Dátum publikácie 20. 05. 2022 Zdieľať článok

S jednoduchým účtovníctvom vám pomôže šikovný softvér

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 2
Náhledový obrázek

Jednoduché účtovníctvo je jednoduchšou alternatívou k podvojnému účtovníctvu, ale aj tak môže jeho vedenie predstavovať nemalú záťaž. Prečo si teda prácu aj účtovníctvo neuľahčiť vhodným softvérom, ktorý všetko dôležité postráži za vás?

Čo je to jednoduché účtovníctvo a koho sa týka?

Ide o zjednodušenú formu účtovníctva na evidenciu príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov. Najčastejšie ho využívajú SZČO ako zdroj podkladov pre výpočet dane z príjmov v rámci daňového priznania. Vo všeobecnosti môžu jednoduché účtovníctvo viesť fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu. Okrem nich môžu viesť jednoduché účtovníctvo napríklad aj občianske združenia, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak tieto subjekty spĺňajú podmienku, že nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

Naopak, jednoduché účtovníctvo nemôžu viesť podnikatelia zapísaní v obchodnom registri (obchodné spoločnosti a družstvá) a predtým uvedené právnické osoby nespĺňajúce podmienky pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Tieto subjekty musia viesť podvojné účtovníctvo.

V čom pomôže program pre jednoduché účtovníctvo?

Zákon udáva iba obsah, nie formu jednoduchého účtovníctva, podoba konečného dokumentu tak závisí iba na vás. Na tento účel môžete používať tabuľky v Exceli či fyzické účtovné knihy. Zďaleka najrýchlejším a najpohodlnejším riešením je ale vhodný program pre jednoduché účtovníctvo.

Presne ten nájdete v online fakturačnej službe iDoklad; tento program vedenie jednoduchého účtovníctva uľahčí vďaka:

  • zjednoteniu všetkých dôležitých dát do jedného systému,
  • možnosti iDoklad používať aj z tabletov či múdrych telefónov,
  • prístupnosti online – nie je potrebné nič sťahovať ani inštalovať.

Jednoduché účtovníctvo ľahko a rýchlo

iDoklad je vhodný pre drobných podnikateľov, pre ktorých sú klasické účtovné systémy príliš zložité alebo nákladné. Užívatelia s väčšími nárokmi potom môžu využiť účtovný systém Money S3, pre ktorý máte k dispozícii modul Jednoduché účtovníctvo. Ten ponúka širokú paletu užitočných funkcií, medzi ktoré patrí napríklad:

  • peňažný denník pre zápis údajov z bánk a pokladníc,
  • predkontácie pre automatické radenie jednotlivých dokladov a položiek v peňažnom denníku,
  • funkcie Banka a pokladňa pre evidenciu ľubovoľného počtu účtov a pokladníc v rôznych menách,
  • samostatné moduly pre fakturáciu, rozpočítanie základu dane a závierkové operácie,
  • a v neposlednom rade aj možnosť odoslať daňové priznanie priamo zo systému alebo ho exportovať do formátu XML.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok