná v poli Cena nezahŕňa DPH a výsledná cena na doklade sa navýši o percentá určené zvolenou sadzbou DPH.
  PDP: voľba je určená predovšetkým pre doklady vystavované v Režime prenesenej daňovej povinnosti, teda aj napriek vybranej sadzbe DPH nebude suma DPH vypočítaná a Cena s daňou sa rovná Cene bez dane.
 • Sledovať stav skladu: zvoľte položku, pre ktorú chcete sledovať stav skladu a tlačidlom ju prepnite na skladovú položku. Môžete k nej potom evidovať aj skladové pohyby. Keď zrušíte voľbu Sledovať stav skladu, záložka Skladové pohyby sa skryje a položka je znovu neskladová. Po opätovnom prepnutí voľby sa skryté skladové pohyby znovu zobrazia.

Po zaškrtnutí voľby Sledovať stav skladu sa na novej položke zobrazí aj pole Množstvo, kde zadáte počiatočný stav skladovej položky.

Skladové pohyby

Skopírovať link Skopírované

V skladových položkách nájdete záložku Skladové pohyby, ktorá obsahuje všetky skladové pohyby konkrétnej položky.

Tlačidlom Zmazať icon vybraný pohyb zmažete.

Ak zmažete pohyb vytvorený na základe faktúry (teda automaticky), položka na faktúre bude zachovaná ako neskladová. Odstráni sa len väzba danej položky na sklad → v detaile faktúry k položke už neuvidíte ikonu v stĺpci Sklad.

Skladové pohyby sa vytvárajú automaticky z vystavených a prijatých faktúr, keď na faktúru pridáte položku z cenníka. Môžete ich zadať aj ručne tlačidlami Naskladniť a Vyskladniť.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
1 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému