Financie – Banka

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 4 minúty čítania

Bankové pohyby sa zadávajú ručne priamo z menu Financie → Banka, prípadne sa vytvoria automaticky podľa nastavenia Párovania bankových pohybov.

icon Nový príjem – po kliknutí na ikonku vyberiete z dvoch možností:

 • Nový príjem – ručne zadáte nový bankový pohyb (napríklad vklad hotovosti na bankový účet).
 • Nový príjem, úhrada faktúry – vyberiete zo zoznamu nespárovaných dokladov ten, ku ktorému chcete bankový pohyb priradiť.

icon Nový výdaj – po kliknutí na ikonku vyberiete z dvoch možností:

 • Nový výdaj – ručne zadáte bankový pohyb (napríklad výber z bankomatu do pokladnice).
 • Nový výdaj, úhrada faktúry – vyberiete zo zoznamu nespárovaných dokladov ten, ku ktorému chcete bankový pohyb priradiť.

icon Párovať – ikonka sa aktivuje, keď označíte nejaký nespárovaný bankový pohyb. Kliknutím na ňu si zobrazíte zoznam nespárovaných dokladov a vyberiete ten, ku ktorému chcete bankový pohyb priradiť.
icon Stav bankového účtu – kliknutím na ikonku si zobrazíte okno, v ktorého hornej časti vyberiete Bankový účet a obdobie, za ktoré chcete stav zobraziť. V dolnej časti uvidíte, koľko dokladov sa vytvorilo a s akou celkovou sumou zvlášť za výdavky a zvlášť za príjmy..

icon Zostavy → Zoznam dokladov – kliknutím na ikonku si vygenerujete celkový zoznam bankových pohybov, ktorý si môžete vytlačiť alebo exportovať do PDF či RTF. Keď v prehľade bankových pohybov použijete filter, alebo ručne označíte niektoré doklady, v zozname sa vám zobrazia len označené položky.

icon Nastavenie – kliknutím na ikonku zobrazíte Nastavenie banky, kde si upravíte bankové účty, nastavíte automatické párovanie bankových pohybov alebo ich číslovanie..

Filtrovanie zoznamu

Skopírovať link Skopírované

Kvôli lepšej orientácii v prehľade bankových pohybov použite záložky len pre Príjmy alebo Výdavky.

Kliknutím na tlačidloicon Filter môžete bankové pohyby filtrovať aj podľa dátumu, ceny, účtu, druhu pohybu, štítku alebo vybrať len doklady s DPH.

Tlačidlom Vypnúť všetky filtre icon zrušíte filtrovanie zoznamu a zobrazíte opäť všetky bankové pohyby.

Ak do poľa s lupou icon Zadajte hľadaný text napíšete text alebo číslo, uvidíte v zozname len položky, ktoré obsahujú zadaný údaj v niektorom zo stĺpcov Číslo dokladu, Variabilný symbol, Partner alebo Popis.

Z každého bankového pohybu sa môžete prekliknúť na detail faktúry, s ktorou bol pohyb spárovaný, a to kliknutím na číslo dokladu v stĺpci Spárované..

Kliknutím na odkaz icon Nastavenie zoznamu nastavíte stĺpce, ktoré chcete v prehľade bankových pohybov zobrazovať. Preťahovaním myši môžete upraviť aj ich poradie. Nastavenie uložíte kliknutím na tlačidlo Aplikovať a uložiť.

Karta bankového pohybu

Skopírovať link Skopírované

Nový bankový pohyb vytvoríte kliknutím na ikonku Nový príjem icon alebo Nový výdaj icon. Uložený bankový pohyb otvoríte kliknutím na jeho číslo v zozname (stĺpec Číslo dokladu) alebo na ikonku icon.

Bankový pohyb nepodporuje typ ceny „PDP“ pre prenesenú daňovú povinnosť.

Na karte bankového pohybu nájdete tieto polia:

 • Bankový pohyb č. – iDoklad doplní číslo bankového pohybu podľa nastavenia číselného radu v nastavení banky. V novom, ešte neuloženom, doklade môžete číslo editovať kliknutím na ikonku icon.
 • Štítky – tlačítkem icon za nadpisom Štítky pridáte jeden alebo viac štítkov, ich podrobný popis nájdete v časti pomocníka Štítky.
 • Spárovať s faktúrou – po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam nespárovaných dokladov, vyberiete ten, ktorý chcete spárovať, a potvrdíte kliknutím na tlačidlo Vybrať.
 • Moje platobné údaje – v poli Bankový účet zadáte buď Nový bankový účet (ak nemáte žiaden zadaný v nastavení banky), alebo sa vyplní predvolený účet. Z rolovacej ponuky môžete vybrať aj iný bankový účet, ak ich máte uložených viac. Podľa nastavenia účtu sa vyplnia ďalšie údaje v poliach Číslo účtu, IBAN a SWIFT.

Keď vyberiete účet v inej mene, automaticky sa zmení aj mena bankového pohybu. Aj s kurzom si ju môžete zobraziť pomocou tlačidlaZobraziť viac detailov.

 • Variabilný symbol – číslo dôležité pre identifikáciu platby, obsahuje maximálne 10 číslic.
 • Dátum pohybu – môžete zadať ručne formátom DD.MM.RRRR alebo kliknite na ikonu kalendára icon a vyberte konkrétny dátum.
 • Partner – do poľa môžete vybrať partnera uloženého v zozname Kontaktov. Pod jeho identifikačnými údajmi vidíte farebnú ikonku, ktorá označuje jeho spoľahlivosť ako platiteľa DPH. Keď nad ikonkou podržíte kurzor myši, iDoklad zobrazí bližšie vysvetlenie.
 • Bankový účet partnera – buď sa vyplní po zadaní Partnera v poli vyššie, alebo zadáte IBAN aj SWIFT.
 • Konštantný symbol – tvormiestne číslo, ktoré označuje charakter platby. Vyberiete ho z rolovacej ponuky.
 • Špecifický symbol – nepovinné číslo určené na doplnenie identifikácie vašej platby, obsahuje maximálne 10 číslic.
 • Položky – každý bankový pohyb má len jednu položku so svojím názvom a cenou, prípadne typom ceny, sadzbou DPH a členením DPH pre platiteľov DPH.

Bankový pohyb uložíte kliknutím na tlačidloUložiť, prípadne ho môžete vytlačiť.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému